Иваничка Славкова, Варненски окръжен съд: През 2018 г.  най-много са приключилите дела против собствеността

През 2018 година в Окръжния съд във Варна и в трите районни съдилища в региона най-много са били приключените дела против собствеността, свързани с кражби, грабежи, телефонни измами, а също и тежките грабежи, които понякога са придружени с убийства. Това каза на пресконференция за представяне на отчетния доклад на съдебната инстанция за миналата година, ръководителят на Наказателното отделение Иваничка Славкова, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. По думите й, през периода на второ място са били процесите по общоопасните престъпления – тези, които са по транспорта или свързани с продажба и разпространение на наркотици. „Тези престъпления традиционно са най-голям дял. С всяка следваща година те не бележат спад“, обясни магистратът. Според нея, на трето място са престъпленията против личността, включващи всички видове убийства, включително и тези при неизбежна отбрана, и квалифицираните убийства, най-тежките процеси. „През тази година престъпленията против личността са на четвърто място. В годините назад няма особено намаление в броя им“, допълни съдия Иваничка Славкова. По нейни данни, през миналата година във Варненския окръжен съд, най-много са били разглежаните дела, свързани с общоопасни престъпления катастрофи, притежание и разпространение на наркотици, както и престъпления против данъчната и финансовата система, против стопанството и собствеността. Ръководителят на Наказателното отделение отчете, че работата на съдиите е била както винаги тежка. „Често ни се случва да заседаваме в зала в подземието, но пък за сметка на това, ние сигурно сме първенци, единствени в страната, заседаващи под земята“, добави тя във връзка с наболелия проблем с липсата на съдебна палата, в която да има достатъчно зали и помещения за безпроблемната работа на съдилищата. На пресконференцията днес стана ясно още, че в Окръжния съд през 2018 година, за последните три години, са разгледани рекорден брой граждански и търговски дела. Техният брой е 7 518 дела в трите отделения (Гражданско – 3495 дела, Търговско – 2485 дела, Наказателно – 1583 дела). В най- голямото отделение на съда – Гражданско са разгледани 2 749 дела на втора инстанция и 746 дела – на първа инстанция. В Търговско отделение са разгледани 1535 дела на първа инстанция и 950 дела на втора инстанция, което потвърждава възходящата тенденция от последни 3 години. За разлика от другите две отделения, неотклонно всяка година, делата в Наказателно отделение намаляват. Делата за разглеждане през 2018г. са били с 91 по-малко. Причините са различни, вкл. и законодателни промени от гледна точка компетентността на Окръжния съд. През 2018г. наказателните дела за разглеждане са били 1583 дела.  Най – много осъдителни присъди – 188 през миналата година е имало по глава 5 от НПК – престъпленията срещу собствеността. На второ място са Общоопасните престъпления (основно транспортни престъпления и наркотици) – 149 осъдителни присъди, а на трето се нареждат престъпленията против личността – 49 акта.

Диана СТОЕВА