За пълната интеграция на ученици от етническите малцинства ще работи Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“  

Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“

Велико Търново.  За пълната интеграция на ученици от етническите малцинства ще работи Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“. Това е основната цел на последния спечелен от училището проект под надслов „Заедно в шарен свят“, съобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от школото. Финансирането на дейностите е осигурено от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Идеята е чрез създаването на благоприятна мултикултурна среда са децата и младежите, чрез взаимодействие с техните родители.

За тази цел педагогическия персонал на училището ще организира различни семинари, насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците от етническите малцинства към образователната институция и ползите от образованието. Предвидени са още неформални родителски срещи под мотото „На кафе с родители“. На тях специалистите ще помагат на майките и татковците от малцинствата да решават казуси и проблемни ситуации, като освен това ще се споделят и добри практики. Идеята е родителите да бъдат привлечени в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на учениците в системата на образованието. Ще има и съвместни дейности между настойници от етническите малцинства и такива от мнозинството . Заедно те ще пресъздават празници и обичаи, културни и кулинарни традиции с цел преодоляване на културните стереотипи и формиране на толерантна нагласа по отношение на различието. В програмата са включени и срещи с работодатели – партньори на гимназията.

Дейностите по проекта ще бъдат осъществени за период от 8 месеца (ноември – юни) и ще доведат до успешна социализация на учениците от етническите малцинства в СПГ „Алеко Константинов“ и преодоляване на негативните нагласи към културните различия на етносите и формиране на толерантно отношение към всички участници в образователния процес.

Луиза ТРАНЧЕВА