За седмица горските стражари във Варненско са съставили 8 акта за незаконен добив на дървесина

За седмица общо 14 акта са съставени при проверки на горските стражари към Североизточно държавно предприятие(СИДП), което стопанисва държавните гори в четирите области: Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Това съобщават от пресцентъра на СИДП. 8 от актовете са в резултат от интензивния обход на горите във Варненско, където са задържани две каруци с незаконна дървесина. Служителите на Държавно горско стопанство „Цонево” са конфискували каруца с 0.5 куб. м нерегламентирано добити дърва за огрев. На установените нарушители са съставени 4 акта. С два констативни протокола са приключили проверките през изминалата седмица в Държавното ловно стопанство „Шерба”. Служителите на стопанството са разкрили незаконната сеч на 1 куб. м дървесина. Задържана е каруцата, с която нарушителите се опитали да пренесат дървата. 0.5 куб. м нерегламентирано добити дърва за огрев пък са задържани в ДГС „Варна”, където горските стражари са съставили 2 акта. По два акта са съставени и при обхода на горските стражари към ДЛС „Паламара” и ДГС „Омуртаг”, а четири – при системните проверки в ДЛС „Черни Лом”. Съставени са общо 23 констативни протоколи. През изминалата седмица на територията на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършени общо 529 проверки. 246 от тях са в обекти за добив на дървесина, 225 – на превозни средства, а 58 – на физически лица, от които един ловец и двама любители на риболова.