Зорница Кралева, зам.-кмет на Благоевград: Около 29 млн. лв. са инвестициите по европейските програми и проекти, заложени в Бюджет 2019 г.

Благоевград. Европейски средства не са пряк приход, а са инвестиции в рамките на общината. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин зам.-кметът на Община Благоевград по европейските проекти и програми Зорница Кралева. „Както бе заложено в Бюджет 2019 г. на Община Благоевград тези средства ще бъдат на стойност около 29 млн. лв. от Европейският съюз и от Европейското икономическо пространство чрез Норвежкият механизъм“, каза още Кралева. По отношение на това кои са големите проблеми на Благоевград, които се решават чрез  реализирането на европейски програми, зам.-кметът посочи, че Благоевград вече няма големи проблеми, което обаче не означава, че ще спрат да разработват и реализират големи проекти. „Един от големите проблеми на Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево беше депонирането на битовите отпадъци. Както се казва вече сме на финалната права по отношение изграждането на депото. Стойността му е 23 млн. лв., изцяло финансиран от Републиканският бюджет като 5 млн. са от самия него, а другите 17.5 млн. лв. са от Предприятието за управление на дейностите по опазване околната среда  (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите“, добави Кралева. Тя допълни, че проектът наистина ще реши огромния проблем и на петте общини, във връзка с депонирането на отпадъците. „Съответно пък ще бъде надграден и от двата проекта, които стартирахме по Оперативна програма „Околна среда“, които са допълнителни средства на стойност 48 млн. лв., но те са по-мащабни и с по-голяма продължителност, особено изграждането на анаеробната инсталация. До този момент изпълняваните проекти са от съществено значение за развитие на урбанизираната територия и тяхната реализация има надграждащ и допълващ ефект по отношение вече изпълнени и предстоящи за изпълнение инфраструктурни проекти на градската територия“, отбеляза Кралева. Тя уточни, че чрез тях се е оказало трайно въздействие върху развитието на града като се създават предпоставки за балансирано, функционално и пространствено развитие. „Всъщност такава е ѝ идеята на повечето проекти, специално изпълнението на интегрираният план за градско възстановяване и развитие. С комбиниране на инвестиции в социална, образователна и културна инфраструктура, градска среда, интегриран градски транспорт и енергийна ефективност в административни и жилищни сгради се цели да се постигне синергичен ефект по отношение цялостното въздействие от реализацията на проектите“, коментира Кралева.

Ливия НИНОВА