Иванела Андреева, Община Видин: „Заедно за по-добър живот“ е един мащабен проект и изпълнението му ще  доведе до създаване на траен модел на сътрудничество

„Заедно за по-добър живот“ е един мащабен проект и изпълнението му ще  доведе до създаване на траен модел на сътрудничество на местно ниво на институции, партньори и асоциирани партньори в нашия регион. Това заяви на пресконференция Иванела Андреева, секретар на Община Видин, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Тя посочи, че проектът е включен в общинския план за интеграция на ромите и е приет от общинските съветници. „Заедно за по-добър живот“ се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Партньори по проекта са  Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ с председател на Управителния съвет Елена Кирицова; инж. Валери Василев – управител на „Хена“ ООД, както и директорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бисерка Каменова и Красимира Виденова, директор на  ДГ „Русалка“ – . „Асоциирани партньори са Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция- Видин. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до училищно образование и обучение, социални и здравни услуги и осигуряване на заетост на лицата от маргинализираните групи – това са целите на проекта“, каза Андреева.  Тя допълни, че са предвидени осем дейности, като във всяка една дейност са определени целевите групи, начина за тяхното реализиране и очакваните резултати. „Броят на лицата, включени в проекта е над 1500. Дейностите ще се осъществяват от експерти, наставници, учители и др. Администрирането на проекта се състои от ръководител, двама координатори, административен помощник, експерт-финансист и счетоводител“, заяви Иванела Андреева.

Бюджетът на проектаа е за 842 520 лв., за период от 2 години – 24 месеца. По ОП „Развитие на човешките ресурси“се отпускат  498 540 лв., а бюджетът по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 343 980 лв. Няма съфинансиране от страна на Община Видин.

Анна ЛОЗАНОВА