Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Постоянно се стремим да надграждаме социалните услуги, които предоставяме

Снимка: Личен архив на Ивайло Гоцев

Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Гоцев, Община Симитли започна реализацията на проект „Създаване на модел за патронажна грижа в Общините Симитли и Кресна“. Каква е неговата стойност? Какви са целите му и какво всъщност ще се постигне като резултат?

Ивайло Гоцев: Първо да започнем с това, че управляващият орган в лицето на Министерство на труда и социалната политика и Община Симитли, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на приблизително166 хиляди лева. Проектът е съвместен между общините Симитли и Кресна. Със средствата по него ще успеем да реализираме целите, които сме си поставили, а именно да се подобри качеството на живот на едни от най – уязвимите целеви групи. Това са хората с увреждания, възрастните хора и самотно живеещите, които трудно могат да организират своя бит и ежедневие. Те имат нужда от подкрепа, от социални и здравни услуги, които да им се предоставят в домовете. Както знаете в Община Симитли има услуги от резидентен тип, но е необходимо предоставянето и на такива в домашна среда. За целта по проекта е предвидено да се закупи моторно превозно средство, което да бъде оборудвано със специална техника. Тя ще се ползва от специалистите, които ще бъдат наети  за тази цел. Това ще бъдат социални работници, рехабилитатор, психолог, специалисти по здравни грижи, домашни помощници, социални асистенти. Ще има и един диспечер, който ще ги организира. С всички тях ще бъдат сключени договори, след като се извърши оценката на потребностите, която ще бъде направена на потребителите. За всичко това ще бъде качена информация на страницата на Община Симитли. В нея ще бъде посочено кога ще се подават заявления, какви ще бъдат условията и критериите, по които ще се одобряват кандидатите. Тоест, тази услуга ще бъде достъпна за хората, които до този момент не сме обхванали чрез социалните услуги в Община Симитли.

Фокус: Освен този проект, чието реализиране започва, Община Симитли работи ли към момента по други проекти, свързани със социалната инфраструктура и подготвяте ли нови проекти?

Ивайло Гоцев: Този проект идва като надграждане на предишен, който Община Симитли реализира в периода 2016 – 2018 година, а именно „Независим живот“. По него създадохме Център за обслужване на потребители и предоставяне на интегрирани услуги в домовете на хората. Освен това скоро предстои да отвори врати един нов център за настаняване от семеен тип в село Железница. Той ще бъде за  пълнолетни лица с деменция.

Фокус: Тоест, може ли да кажем, че за Община Симитли, развитието на социалните услуги продължава да е водещ приоритет?

Ивайло Гоцев: Всичко, което се прави в Община Симитли за развитието на социалните услуги и помощта, която се оказва на уязвимите деца и лица показва точно това. Ние постоянно се стремим да развиваме вече съществуващите социални услуги, но и да ги надграждаме, затова смело мога да кажа, че успяваме да обхванем всички, които имат нужда. Тук е важно да отбележим, че ние не помагаме само на населението в Община Симитли, но и в целия регион. За в бъдеще ще продължим да работим по тази начин, като ще търсим хора, които не сме успели да обхванем чрез вече съществуващите услуги. Целта на последните проекти, които реализираме е точно такава – да обхванем онези райони, които са по-отдалечени.

Фокус: А има ли търсене на вашите социални услуги и от хора, които не са от Област Благоевград? Питам Ви, защото и преди сме говорили, че според законовите разпоредби от услугите в Община Симитли могат да се възползват всички хора? И продължава ли търсенето да  е по-голямо от възможностите, които се предлагат?

Ивайло Гоцев: За съжаление търсенето продължава да е по-голямо от това, което може да предложим различните общини. Това е така, защото в региона, а и извън него има много малко създадени центрове за най – рисковите групи, в които попадат лица с деменция и лица с психични разстройства. Получава се така, че потребността е по – голяма от това, което може да предложим. Поради тази причина в Община Симитли ще разкрием още един център, който да обхване точно тези целеви групи. Факт е, че броят на тези хора не намалява, а се увеличава. Хубавото е, че ние като Община Симитли все пак успяваме да откликнем на потребностите на тези хора и да ги поставим в една среда, в която да се чувстват приети, добре и адекватно да могат да се полагат грижи за тях. Знаете, че в повечето случаи такива хора идват от семейства, в които има работещи. Същите трябва да оставят работата си, за да могат да се погрижат за своите роднини. Чрез услугите, които имаме и които разкриваме успяваме да направи така, че да има къде тези хора да бъдат приети, но и да имат нужните им специални и здравни услуги.

Фокус: Когато хората се докоснат до такива услуги, променя ли се цялостното им състояние според Вас?

Ивайло Гоцев: Благодарение на социалните услуги, които имаме разкрити мога да кажа, че когато хората попаднат в подобен вид среда – те се подобряват. Дори бих казал, че така по – лесно биват приети от обществото. Искам да отбележа, че при нас хората не са на затворен, а на отворен режим. Когато има една специализирана помощ и подкрепа, която е адекватна на времето, то резултатът е на лице. Тези хора се чувстват приети, те се чувстват като в своя дом и сред близки. Интересното е, че когато лица подават документи за настаняване в центрове от семеен тип и то не само жителите на Община Симитли, посочват като първо желание нашите услуги. Това показва, че ние сме успели да създадем най – добрите условия.

Ливия НИНОВА