Иван Василев, ловно-рибарско сдружение  „Сокол 1911“: Допускат се нарушения по време на ловния сезон, в последните години броят им значително намаля

снимка: pixabay.com

Иван Василев,  председател на ловно-рибарско дружество  „Сокол 1911“ в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Каква е равносметката Ви за изминалия ловен сезон?

Иван Василев: Като цяло изминалият ловен сезон бе много успешен. Бих казал, много добър даже. Тъй като, почти на 100% е изпълнен отсрела на дива свиня. При план 600 са отстреляни 598 диви свине. Също така има и много добри резултати при отстрела на някой видове хищници. Отстреляни са 26 вълци, 274 лисици, 43 чакала. За останалият дивеч- зайци, пернатият дивеч все още не е  готова пълната статистика, но сравнително добре се представиха ловците и в острела на този вид дивеч. За всеки лов си има и почитатели, като за пернатият дивеч са по-малко, но пък са активни и реализираха добри резултати. Задоволителен е резултата и за водоплаващият дивеч – патпадък, гургулица и други. Мога да обобщя, че изминалият ловен сезон беше много успешен. Той приключи без инциденти и всичко мина благоприятно. Сега е насочено вниманието към отстрела на хищница по време на размножителният им период, който отстрел се осъществява на специално обособени стървилища, съгласно закона за лова и неговият правилник за приложението му.

Фокус: С какви трудности се сблъскахте по време на изминалият ловен сезон?

Иван Василев: Винаги има и трудности. Ловците – тяхната активност и мобилизация са, за да се преодоляват тези трудности. Най-много проблеми тази година ни създаде времето.Въпреки това няма да се намери ловец, който да каже, че някакви трудности са му попречили за организацията и осъществяването на самите излети. Единствено метрологичните условия, когато е имало дъжд и мъгла са създавали трудности. Това са трудностите, с който са се сблъсквали ловците. Искам да апелирам и да кажа, че изключително вниманието е насочено към активната грижа за оцеляване на дивеча, особено в зимни дни, когато снега е доста дълбок, около 40-50 дори и 60см на някой места. Самите ловци и ловните групи са мобилизирани за изнасяне на своевременно и повече хранителна база в стопанските райони. И към това призовавам и председателите на ловните дружини.

Фокус: Какви са мерките, който ловците трябва да вземат, за да се избегнат инциденти по време на ловният сезон?

Иван Василев: Мерките са разписани във всички наредби и правилници, включително и в правилника за приложение на Закона за опазване на дивеча. Също така и в Закона за боеприпаси и за взривни вещества и пиротехническите средства. Има издадена наредба, има и специална наредба от Националното сдружение ловците и риболовците в България, която е обособена в специална паметка и се раздава на всеки ловец преди започването на сезона. Така че, тези неща са говорени многократно, затова няма нужда да ги говорим отново, тъй като се знаят и са разписани.

Фокус: В момента има ли разрешение за лов на някакъв вид животни?

Иван Василев: Няма разрешение за лов на дивеч. Приключи сезона, с изключение на хищници. Организира се лов на хищници на обособени стървилища, като се регистрират предварително в ловните сдружения и се съставя протокол за тяхното обособяване. На места извън горският фонд близо до населените места, но не по-близо от 300 метра до населените места и махали. Искам да отбележа, че е забранено абсолютно ловуването на хайки за хищници.

Фокус: Какви са най-често срещаните нарушение от ловците по време на сезона и съответно какви са наказанията?

Иван Василев: За конкретни нарушения не мога да говоря. Има, допускат се нарушения. Тази година на територията на нашето сдружение беше установено такова нарушение. Например едно от нарушенията е ловуване в неразрешено време, в неразрешен ден без разрешително, което се счита за най-грубото бракониерство. И в тази връзка, тъй като, не бяха открити извършителите се стигна до наказване на цялата ловна дружина със заповед  на директора на Горското стопанство.  Има и други нарушения, например превишаване броя на ловците в дружинките за групов лов на дива свиня – с един двама души. Или невписан лов в разрешителното за ловуване, особено след Нова година, когато се подновяват  членските карти и ловните билети. Най-често тези нарушение се санкционират, тъй като са документирани и няма къде да ни избяга, не са нужни доказателства. Също така понякога, но много рядко, се случва ловуване без разрешително, особено за водоплаващият и пернат дивеч. С цел да се избегне някаква минимална такса, не си вади разрешително. Това са по-често срещаните нарушения. С радост искам да отбележа, че в последните години чувствително намаляха нарушенията, като дори мога да кажа даже, че почти няма такива.

Фокус: Има ли през изминалият ловен сезон промени в правилата за ловуване?

Иван Василев: Не, няма промени в правилата за ловуване. Очаква се някакво изменение в Закона за лова и запазване на дивеча, но засега няма индикации кога ще стане това. Може би през този ловен сезон ще настъпят някакво промени, главно в сроковете за ловуване,  но за сега няма промени.

Фокус: Ниските температури и снежната покривка водят ли хищниците по-близо до населените места и това застрашава ли по някакъв начин хората?

Иван Василев:  Естествено, че във връзка със застудяванята и по-голямата снежна покривка ще се придвижат по-близко до населените места да търсят своята плячка, но мисля, че не застрашават хората. Хищниците, особено вълка, той бяга, укрива се, в присъствието на хората и се отдалечава от тях. Мисля, че това са налудничави приказки, че той ще напада хората и така нататък. Ако е в Балкана някъде, в много гористи местности е възможно, както се е случвало някога през годините, но по махалите това не може да се случи. Той слиза покрай махалите, където има домашни стада – коне, добитък, магарета, говеда и така нататък. Някой болни овце, който са останали извън стадата, както и в природата, обикновено вълка хваща и унищожава болните диви животни и затова той е наричан „Санитар на природата“.

Фокус: Има ли още нещо което бихте искали да допълните във връзка с ловния сезон?

Иван Василев: Искам единствено да апелирам към всички ловци, не само от нашето сдружение – да се активизират сега през тежките зимни месеци, да подпомагат дивеча, да се правят специални партини до хранилките, за да могат не само големите, но и малките екземпляри да посещават обособените хранилища и самите хранилки да се зареждат редовно със съответният концентриран фураж. Също така да се вземат мерки за подхранване на дребният дивеч -заек, яребица и фазан и други. В полските райони – да се заредят обособените хранилки, със съответната храна за тях.

Кристина МИТКОВА