Зачестяват случаите на изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за смесен битов отпадък във Велинград

Зачестяват случаите на изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за смесен битов отпадък и създаване на нерегламентирани сметища във Велинград, съобщиха за Радио „Фокус“-Пазарджик от администрацията на общината . Поради тази причина Общинска администрация уведомява всички граждани, фирми, организации и учреждения, че отпадъците образувани от строително – монтажна дейност, както и почистване от други отпадъци от жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други трябва да се извозват на определеното за тях място. Събирането и извозването им, може да се извърши също с наемане на съдове и транспорт от фирма за чистота „КМД“ ЕООД, които да бъдат позиционирани на определеното  място.

Радослава МУРДЖЕВА