ИАНМСП е партньор в провеждането на Национална клъстерна конференция в София

София. Днес и на 27 март в София Тех Парк ще се проведе Национална клъстерна конференция. Събитието е под патронажа на Министерството на Икономиката и се организира в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България и Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България, в рамките на Европейските клъстерни седмици. Това съобщиха от пресцентъра на ИАНМСП. Целта на събитието е да създаде предпоставки не само за нови възможности пред българските клъстери и бизнес, както и да постави началото на традицията за провеждане на годишна клъстерна конференция, подобно на добрите практики, познати в държави като Румъния, Сърбия, Унгария, Полша, Естония, Норвегия и Дания.
За място на провеждането на конференцията е избран София Тех Парк, чийто екип партнира както за организацията на събитието, така и ще се включи с дискусионен панел, в който ще се поставят темите за смисъла, предизвикателствата, мястото в икономиката на страната, успешните модели на работа и взаимодействието с държавата на тех парковете.
Акцентът е поставен върху индустриите мехатроника и чисти технологии, био технологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, ИКТ, автомобилна индустрия.
В програмата са включени теми насочени към:
– стартъп компании – иновации, финансиране, бариери и предизвикателства, успешни истории;
– индустрия 4.0;
– дигитализация – дигитални и иновационни хъбове;
– външни пазари с трети страни извън ЕС (Китай, Централни азиатски републики);
– иновационен и клъстерен мениджмънт;
– клъстерни и иновационни политики;
– модели на създаване на мрежи – Европейска мрежа на клъстерните асоциации, инициираната от АБК;
– привличане и задържане на таланти
– инструменти за финансиране
Конференцията е от типа “от бизнеса за бизнеса“ (B2B) с идеята за насърчаване и подпомагане на българските фирми, предприемачеството и развитие на иновациите, както и за обединяването на стартъпите и представителите на бизнеса в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.
Регистрация: Участието в конференцията е безплатно, само чрез предварителна регистрация през официалния сайт на събитието.
Официалният език на събитието е английски език. Симултанен превод е осигурен за приветствената част, в рамките на първия ден. Множество делегати от чужбина вече са заявили интерес за участие, което превръща конференцията в платформа за създаване на международни контакти и позициониране на Европейската сцена.
При въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с екипа на: office@abclusters.org и/или Теодора Жилкова, tjilkova@veritascluster.com, тел: + 359 8888 444 91