Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Предстои подписване на споразумение между Общината и Министерството на труда и социалната политика по една от мерките на програмата „Красива България“

Симитли. До броени дни предстои подписването на споразумение между Община Симитли и Министерството на труда и социалната политика по една от мерките на програмата „Красива България“. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли. Той поясни, че става дума за мярката 02/01, която е за подобряване социалните услуги от резидентен тип. „Нашият проект, с който Община Симитли кандидатства, бе с идеята да се използва вече готова база, която имаме, но не функционира по предназначение, какъвто е ѝ случаят в село Железница. Там става дума за сградата на бившата детска градина. Материалната база е сравнително добре съхранена и запазена. За целите и на проекта, но и на база нашата идея – да я превърнем в Център за настаняване от семеен тип се налагат някои конструктивни промени“, каза още Гоцев. Той обясни, че те са свързани с промяна на предназначението на съществуващата сграда и някои строително-монтажни работи в самата сграда, за да може тя да бъде адаптирана спрямо целите и условията на услугата. „Както се знае самата база трябва да отговаря на определени критерии и стандарти за предоставяне на услугата. Така, че след подписване на споразумението до месец юни е необходимо да се избере изпълнител, който да извършва строително-ремонтните дейности. Съответно има ѝ заложено обучение, което ще трябва да проведе самият изпълнител“, отбеляза Гоцев. По думите му обучението е насочено към безработни лица, които след това трябва да бъдат ангажирани с определените дейности. Крайният срок за приключването на ремонтните дейности е 29 ноември 2019 година. „След което Община Симитли, както предварително вече знаем, тъй като имаме подкрепа от страна на Агенция „Социално подпомагане“ за разкриване на тази услуга и финансирането ѝ като държавна делегирана, ще кандидатстваме за разкриването на социалната услуга“, допълни Гоцев.

Ливия НИНОВА