Ивайло Мирчев, ОП „Туризъм“ – Асеновград: Около 50 000 туристи са посетили НПК „Асенова крепост“ от началото на 2017 година до края на септември

снимка: ИА "Фокус"

Ивайло Мирчев, експерт в ОП „Туризъм“ – Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за посещаемостта и интереса към НПК „Асенова крепост“, както и за нуждата от поддръжка на туристическата инфраструктура.

Фокус: Г-н Мирчев, какво сочат последните данни за посещаемост на НПК „Асенова крепост“? Остава ли този обект в Асеновград притегателен център за български и чуждестранни туристи?
Ивайло Мирчев:
Около 50 000 туристи са посетили НПК „Асенова крепост“ от началото на 2017 година до края на септември. Приходите на обекта за деветмесечието са малко над 220 000 лева, което означава 5 % ръст спрямо приходите по същото време за миналата 2016 година. Това се очертава като нормален приход и нормален ръст в национален мащаб. Наскоро заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева каза, че средният ръст на туризма за края на годината се очаква да е между 5 и 8 процента, тоест ние се движим спрямо националния ръст. Тази година нямаме особено раздвижване в различните профили на българските и чуждестранни туристи, които посещават Асеновград и региона. Стойностите се задържат константни. Може да се каже, че ние поддържаме стройна линия на приходи и ежегодно отчитаме лек ръст. Асеновата крепост винаги е била и продължава да бъде притегателен център за всички граждани на Асеновград и на туристите, които посещават района. Допълнителният стимул за туристите, които посещават крепостта през летния сезон, е и реализирания през миналата година туристически маршрут „По стъпките на легионите“, свързващ Асенова крепост и село Бачково.
Фокус: Има ли новости около този туристически маршрут, които да споделите?
Ивайло Мирчев: През пролетта на 2018 година планираме да извършим мащабно почистване по туристическия маршрут „По стъпките на легионите“ в Асеновград. Знаете, че всеки един туристически маршрут трябва да се почиства през известен период от време. Искаме също да подсигурим постоянен дебит на вода през цялата година, защото чешмите по маршрута са три, а през повечето време на годината няма вода. Една от чешмите дори пресъхва. Основното, на което сме наблегнали, е да направим един кът за отдих и да обърнем внимание на трите чешми, за да имат те целогодишно вода. В района има доста вода и е добре за туристите да са подсигурени от тази гледна точка. Ще бъде поставена допълнителна указателна маркировка и табели. Вече има поставени две големи информационни табели в началото и в края на маршрута, така че туристите са запознати с това къде минават. Маршрутът „По стъпките на легионите“ преминава през стария търговски път, вече адаптиран за пешеходен туризъм, свързваш Асенова крепост и село Бачково. Основната идея беше да свързва 2 от 100-те национални туристически обекта, а именно Бачковския манастир и Асеновата крепост. Този маршрут е допълнителна причина туристите да искат да останат за повече време в Асеновград и региона. Благодарение на усилената рекламна кампания през миналата година, заедно с премиерното преминаване по маршрута, в което се включиха близо 200 души, в туристическите среди усилено започва да се говори за „По стъпките на легионите“. А и тази година, след като извършихме маркиране по съседните маршрути, от другия край на река Чая, районът като цяло се превръща в много привлекателна и атрактивна туристическа дестинация за културен и пешеходен туризъм.
Фокус: Продължава ли маркирането на туристически пътеки в Асеновград? Какво успяхте да постигнете в тази насока от началото на годината?
Ивайло Мирчев: Преди броени дни бе положена маркировка по един от най-емблематичните и разпознаваеми туристически маршрути в Асеновградския край – „Божествената утроба на Родопа“. Маршрутът образува сакрален триъгълник около обектите Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора. Маркировката е съгласувана с Българския туристически съюз, като бе положена от ТД „Черноморки простори“ в град Варна и доброволци. Маркировката е жълта, бяха положени и информационните табели. Вече туристите могат да се чувстват спокойно по този маршрут, тъй като навсякъде има обозначения. Нашият допълнителен ангажимент е да вкараме GPS-трак-а, който е изключително важен за пешеходните туристи, в националната база данни и в най-голямата платформа за споделяне на туристически маршрути и маркировки – www.kade.si
Продължаваме активната работа по маркиране на туристически пътеки в района на Асеновград. Тази година успяхме да маркираме цели 6 маршрута, като общата им дължина е 95 километра. Това е нещо изключително, защото смело може да се каже, че през последните 15-20 години почти е липсвала организирана дейност, свързана с маркировките и пътеките. Все пак Асеновград е един от най-наситените с туристически маршрути райони в България. Утвърждаването от ЮНЕСКО на биосферен парк „Червената стена“ вече допълнително ни задължава да осигуряваме на туристите подходяща инфраструктура в планината.
Фокус: Остава да призовем туристите да пазят, нали?
Ивайло Мирчев: ОП „Туризъм“ си е поставило за цел да провежда различни събития и кампании, които на първо място призовават туристите да правят културен, а не „свински“ туризъм. Природата е красива само когато се пази. Ние наистина сме гости там и трябва да я пазим.
Тони МИХАЙЛОВ