Иван Андонов, председател на читалище „Братство” Създаването на общински фонд за местни инициативи е една много добра идея и възможност за гражданското общество

Радио "Фокус" - Кюстендил

Иван Андонов, общински съветник и председател на читалище „Братство” – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Андонов, Общински съвет – Кюстендил прие предложение за създаване на общински фонд за местни инициативи, какво представлява този фонд?

Иван Андонов: От 2017 година Община Кюстендил работи съвместно с „Платформа Агора” по един проект, свързан с гражданското участие. В тази връзка в продължение на втора година се провеждат редица мероприятия, инициативи, насочени към обучаване на представители на неправителствения сектор от цялата страна. Това е един пилотен проект, в който са включени 12 общини. Радостно е, че и Община Кюстендил беше включена в него, от цялата страна различни общини от всички краища на България. Като център, насочен към работа и обучения на представители на читалища, на неформални групи, на различни неправителствени организации, срещи и форуми, на които имат възможност да се дискутират различни проблеми с местните власти, представители на общините, на държавните власти и една от точките в този проект е именно създаването на такива фондове към общините, които са насочени към финансиране на местни инициативи. В тази връзка беше гласувана една докладна, чрез която се създава един такъв фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Кюстендил, която е една чудесна инициатива и чрез която различни групи ще могат да кандидатстват за различни свои инициативи и ще могат по този начин да подобрят различни проблеми, които се намират в градските или селските пространства.

Фокус: В него ще постъпват финансови средства. Откъде ще идват тези парите ?

Иван Андонов: Финансовите средства ще бъдат подсигурени 50%  от проекта, 50% от Община Кюстендил, като идеята е това да стане ежегодно, така че Община Кюстендил гарантира, че ще поддържа един такъв фонд, чрез който могат да се финансират различни граждански инициативи и намерения.

Фокус: Защо е важно да има един такъв фонд и каква е неговата полезност? Какви могат да бъдат тези инициативи?

Иван Андонов: Това е изключително важно и ценно за гражданите в днешния ден, защото знаете, че много често се налага пред различни жилищни блокове да има пейки или беседки. Тогава гражданите търсят различни други начини, докато сега общината по този начин се оказва още по – ангажирана като отделя финансов ресурс, който ще бъде насочен именно към тези неща. В правилника, който приехме за този фонд няма ограничения. Така че инициативите могат да бъдат най – различни. Било то дадено читалище да си закупи нещо необходимо, било някой творчески състав да поиска пари за подкрепа, било за представители на даден блок да кандидатстват за облагородяване на зелени площи или междублоково пространство. Няма никакви ограничения. Това е с цел да провокираме гражданската инициатива, вниманието на гражданите към околния свят, от друга страна много добър показател за общината, която отделя специален фонд за такива инициативи и дейности на гражданите, на които ще бъде подсигурен и финансов ресурс.

Фокус: Вече има разписан правилник, тоест има правила по които ще отпускат средствата, така ли?

Иван Андонов: Има утвърден правилник, който се интересува може да го намери на страницата на Община Кюстендил.

Фокус: На други места в страната имат ли такъв опит, какво е вашето впечатление?

Иван Андонов: Аз не съм изследвал всички общини в България, но мога да кажа, че 12 са общините, които са включени в този проект и в момента се изграждат такива фондове в градове като Смолян, Монтана и различни други общини в различни краища на България. С приемането на новите бюджети за календарната 2018 година, се приемат и такива правила и се учредяват такива фондове за подпомагане на граждански инициативи.

Фокус: Това означава, че тази година очакваме фондът да заработи и да се открие процедура за набиране на предложения?

Иван Андонов: Да, разбира се. До два месеца ще бъде обявено сесия за приемане на проектни предложения.

Венцеслав ИЛЧЕВ