Зехра Алиш, зам.-кмет на Пещера: Необходими са бързи управленски решения за остарялата материална база в детските градини в града

Образователна инфраструктура, социална политика и младежки дейности в Община Пещера –  темите коментираме в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ със Захра Алиш, заместник-кмет по социалните дейности в Община Пещера 

Водещ: Какви проекти изпълнявате за подобряване на образователната инфраструктура в града?

Зехра Алиш: С една добра новина ще започнем. В началото на 2019 г. отвори врати нова детска група за 3-4 годишни деца в детска градина „Иглика“. Извършен беше преди това цялостен ремонт на помещенията на групата, както занималнята, така и тоалетните. Това беше една просто непосредствена, бърза задача, която трябваше много бързо да решим, защото за наша много добра изненада се увеличи броят на дечицата в детската градина. През февруари месец след срещата с министъра на образованието господин Красимир Вълчев, където се обсъждаха заедно с директорите и учителите от училищата в община Пещера, проблемите за съвместната работа за допълнителният обхват на децата, които не посещават училище, тази среща даде своите резултати. Имаме доста голям напредък и може би сме една от водещите общини на територията на област Пазарджик.

Водещ: Миналият петък кметът на Община Пещера Николай Зайчев постави въпроса за остарялата материална база в детските градини пред образователните експерти на тази среща, за която и вие самата споменахте. Какви са възможните варианти това да се промени?

Зехра Алиш: Наистина проблемите са много сериозни, остарялата материална база изисква много бързо да се вземат управленски решения, за да може проблемът с тези сгради да бъде решен. Господин кметът постави същият въпрос и пред заместник-министъра на образованието госпожа Сачева, и пред председателя на Образователната комисия към Народното събрание. Освен това той ангажира вниманието и на кметовете по време на Общото събрание на Националното сдружение на общините, където да се търси механизъм и начин на финансиране именно на наболелите и непосредствено най-остро стоящи проблеми пред ремонтите на тези сгради.

Водещ: Има ли възможност за европейско финансиране?

Зехра Алиш: Това е в процес на проучване. Министърът на образованието, съответно и заместник-министърът поеха ангажименти, че ще разговарят с министъра на финансите, за да търсят механизми именно за финансиране на тези процеси.

Водещ: За колко сгради става въпрос, госпожо Алиш?

Зехра Алиш: Откровено казано, всички сгради поне на детските градини. На територията на община Пещера са пет. И има крещяща нужда от сериозни ремонти в тях.

Водещ: Последно преди колко години е правен ремонт на тези сгради?

Зехра Алиш: Не мога да кажа така със сигурност, че не са правени такива сериозни ремонти. Но по различни проекти, с различно финансиране, с различна тематика на финансиране, естествено и предишните кметове, ръководствата на общините са полагали усилия, за да бъдат поддържани в добър вид сградите. Но наистина, след като направихме един дълбок анализ на ситуацията на помещенията, на сградите, стигаме до извода, че се налага сериозни ремонти, сериозни средства за това.

Водещ: Какви проекти предвиждате в социалната сфера през тази година?

Зехра Алиш: През тази година продължаваме да работим по проекти, които сме наследили от предишни години. Ние при други разговори сме говорили за проекта „Личен асистент“, за Домашния социален патронаж, за новата социална услуга, която пък в момента се опитваме да започнем „Подай ръка“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд“. Набрали сме достатъчно кандидати за тази услуга. Чувстваме желанието на хората да се ползват от тези услуги. Особено важно за нас е да продължим, не знам под каква форма ще бъде, сега проучваме възможностите, по кои проекти Общината да кандидатства, да продължим поне услугата, която предоставяме на „Личен асистент“, защото в момента 73 потребители ползват тази услуга, като по този начин пък осигуряваме заетост и на 65 лица лични асистенти. Сериозна е цифрата, поне за обемите, за мащабите на нашата Община – 73 самотни, възрастни болни хора очакват такава грижа. За съжаление проектът изтича през август месец на тази година, но се надявам, че експертите към Министерство на труда и социалната политика, съответно органите, които ще финансират такива проекти, ще дадат възможност общините, защото предполагам че това не е проблем само на Община Пещера, да продължат да изпълняват и да предоставят такава услуга. Другите услуги – знаете, на територията на общината работят Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип, съответно и Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие. Аз споменах преди малко и за услугата „Домашен социален патронаж“. В момента там капацитетът от 180 човека е запълнен. Интересът и желанието е голямо.

Водещ: Госпожо Алиш, във връзка с младежките дейности в общината, Съветът за младежка политика в Пещера, научихме, че провежда кампания за набиране на нови членове. Можете ли да ни разкажете повече за идеята на тази инициатива и младежките дейности в общината?

Зехра Алиш: Така е. От 2018 г. Съветът  за младежка политика има своя формация в Пещера, чиято цел е да подпомага развитието, личностните, лидерските умения на младите хора, да създава алтернативна среда за младежите в града, като със срещите, които те осъществяват да развива потребности, интереси, съответно да възпитават гражданска активност и разбира се образование. Повече от 30 младежи участваха в първото събитие, когато се учреди тази формация в Пещера. Те съответно имат вече свой активен живот. И това, което правят – включват се активно в благотворителни кампании, сами стават инициатори за такива. Въобще интересен е животът на младежите в тази формация.

Йоланда ПЕЛОВА