Иван Алексиев, кмет на Поморие: Околната среда ще бъде основен приоритет за нас – работим за опазването на природата

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие, в интервю за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Водещ: Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци заработи в Несебър. Тя ще обслужва и Поморие. Колко количество отпадък ще бъде годишно обслужван? Тези и още въпроси коментираме в следващите минути  в „Екологичен резонанс“ с кмета на Поморие Иван Алексиев.

Иван Алексиев: Тази инсталация, която беше открита преди няколко дни е инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци. Като тя има възможност и е с капацитет за сепариране на 25 т на час отпадък. Или в годишен план това е близо 120 хиляди тона, което наистина е един сериозен капацитет, тъй като знаете че лятото, особено двете общини взети заедно генерираме страшно голямо количество отпадък и мисля, че по този начин наистина ще успеем да сепарираме голяма част от отпадъка. Става въпрос за рециклируеми материали – хартия, стъкло, пластмаси, също инертни материали, с което да намалим разхода на третирания отпадък към регионалното депо в с. Братово, където ни е регионалното депо.

Водещ: Събирате ли разделно отпадъците в Поморие?

Иван Алексиев: Да, събираме разделно. Това е отдавнашна политика на Община Поморие. Редовно провеждаме и кампании. В момента правим всичко възможно да увеличим разделното събиране. В скоро време ще монтираме 6 контейнера, където да се изхвърлят текстил, кожни изделия, т.е. стари дрехи, обувки да не се хвърлят в общия отпадък. Иначе традиционно хартия, стъкло и пластмаса.

Водещ: Имат ли обаче гражданите на Поморие нужната отговорност? Какви са вашите наблюдения във връзка с разделното събиране на отпадъците.

Иван Алексиев: В интерес на истината с времето отговорността и съвестта на гражданите на град Поморие доста се е увеличила. Хората се стремят да събират разделно отпадъка. Но все още има нужда от сериозни разяснителни кампании и обикновено това го правим често и по училищата. Хората разбират вече, че опазването на околната среда е един от основните фактори за това да запазим не само природата, но да запазим и света около нас, тъй като тези климатични промени водят до изключително тежки последствия. Виждате колко дъждове, какви наводнения станаха през последните няколко месеца. Така че мога да кажа, че жителите на Поморие са отговорни в това отношение. Започнахме кампания за събиране на пластмасови капачки. Но имаме още доста работа в тази посока. Може би и повече съдове трябва да разположим, за да улесним нашите съграждани. И пак казвам, по-честа и по-сериозна разяснителна кампания.

Водещ: На каква позиция в приоритетите на Община Поморие е опазването на околната среда?

Иван Алексиев: След като вече наистина няколко тежки ситуации имахме и то последните две бяха вследствие на дъждовете, основен приоритет ще ни бъде околната среда и най-вече да запазим природата. Защото ние нямаме тежки производства. Ние нямаме проблеми със замърсяемост на въздуха с едни прахови частици и т.н. Нашите проблеми са по-скоро със защитената зона, която е „Поморийско солено езеро“, Рамсарското споразумение. Водите, които за жалост на времето е имало, изградени отводнителни канали да извеждат тези дъждовни води директно в морето, заобикаляйки града и езерото, в годините и с възстановяване на собствеността на земеделската земя, голяма част от тези отводнителни канали са запълнени, разрушени, развалени. И в тази посока в момента работим много усилено за възстановяване на тези отводнителни канали, за да можем да предпазим и града от наводнения.

Водещ: Господин Алексиев, що се отнася до Бюджет 2019 г., каква част от него ще бъде отделен за инвестиции и проекти, свързани с екологията?

Иван Алексиев: В интерес на истината повечето средства, които отделяме, свързани с екологията, са насочени чрез различни екологични проекти, защото поначало екологичните проекти са доста тежки и доста скъпи за изпълнение. Има големи възможности по Оперативна програма „Околна среда“, било чрез други програми. В края на 2018 г. съвместно с Общините Бургас и Несебър, Поморие подписахме договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани, биоразградими и битови отпадъци. По този проект се работи в продължение на 2 години и самият проект е доста интересен и даже се определя като иновация в оползотворяването на отпадъците. Така че основно по тези оперативни програми гледаме да реализираме екологичните проекти. В момента сме готови с един проект за консервация и съхраняване на Поморийското езеро чрез изграждане на една еко пътека по самото езеро. Но целта е не само да се изгради тази еко пътека върху съществуващата дига, а целта е да се запази целостта на самото съоръжение като такова, защитавайки също и влажната зона на езерото. И по този начин пък да изградим вече и кът за наблюдение, отдих и да имаме по-голяма популяризация на Поморийското езеро.

Водещ: Всичко това в рамките на тази година 2019 г.?

Иван Алексиев: Да, всичко това в рамките на тази година. Този проект, който е свързан с Поморийското езеро е на стойност 1 милион. В рамките на тази година е. Чрез местната инициативна група ще бъде реализиран. Така че търсим всякакви форми и всякакви възможности за реализация на тези проекти. Също така възможностите, които ни дават таксите, които отчисляваме по 60 и по 64 от Закона за управление на отпадъците. Голяма част от таксите по чл. 60 ще бъдат насочени за рекултивация на затвореното ни депо, което вече старото ни депо за битови отпадъци да можем да го рекултивираме и да нямаме проблеми. Защото това лято имаше опасност от самозапалване на депото. Слава Богу, реагирахме бързо и успяхме да предотвратим много сериозна екологична катастрофа.

Водещ: Ще предприемете ли благоустрояване на градската среда? Реконструкции на паркове, градинки?

Иван Алексиев: Имаме го и това предвид. Но по-скоро, както казахте, го водим графа Благоустрояване на градската среда и в момента разработваме два проекта за два изключително големи парка. Казвам големи за територията на Поморие. Това са много рядко срещани площи на по 30 дка за изграждане на два градски парка. Единият край самото море. Другият малко по във вътрешността на града, където да направим градски паркове със зони за отдих, детски кътове. А в единия парк смятаме да изградим и да направим една много добра спортна инфраструктура, чрез изграждане на многофункционална спортна зала и закрит плувен басейн, с предвидените паркоместа. Но това е в перспектива. Тази година ще възложим самото проектиране и вече по-нататък ще търсим и финансиране.

Водещ: Ако трябва да продължите изречението как ще го завършите Еко…?

Иван Алексиев: Имаме си едно лого  „Аз обичам Поморие“ и отдолу „Зелено Поморие“. Така че мотото по-скоро на МОСВ „Яко е да си еко“, това е много хубаво и пасва и на нас. Но това е мотото на МОСВ и ние го закачаме към нашето „Зелено Поморие – яко е да си еко“.

Йоланда ПЕЛОВА