Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Предстои в скоро време да разкрием два нови центъра – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция

Община Симитли

Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли в интервю за предаването „Симитли – минало, настояще и бъдеще“ на Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Гоцев, стана ясно, че Община Симитли продължава дейностите по три социални услуги. Кажете ни кои са те и как се стигна до този успех за общината?

Ивайло Гоцев: Община Симитли наскоро успешно приключи изпълнението на един проект, който в продължение на две години предоставяше услуги както в домашна среда, така и интегрирани такива, тоест от специалисти. Това са услугите – личен, домашен и социален помощник, които се предоставяха в домашна среда и интегрираните услуги – психологическа подкрепа и мотивация, социална и медицинска помощ и подкрепа, както и рехабилитатор. Тези услуги Община Симитли отчете като изпълнение в края на януари, в една заключителна пресконференция, която бе проведена в града. Тогава стана ясно, че предстои, а към днешна дата вече е и сключено споразумение между Община Симитли и Агенция „Социално подпомагане“ с което бе продължено предоставянето на тези социални услуги, които бяха предоставяни в социална среда – личен и домашен асистент, и социален помощник. Тези услуги ще продължат да се предоставят за срок от още една година именно благодарение на въпросното споразумение и на база средства, които са осигурени от Републиканският бюджет. Старият проект приключи през януари, а от месец февруари вече имаме нови назначени асистенти, които ще предоставят услугите в домашна среда до края на 2018 година, тоест имаме осигурено финансиране. Можем да отчетем, че наистина тези услуги успяха да надградят и да доразвият услугите, които до този момент се предоставяха в Община Симитли. Обхванахме целеви групи, които до този момент не можехме да обхванем – лица и деца с увреждания и лица над 65-годишна възраст, които не могат да се обгрижват самостоятелно.

Фокус: А има ли някаква промяна по отношение условията за кандидатстване както за получаване, така и за предоставянето на социалните услуги?

Ивайло Гоцев: Условията са същите. Няма промяна нито в целевите групи, нито в процедурата, която така или иначе бяхме изработили като методика, утвърдена на местно ниво, при реализацията на предходния проект. Съгласно нея имаше прием на заявления, но идеята ни сега беше тези хора, които и до сега са били обгрижвани или им е била осигурена заетост да продължат да са част от изпълнението и на новият проект. Именно това е хубавата новина – всички тези, които до този момент получаваха тази помощ и грижа ще продължат и през тази година да я получават.

Фокус: По-рано с Вас говорихме и за друг социален проект, свързан с обновяването на кухнята към Социалното звено. Има ли развитие по този проект?

Ивайло Гоцев: В края на миналата година успешно приключихме този проект, който ни даде възможност да осигурим и подновим цялото кухненско оборудване на съществуващия Домашен социален патронаж. В рамките на проекта закупихме нови кухненско оборудване, което отговаря на всички европейски хигиенни норми за хранене на лицата и целевите групи, които обслужваме в Симитли. По този начин създадохме едни по-добри и безопасни условия за труд на работещите в кухнята. Също така постигнахме икономия на средства, но и по-добра мобилност, което ще рече, че по-бързо приготвяме храната. Самите целеви групи, които кухнята обслужва не са никак малко – над 360 човека. В това число влизат и лицата, които обслужваме в рамките на Обществената трапезария. Благодарение на това обновяване на кухнята успяхме да разширим и нейният капаците, за да може да обхванем и хората, които до този момент не бяха обхванати. Съответно успяхме да помогнем и на хората, които не могат сами  да приготвят храната си, а трябва да бъдат обслужвани в домашна среда. В общи линии обновяването на кухнята беше наложително. С парите, които ни отпусна фонд „Социална закрила“ успяхме да подобрим кухнята. Разбира се, вложихме и собствени средства, които също доста ни помогнаха.

Фокус: А към днешна дата имате има ли и някакъв нов социален проект, който да подготвяте или да изпълнявате?

Ивайло Гоцев: Да, смело мога да кажа, че имаме нови проектни предложения, за които очакваме скоро да получим информация дали сме одобрени. Силно се надявам, че това ще се случи, защото Община Симитли последователно работи в посока подобряване качеството на предоставянето на социалните услуги. Тези нови проекти са свързани именно с това – да обхванем хора, които до този момент не сме успели да обхванем и са останали извън обсега на социалните услуги. Освен това работим за разкриването на нови услуги, които са залегнали в Общинската стратегия за развитие в изпълнението на годишния ни план за 2018 година. Това са услугите, които най-вече са фокусирани върху почасовото предоставяне на услуги от специалисти и услуги, които да обхванат лица, деца и техните семейства. Дори бих могъл да конкретизирам какво имам предвид. Смятаме да разкрием две нови социални услуги чрез промяна, когато готвим. Това са Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Тези две нови услуги ще бъдат съпътстващи и ще допълнят целия спектър от социални услуги, които Община Симитли предоставя. Това са нещата, които най-скоро предстои да ни се случат.

Ливия НИНОВА