Здравчо Тодоров, РДГ – Кюстендил: От началото на годината са съставени над 117 акта за нарушения в горските територии

Радио "Фокус" - Кюстендил

Директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил, инж. Здравчо Тодоров, в интервю за Радио „Фокус – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Тодоров, какво сочат данните за извършените проверки от страна на горските инспектори в областите Кюстендил и Перник?

Здравчо Тодоров: Ще започна с това, че проверките се следят от близо, те се регистрират, а информацията се подава към Изпълнителна агенция по горите. За месец имаме 423 проверки. Тези проверки са в различни насоки. Най – много са проверките на места, където се добива дървесина. Това е така, защото от там тръгват нарушенията, а те след себе си водят до поредица други нарушения. Проверявали сме и складовете по член 206, където се преработва и продава дървесината, в това число и складира дървесината. Проверили сме 88 такива обекти. Извършили сме проверка и на около 200 превозни средства. Направени са проверки и на 18 други физически лица.

Фокус: Какви са констатациите или резултатите от тези проверки?

Здравчо Тодоров: За този месец имаме съставени 11 актове, за които съгласно административните срокове сме ги обработили и сме издали съответните наказателни постановления.

Фокус: Какво сочат данните от началото на годината?

Здравчо Тодоров: От началото на годината сме извършили общо 2 184. В обектите по чл. 206 от Закона – това са складовете, имаме 386 проверки. В обектите за добив на дървесина, тук отново припомням, че не са най-много, имаме 495 – близо 500 проверки. Извършили сме проверки на 920 превозни средства, проверили сме 123 ловци и 9 риболовци. Освен всичко това са инспектирани и други физически лица – 162 души.

Фокус: Много ли са нарушенията при тези проверки?

Здравчо Тодоров: Мога да кажа, че само от нашите инспектори са съставени 62 акта за установени административни нарушения. Разбира се, че в тази насока се извършват проверки и от страна на Югозападно държавно предприятие. На база на техните констатации, след извършените проверки, се представят при нас за произнасяне и съответните преписки. Ние сме административно наказващ орган. Мога да обобщя, че от началото на годината, проверките, констатираните нарушения, за които са съставени актове са общо 117.

Фокус: Къде са най-много нарушенията, в кои сектори?

Здравчо Тодоров: По Закона за горите са най – много. Там са 116 нарушения. Тези нарушения обаче могат да бъдат разделени на няколко вида. При добива на дървесина са установени 51 нарушения. 18 са установените нарушения при транспорт на дървесина на територията на предприятието и на Регионална дирекция по горите. 47 са установените нарушения, които също спадат към разпоредбите на Закона за горите. От началото на годината имаме и един акт, съставен по Закона за лова.

Фокус: Това са съставените актове, какъв е броят на административните наказания и съответните глоби?

Здравчо Тодоров: Към момента, от тази цифра, сме издали около 50 наказателни постановления. Начислени са около 7 000 лева глоби. Имуществените санкции са около 100 лева, а обещанията са в размер на 572 лева.

Фокус: Къде се извършват най-много нарушения, частни или в държавни гори?

Здравчо Тодоров: Ако трябва да разделим нарушенията по видове собственост може да се посочи, че в държавните горски територии са съставени 57 акта за нарушения, а в горските територии на физически или юридически лица – 59 акта. За нарушения в общински горски територии е съставен само един акт. Тук мога да кажа, че освен тези проверки, по разпореждане на Изпълнителна агенция по горите извършихме и съвместни проверки с „Икономическа полиция”. В тези проверки участваха 12 наши служители, както и екипи на „Икономическа полиция”. В тази проверка акцентът бяха складовете по член 206. За един период от време бяха обособени контролни пунктове, където се проверяваха транспортите на дървесина. При тази проверка не бяха констатирани нарушения.

Венцеслав ИЛЧЕВ