Зорница Кънева, Община Велико Търново: Общината е сред последните места по повишение на нормите за фини прахови частици в страната

Снимка: Община Велико Търново

Започва реализацията на един от най-важните проекти за подобряване на чистотата на въздуха във Велико Търново, свързан с подмяната на старите печки на дърва и въглища на близо 550 домакинства в старопрестолния град. От днес великотърновци вече могат да подават документи, а подмяната на печките ще е безвъзмездна за тях. Това става възможно с привлеченото от Община Велико Търново финансиране по програма LIFE на Европейската комисия. Повече по темата, в интервю за предаването „Царевград Търнов – слава и величието на България“ на Радио „Фокус“-Велико Търново,  ще ни разкаже Зорница Кънчева, началник отдел „Околна среда“ в общината.

 

Фокус: Г-жо Кънчева, започва реализацията на един от най-важните проекти за подобряване на чистотата на въздуха във Велико Търново, свързан с подмяната на старите печки на дърва и въглища. Разкажете ни повече за него.

Зорница Кънчева: Проблемът с качеството на атмосферния въздух през последните години е широко известен и в последно време в средствата за масова информация има сведения за гражданите с информация за качеството на въздуха в населените места. Проблемът е основно през зимните месеци, когато масово хората се отопляват с печки на твърди горива. Никой не отрича и съществения принос на промишлеността в замърсяването на атмосферния въздух, но самият факт, че драстичното увеличение се наблюдава само през зимните месеци, и то само по един показател – фини прахови частици, говори, че наистина отоплението на твърдо гориво оказва съществено влияние. Транспортът и промишлеността действат целогодишно.

 

Фокус: Повишение на нормите за фини прахови частици се отчитат в много градове от страната. Какво предприема Община Велико Търново в тази посока?

Зорница Кънчева: Има няколко града в България, които са с трайно нарушено качество на атмосферния въздух и то пак основно през зимните месеци. Тези градове са включени в една заповед на Министерството на околната среда и водите, която ги задължава да изготвят програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Велико Търново е сред тези градове, въпреки, че сме на опашката и сме от градовете с най-малко замърсявания. Да, доста често ще видите в различни публикации, че Велико Търново пак е с най-замърсен въздух, но в повечето случаи това се касае за град Горна Оряховица, където има поставен автоматичен пункт. Във Велико Търново няма такъв пункт, който да издава данни в реално време, така че всички данни, които се получават например днес, че във Велико Търново е най-замърсен въздуха, са нереални. Данните за Велико Търново пристигат с един месец закъснение. Чистотата на въздуха във Велико Търново сравнено с тази в Горна Оряховица със сигурност е по-добра.

 

Фокус: Нека се върнем отново на проекта за подмяната на старите печки на дърва и въглища. От днес великотърновци вече могат да подават документи в общината. Колко души ще могат да се възползват и от къде идва финансирането?

Зорница Кънчева: Основната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез преминаване към алтернативни форми на отопление – природен газ или печки на пелети. Проектът е за битови абонати, които се отопляват на твърдо гориво. За промишлеността общините нямат ангажимент нито за контролни функции, нито за мониторинг и затова всички проекти, в които общините участват са насочени към битовите абонати, които се отопляват на твърдо гориво. Финансирането по конкретния проект, по който сме кандидатствали и ще се осъществи в няколко общини – Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Монтана и Велико Търново, идва по програма LIFE  и е първият интегриран проект, който се печели от български общини. Имаше много въпроси, свързани с това защо по някои програми има и уреди с ток, но по тази програма няма. Програма LIFE е изключила възможността за финансиране на електрически уреди, тъй като голям процент от енергията, която се произвежда в България не е зелена енергия, а е дял от ТЕЦ-овете Марица-изток, в които се използват твърди горива за производство на твърди горива. Затова и специално по тази програма уредите на ток не са допустими. По ОП „Околна среда“, по която също ще кандидатстваме и се надяваме следващата година вече да имаме проект, подобен на този, са допустими и други електроуреди, освен тези на природен газ и на пелети. По настоящия проект ще има пилотна фаза, в която ще се подменят електроуредите на 70 домакинства и основна фаза, на която ще се подменят електроуредите на 478 домакинства. Пилотната фаза стартира днес и започва приемът на документи в период на два месеца в Информационния център на Община Велико Търново, на първо гише. Така че, който има желание може да дойде на място и да зададе своите въпроси, а на страницата на общината в раздел „Околна среда“ има цял раздел за програма LIFE – документи, формуляри, и най- важното е зоната, в която ще бъде извършена подмяната. Важно е да спомена, че ще се подменят електроуреди само в определени райони, а не в целия град. Това ще се случва в кв. „Асенов“, старата част на града, „Варуша“ и част от кв. „Акация“. В сайта има схема и всеки може да провери отговаря ли неговото домакинство на условията.

Фокус: Всъщност преди повече от половин година Община Велико Търново беше назначила социологическо изследване сред гражданите на старата столица във връзка с това какво смятат, че най-много замърсява въздуха в нашия град. Какво показаха резултатите?

Зорница Кънчева: Това социологическо проучване беше точно по тази програма и имаше много въпроси, които се отразиха на цялата схема по проекта и на критериите за оценка. Един от въпросите беше именно това – кое най-много замърсява въздуха във Велико Търново. Някои от отговорите бяха, че това е транспортът, други казваха, че основният проблем е отоплението на твърдо гориво, което е реално. Има квартали, в които няма промишленост, например кв. „Асенов“, който пък е един от най-замърсените.

Фокус: Какви други проекти ще реализирате в Дирекция „Околна среда“?

Зорница Кънчева: В момента сме се насочили към кандидатстването и подготовката на документацията по ОП „Околна среда“, за раздел „Качество на въздуха“. Целта ни е разширяване на териториите и включването на други квартали от град Велико Търново по подобни проекти за подмяна на уреди за отопление. Това в момента е едно от най-важните неща, по които работим.

Рени АТАНАСОВА