Златка Петрова: Разнообразни инициативи и богата програма представя РИМ „Стою Шишков” – Смолян по повод Международния ден на музеите и „Нощ в музея”  

 

Златка Петрова – главен уредник на РИМ „Стою Шишков” – Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Г-жо Петрова, месец май е посветен на културата. В историческия музей на 11 май, в деня в който чествахме братята Кирил и Методий при вас бе представена фотодокументалната изложба „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“, на 18 май пък отбелязваме  Международния ден на музеите, какви инициативи сте предвидили по повод този ден?

Златка Петрова: Разнообразни са инициативите от програмата на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за майските музейни празници по повод 18 май – Международен ден на музеите. В същия ден, в 11.00 часа  ще бъде представен образователен кът „Тайните на шишарката“, с финансовото съдействие на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян. За реализацията на изложбата съдействаха биолога Михаела Йорданова – представител на екоорганизация „Диви Родопи“, а художественото изпълнение е на скулптура Рашо Митев. В центъра на замислените нови модули за 2017 г. стои понятието „Горско местообитание“. Идеята е да акцентираме на горите като ключов елемент в околната среда на Родопите, да запознаем широката музейна аудитория с тяхната роля и значението на опазването и стопанисването им. С оглед засилване въздействието върху най-младата публика обогатихме съществуващата природна изложба „Горски приказки разказват Родопите“ с нови иновативни визуални информационни решения за постигане на главната цел – опознаване на гората, нейните закони и грижата за опазване на горските екосистеми. Представяме атрактивна детска къщичка под формата на шишарка с елементи на горски животни, ново образователно табло, свързано с темата за иглолистните дървесни видове и тяхното разпознаване, модул с игра, запознаващ с ключови горски представители със значение за функционирането на горската екосистема и допълнителни декориращи елементи, свързани с темата. В 14.00 часа ще бъде открита изложбата „Малко известни музейни професии. Реставратор“. В изложбата са представени над 40 движими културни ценности, реставрирани през годините в историческия музей в града. По материал те са разнообразни – от керамика, дърво, кожа, кост, метал, хартия, камък, стъкло, текстил и др. Произхождат от различни епохи, съхранени във фондовете на музея и са съществували в различни условия, претърпели са различни влияния и са стигнали до нас в различна степен на съхраненост. Информационните табла ще запознаят музейната публика с малко известната професия – музеен реставратор и с любопитни факти, свързани с историята и развитието на тази дейност. Реставраторите, допринесли за опазване на движимите културни ценности във фондовете на музея през годините са Евдокия Савова, уредник – химик-реставратор, Веселка Христова, реставратор-керамика, Диана Савова, консерватор – реставратор и Георги Габровски,  консерватор – реставратор. Съхраняването на паметниците на материалната култура е една от основните задачи на цивилизованото общество днес, защото те са основен извор на знания за миналото на човека. Водеща роля в този процес има професията „реставратор“. В нашата страна и по света, опазването на недвижимите и движимите културни ценности е въпрос на национална политика. Част от тази политика е прилагане на научна реставрация и консервация. Според Международната харта за консервация и реставрация на паметниците на културата и забележителните места, която е приета през 1964 г. във Венеция, „консервацията и реставрацията е дисциплина, отворена към всички науки и техники, които могат да допринесат за изучаването и опазването на културното наследство“.

„Фокус”: Тази година в Международния ден на музеите ще връчвате ли грамоти на дарителите на музея и колко на брой са те?

Златка Петрова: В 12.00 часа ще бъдат връчени почетни грамоти на дарителите на музея. Общият брой на дарителите за периода май 2016-май 2017 е над 20. По голямата част от даренията са от общини от Смолянска област и от други области, сред които са Чепеларе, Баните, Мадан, Неделино,  Девин,  с. Широка лъка, Кърджали и Хасково. Те участваха активно в музейната изложба през 2016 г. на тема „Местни емблеми и гербове – памет, символи, идентичност“, която бе посветена на 18 юни, празника на обединения град Смолян. С техните ценни дарения се попълни музейната колекция „Фалеристика“. Благодарим и за дарението от Регионален исторически музей – Кюстендил по същата тема. Специално благодарим за финансовото съдействие на Южноцентралнодържавно предприятие – Смолян, с което се разнообрази с нов образователен кът „Тайните на шишарката“. За принос в обогатяване на музейните фондове на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян получават дарителски грамоти: Стою Пищалов, Димитър Михайлов, Сава Маргаритов, Йоланта Спасова, Михаил Василев, Минка Башева, Христо Андонов, Магдалена Жечева, Мария Петкова, Евгения Иванова, Митко Драганов и др. Имената на всички дарители ще бъдат публикувани на сайта на музея. На всички дарители отново голям поклон и отново да приканя, всички които искат за поколенията да се съхранят историческите свидетелства да споделят и дарят, и с това да обогатяват фондовете на смолянския музей. След това, в 12.30 часа ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча на Стою Шишков.

 Фокус: Всяка година вие се включвате и в европейската инициатива „Нощ в музея”, каква програма предвиждате и за коя поредна година се включвате?

Златка Петрова: За десети пореден път Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян ще се включи в 13-то издание на европейската инициатива „Нощ в музея”, което тази година се провежда в събота,  на 20 май  2017 г. Гражданите и гостите на града ще могат да се насладят на разнообразната програма, организирана от музейната колегия. Тя започва в 18.00 ч. и ще продължи до 24.00 ч. с широко отворени врати до постоянната експозиция  и временните изложби:  „Малко известни музейни професии. Реставратор“, „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“, „Горски приказки разказват Родопите“  – реновирана. След 18.00 часа посетителите ще имат възможност да се включат в ателиета за реставрация на метал и хартия; за изработване на фенери и плъстени изделия за 24 май в различни зали на музея. От 19.00 до 20.00 часа цигулков ансамбъл „Виолина“ към Народно читалище „Балкански просветител 1871“ с ръководител Юлиана Атанасова ще представи своя концерт. От 20.00 часа ще бъдат прожектирани различни документални филми. Каним всички жители и гости на Смолян да посетят нашите разнообразни инициативи както в Международния ден на музеите на 18 май, така и в Нощта на музеите – на 20 май, от 18.00 часа.

Даниела БОЙКОВА