Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: 10 места ще бъде капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип, който ще разкрием в село Железница по програмата „Красива България“

Снимка: Личен архив на Ивайло Гоцев

Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Гоцев, стана ясно, че Община Симитли ще реализира доста голям проект по програма „Красива България“. Стойността му е около 300 хил. лв. като новата социална услуга ще бъде разкрита в село Железница. Може ли да разкажете на нашите слушатели малко повече за нея?

Ивайло Гоцев: До броени дни предстои подписването на споразумението между Община Симитли и Министерството на труда и социалната политика. То е по една от мерките на програмата „Красива България“, а именно 02/01, която е за подобряване социалните услуги от резидентен тип. Нашият проект, с който Община Симитли кандидатства, бе с идеята да се използва вече готова база, която имаме, но не функционира по предназначение, какъвто е ѝ случаят в село Железница. Там става дума за сградата на бившата детска градина. Материалната база е сравнително добре съхранена и запазена. За целите и на проекта, но и на база нашата идея – да я превърнем в Център за настаняване от семеен тип се налагат някои конструктивни промени. Те са свързани с промяна на предназначението на съществуващата сграда и някои строително-монтажни работи в самата сграда, за да може тя да бъде адаптирана спрямо целите и условията на услугата. Както се знае самата база трябва да отговаря на определени критерии и стандарти за предоставяне на услугата. Така, че след подписване на споразумението до месец юни е необходимо да се избере изпълнител, който да извършва строително-ремонтните дейности. Съответно има ѝ заложено обучение, което ще трябва да проведе самият изпълнител. То е насочено към безработни лица, които след това трябва да бъдат ангажирани с определените дейности. Крайният срок за приключването на ремонтните дейности е 29 ноември 2019 година. След което Община Симитли, както предварително вече знаем, тъй като имаме подкрепа от страна на Агенция „Социално подпомагане“ за разкриване на тази услуга и финансирането ѝ като държавна делегирана, ще кандидатстваме за разкриването на социалната услуга.

Фокус: А какъв предвиждате да е капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип?

Ивайло Гоцев: Капацитетът ще бъде 10 места като за тях съответно, съгласно стандартите и критериите за база, трябва да бъдат обособени самостоятелни стаи. В тях ще бъдат настанявани максимум по двама души. Освен това трябва да бъдат изградени терапевтични зали, столова, кабинети за индивидуални занимания. Между другото в Община Симитли вече имаме изградена такава услуга, която е с капацитет 15 лица. Тоест имаме опита, който ни е нужен. Към момента единствените трудности, които срещаме са свързани с специалистите, но мисля, че имаме достатъчно практика, която няма да ни позволи да се забавим и ще разкрием услугата в максимално кратки срокове. Знаете, че потребността от подобен вид услуги е много голяма. Според последните анализи на Агенция „Социално подпомагане“, търсенето на тези услуги се увеличава, както и целевата група, а и за съжаление хората с увреждания. Тоест нараства броя на търсещите подобен вид подкрепа, която да бъде специализирана, тъй като не може да бъде предоставяна в домашни условия. Така, че в общи линии затова ѝ искаме нещата да се случат максимално бързо, като се надявам, че до края на годината ще успеем да настаним първите лица.

Фокус: Това целодневна или почасова услуга ще бъде?

Ивайло Гоцев: Центъра за настаняване от семеен тип е целодневна услуга, тоест предоставя се 24 часа. Тя е от резидентен тип, което ще рече, че се създава база, която да е максимално близка до семейната среда, за да може настанените лица да се чувстват добре. Ще има медицински лица, социални работници, психолози, трудотерапевти, помощен персонал – санитари, хигиенисти и така нататък. Тоест ще бъде осигурено всичко, което е необходимо, за да могат лицата да получат адекватна помощ и подкрепа.

Фокус: Може ли да ни загатнете и за някои други нови проекти, които Община Симитли има намерението да реализира в социалната сфера и за някои, които се изпълняват ѝ към момента?

Ивайло Гоцев: Както знаете Община Симитли винаги активно е работила и ще продължава да работи в сферата на развитието на социалните услуги. Всяка една мярка, която излиза по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ни предоставя възможността да кандидатстваме, за да надградим съществуващите социални услуги.  И ние го правим. Така например наскоро излезе нова мярка, чиито срок е до 15 март. Тя е за допълнителна патронажа грижа, по която Община Симитли, заедно с Община Кресна ще кандидатства. Тоест ще направим съвместно проектно предложение. Това всъщност са едни услуги – здравни и социални, които ще бъдат интегрирани и които ще бъдат предоставяни в домашна среда. За тези неща обаче ще можем да говорим по-подробно, когато спечелим проект. Това е нещото, което най-скоро ни предстои като кандидатстване. А иначе в момента предоставяме услугата „Личен асистент“ – домашен и социален помощник. Както знаете това е продължение на проекта, който успешно Община Симитли изпълнява през 2016 и 2017 година – „Независим живот“. След неговото изтичане, част от предоставяните услуги продължиха да бъдат финансирани по едно постановление ПМС/ 332, с което Община Симитли обгрижва някъде от порядъка на 48 човека. На тях предоставяме асистентска грижа в домашни условия. Това нещо ще продължи до края на август като се надяваме, че през месец септември вече ще има ѝ държавно делигирана помощ.

Фокус: В края на нашият разговор можем ли отново да направим обобщението, че за Община Симитли развитието на социалните услуги продължава да е водещ приоритет?

Ивайло Гоцев: Разбира се, че можем защото това е факт. През последните години ние надграждаме всичко, което вече сме създали, но също така развиваме нови услуги. За кратко време успяхме да изградим, но и да създадем адекватни услуги за това, което да отговаря на потребностите на населението в Община Симитли, но и на целият регион.

Ливия НИНОВА