Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е издала 66 aкта за 1 548 195 лева от началото на годината

Пазарджик. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е издала 66 aкта за 1 548 195 лева от началото на годината, съобщиха от институцията. От началото на юни  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е изпратила 81 покани за доброволно заплащане на дължимите такси за периода до 2018 година. Съгласно Закона за водите спрямо титуляри на разрешителни, които не заплатят дължимите такси, БДИБР ще започне процедура за установяване на таксите с Акт за публични държавни вземания (АУПДВ). От началото на годината са издадени 66 АУПДВ. Общата стойност на вземанията, наложени с тях, е 1 548 195 лева.