За област Кюстендил намалява коефициентът на икономическа активност сред населението

Кюстендил. За област Кюстендил намалява коефициентът на икономическа активност сред населението. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. включва всички заети и безработни лица. Самият коефициент включва всички заети лица на 15 и повече навършени години, които извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход. В този коефициент спадат и лицата които не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, трудов спор и други. За 2018 година икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Кюстендил са 51.1 хил., или 70 % от населението на същата възраст. В сравнение с предходната година коефициентът на икономическа активностнамалява с 0.2 процентни пункта. Общият брой на заетите лица в областта e 50.7 хил., или 48.1% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.2 хиляди. По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование – 72.9%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 51.3%. От заетите лица със средно образование, които са 33.3 хил., 17.3 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.

Венцеслав ИЛЧЕВ