Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 27 юни

Снимка: Община Смолян

Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 27 юни от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. Това съобщиха от Община Смолян. В първоначалния дневен ред са включени 21 докладни записки. На общинските съветници ще бъде предложено сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20,ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Дв.Бр.53,13 юли 2012г.). Те ще обсъдят и приемат окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян.

На заседанието на местния парламент ще се гледа и докладна записка за актуализиране на Бюджета на Община Смолян за 2019 г. във връзка с взето Решение на Общински съвет – Смолян № 1184 от 30.05.2019 г. с Протокол № 51. Ще се обсъди и предложение за финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян.