Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Имаме готовност да оказваме помощ на бездомни през зимните месеци, за момента в общината няма такива лица

Община Симитли

Ивайло Гоцев, ръководител на Социалното звено към Община Симитли в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: В началото на нашия разговор нека припомним какви са социалните услуги, които Община Симитли предлага?

Ивайло Гоцев: Социалните услуги, с които Община Симитли разполага и предлага на населението са голям брой. През годините винаги сме се старали да доразкриваме и разкриваме нови такива, които да са в помощ на населението. Към момента те са основно обхващащи най-уязвимите обществени целеви групи, а именно: възрастни хора над 65-годишна възраст и деца и лица с увреждания. Услугите се предоставят от Община Симитли в социални заведения или под формата на интегрирани здравни социални услуги, тоест това е услуга, която е мобилна и се предоставя както в домовете, така и в центрове от съответните специалисти. Искам да отбележа, че услугите са няколко от резидентен тип – целодневните 24-часови социални услуги, а именно за лица с деменция, с физически и психически увреждания и услуга в общността, което всъщност е вид дневна грижа. Тоест бих обобщил, че успяваме да предоставим и задоволим основните потребности, които са набелязани както в Община Симитли като необходимост, така и в национален план.

Фокус: Имате ли необходимост от разкриването на нов тип социална услуга или на допълнителна такава?

Ивайло Гоцев: За напред Община Симитли не отдава развитието на социалните услуги в посока количество, а качество. Тоест ще положим усилия за развиването на интегрираните социални услуги, за да улесним достъпа до децата, възрастните и семействата в риск. Идеята ни е да може да предоставяме услугите по домовете, защото не всички могат да бъдат обхванати от социалните заведения. Има хора, които имат нужда от задоволяването на ежедневни потребности от социално-битов характер. Някои от тях имат и нужда от медицинска грижа, каквото дори в момента предоставяме по един проект. Други се нуждаят от рехабилитационна грижа, тоест това което искаме да постигнем е иновативен вид социална услуга и мисля, че Община Симитли ще се справи в работата си по отношение нейното развиване.

Фокус: Как може да се случи това?

Ивайло Гоцев: Ние поставихме началото с изпълнението на проект „Независим живот“, който Община Симитли вече изпълнява успешно близо 1 година. Важно е да кажем, че той ще продължи да се изпълнява до края на януари 2018 година. В рамките на проекта предоставяме услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Комплексно с това разкрихме център за предоставянето на почасови услуги, тоест поставихме началото. Мисля, че хората усетиха смисъла от това да бъдат обгрижвани в домашна среда, да получават тази помощ вкъщи. Хубавото е, че тази помощ не се изразява само в това медицинска сестра да премери кръвното на даден човек или да го консултира, насочвайки го към конкретния специалист. В рамките на тази услуга хората получават внимание и отношение благодарение на което чувстват, че все още са пълноценни и биват зачитани от останалите, че някой мисли за тях.

Фокус: Тъй като сме в началото на зимния сезон как стои при Вас въпросът с бездомните хора и има ли къде да ги настаните?

Ивайло Гоцев: Ние в момента не разполагаме с общински жилища, но нямаме и бездомни хора. Имахме такива лица миналата година, може да се кажа като бедстващи, във връзка с тогава влошените метеорологични условия, но успяхме да ги обхванем с помощта на съществуващите социални услуги. Най-вече това е формата „Дневен център“ и услугите от резидентен тип. Тоест имахме готовност да им подсигурим топла приемаща среда, храна и грижа, която да бъде адекватна за условията и потребностите на тези хора.

Фокус: Могат ли хората да разчитат и тази година на помощ от Ваша страна ако имат нужда?

Ивайло Гоцев: Да. Тази година също сме в пълна готовност да приемаме такива хора, но лично аз се надявам, че няма да има такива. Ние постоянно поддържаме комуникация с кметовете в малките населени места, от които получаваме информация. Така че да може да реагираме във всяка ситуация. Условията в нашите социални заведения бих могъл да кажа, че са много добри. Персонала, който е обслужващ също е добре обучен да реагира в подобни ситуации.

Фокус: А в самите социални заведения, които имате на територията на Община Симитли осигурено ли е отопляване за зимните месеци и как стои въпросът с автомобилите, които имате към тях?

Ивайло Гоцев: Трудно е и казвам това, защото знаете, че мина „Ораново“ ни доставяше въглища, но не винаги успяват да реагират и да се отзоват, въпреки че ние винаги сме били с приоритет. Между другото в някои от социалните ни институции сменихме вида на отоплението, тоест минахме на пелети, някъде продължаваме да се отопляваме на климатици. Разбира се всички тези средства имат нужда от поддръжка, защото всичкото това нещо се амортизира. Някъде е необходимо и да ги подновим. Общо взето мислим, че ще се справим и ще бъдем готови за предстоящите зимни месеци.

Фокус: В края на лятото съобщихте, че Социалното звено към Община Симитли е одобрено за ново оборудване за Домашния социален патронаж. Какво се случва по този въпрос?

Ивайло Гоцев: Да, наистина в края на август съобщихме, че бяхме одобрени с проект от Министерството на труда и социалната политика, по фонд „Социална закрила“. Неговата цел бе да модернизираме кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж.

Фокус: Колко горе-долу хора обслужва Домашният социален патронаж?

Ивайло Гоцев: Към момента Домашният социален патронаж обслужва някъде около 370 души. От тях 117 са потребители на социалните заведения в общината, а другите са възрастни, самотно живеещи  и хора с увреждания или затруднения в обслужването. В същото време в това число включвам и 70 човека, които както вече сме говорили, се обслужват от обществената трапезария. Тоест Община Симитли от декември 2016 година осъществява успешно този проект, който е за „Топъл обяд“. В началото той беше за 60 човека, но след това го увеличихме на 70 човека. Надявам се, че през 2018 година след като имаме новото кухненско оборудване ще може да повишим брой на обслужваните лица, тъй като и условията при нас ще се подобрят. Причината за това искано увеличение е, че все още има хора, които се намират в по-отдалечените села и трудно сами биха могли да се погрижат за прехраната си.

Фокус: Освен проектът „Топъл обяд“ има ли и други проекти, по които Община Симитли работи и развива?

Ивайло Гоцев: Освен този проект в момента имаме един проект, свързан с процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той е за развитие на социалното предприемачество. Тоест ние в момента сме на процес на оценка на проектното предложение, което се състои в това да изградим ново социално предприятие, което да осигури подкрепа за социално включване на уязвимите социални групи чрез създаване на възможност за тяхната професионална интеграция. Ако бъдем одобрени плануваме да изградим Обществена пералния, в която ще работят хора от уязвими целеви групи, а също така ще обучим хора, които да ни бъдат в помощ при предоставянето на социални услуги. В общи линии това е новият ни проект, който се надяваме да спечелим. Мислим да кандидатстваме и по други програми, които са за сгради, нуждаещите се от ремонт, но за това ще говорим когато имаме по-конкретен проект.

Ливия НИНОВА