Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Броят на хората, които имат нужда от социални услуги се е увеличил в пъти през последните години

Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

 

Фокус: С две нови заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане от май месец се разкриват  Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа в Симитли. Г-н Гоцев какво може да ни кажете за тези две нови услуги?

Ивайло Гоцев: Както казахте вече този месец започваме две нови социални услуги, които доразвиват и разширяват социалната ни дейност. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет  24 места, а Центърът за обществена подкрепа е с 20 места. Двата центъра се разкриват на база идентифицираните потребности, които има в Община Симитли от разкриването именно на тези две допълнителни услуги. Всъщност разкриването им е заложено както в общинската стратегия за развитието на социалните услуги за периода 2016 – 2020 година, така и в годишния ни план за изпълнение. Щастливи сме, че успяхме да ги разкрием точно сега, когато в най-пълна степен отговарят на нуждите и потребностите на целевите групи, които ще бъдат обхванати от двата центъра.

Фокус: Всъщност кои са тези целеви групи, които ще бъдат обхванати от разкриването на новите услугия?

Ивайло Гоцев: От услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще се ползват деца и лица с различни форми на зависимости, жертви на насилие, лица, както и деца, които имат някакви здравословни проблеми и трайни увреждания, както и потребители, които вече полазват услугите в общността. Имаме предвид услугите от резидентен тип, които са Център за настаняване за лица с физически проблеми; Център за настаняване за възрастни хора с психични разстройства или деменция. Те всички ще могат да полазват услугите, които липсват в центровете, които ще бъдат предоставени както индивидуално, така и групови. Центъра за обществена подкрепа пък ще могат да посещават семейства, при които има риск от изоставяне на детето, деца, които имат проблеми в училище, тоест деца, които са настанени или предстой да бъдат настанени в специализирани институции или приемни семейства, защото както знаете в Община Симитли има и приемни семейства. Всички те ще могат да посещават този център, който ще осигури една приемаща, стимулираща и коригираща среда, която да помогне за решаване проблемите във възпитанието и отглеждането и така нататък.

Фокус: Какви специалисти ще бъдат назначени към двата центъра и ще се разкрият ли нови работни места за хора от Симитли и близките общини?

Ивайло Гоцев: В Центъра за социална рехабилитация и интеграция са назначени социален работник, който ще бъде и ръководител на екипа в центъра, психолог, логопед, трудотерапевт. Ще има разбира се и помощен персонал, но основно ще работят специалисти, които ще предоставят въпросните услуги. В другият център също ще има социален работник, психолог, трудотерапевт. Хубавото е, че тези специалисти ще могат да се развиват в една среда, която до сега не е съществувала при нас, защото експертите, които до сега се полазвали и ползваме в услугите малко или много вече са запълнили всички възможни места в Община Симитли. При нас работят и хора, които са от съседни общини и градове, тъй като социалните услуги, които предоставяме не са никак малко. Получава се така, че имаме недостиг на кадри, като най-голяма необходимост имаме от кинезитерапевт и медицински лица. Ако намерим такива хора, то те ще могат да работят в рамките не само на една, но на всички социални услуги, които предоставяме. В работата си както сега, така и за напред ще разчитаме на вече утвърдени специалисти, които сме полазвали, за да може с техните знания и умения по най-добрият начин да помагат на нуждаещите се.

Фокус: И в предходни издания на предаването сме говорили, че Община Симитли има изключително активна социална политика и постоянно работи в посока надграждане на възможностите, които предоставя за хората в нужда. Каква е ситуацията към този момент и подготвяте ли нови проекти?

Ивайло Гоцев: Освен тези нови две услуги, които разкрихме може да кажем, че Община Симитли работи по още няколко проекта, които реализира успешно. Става дума за услугите, които предоставяме в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Както знаете през месец януари успешно приключи един проект, който реализирахме в продължение на 25 месеца. В рамките на него се предоставяха въпросните услуги, заедно с едни интегрирани допълнителни консултативни услуги в домашна среда. За щастие чрез споразумение с агенцията за социално подпомагане успяхме да продължим предоставянето на тези услуги и след приключването на проекта. Тоест до края на годината тези услуги ще продължим да предоставяме, заедно с услугата „Топъл обяд“, която от 2016 година до днес предоставяме на 70 лица. Имаме намерението за в бъдеще да увеличим тази бройка в рамките на това, което ни позволява базата, с която разполагаме. Искам да отбележа, че това ще бъде възможно да се случи, защото както знаете модернизирахме базата, която има по проект от фонд „Социална закрила“. Общо взето Община Симитли успешно надгражда и доразвива социалните си услуги и както виждате ние сме последователни в изпълнението на всички цели, които сме си поставили. За напред ще развиваме и ще наблягаме основно на интегрираните услуги, тоест тези консултативни, почасови услуги, предоставяне от специалисти, но предоставени вече не в самият център, а в домашна среда. Тоест ще успеем да обхванем и селата, които са по-отдалечени и районите също, както и хора, които имат потребности от подобен вид услуги.

Фокус: А увеличава ли се броят на хората, които имат нужда от социалните услуги и на какво се дължи това ако отговорът Ви е положителен?

Ивайло Гоцев: За съжаление отговорът е положителен. Моето мнение е, че борят на хората, които имат нужда от социални услуги се е увеличил в пъти. Дори мога да дам няколко примера. Само за услугите, които сме разкрили в общината –от резидентен тип, услугите за лица с психични разстройства и с деменция, то чакащите за тях са   десетки, да не кажа и повече, тъй като ние обхващаме не само жителите на Община Симитли, но и от цялата страна. Това което наблюдаваме е, че за съжаление потребността е много голяма. Разбира се търси се и алтернатива, защото не можем постоянно да разкриваме нови и нови специализирани услуги като центрове от семеен тип. В тази посока и държавата търси алтернативна форма за предоставянето на необходимите услуги, но в домашна среда. Това за мен е бъдещето и начина на развитието на социалните услуги, а именно тяхното предоставяне в дома на човека, тоест полагане на грижи помощ, но на място.

Ливия НИНОВА