Иван Василев, ЛРС „Сокол-1911“: Ловът на пернат дивеч е много разнообразен заради различните местообитания на видовете пернат дивеч

Иван Василев, председател на ловно-рибарско сдружение „Сокол-1911“, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин, относно откриването на ловния сезон за пернат дивеч на 12 август

 

Фокус: Г-н Василев, на 12 август ще бъде открит ловният сезон за пернат дивеч. Колко ловци от Вашето сдружение са заверили билетите си за лов?

Иван Василев: За 2017 година са заверили ловните си билети около 1440 ловци. Разбира се, има още време до края на месец август, така че предполагам, че до тогава още хора ще заверят билетите си и ще станат около 1 470 ловци. Това не означава, че всички ловци ще отидат на лов за пернат дивеч или за едър дивеч. Бих казал, че около 50-60% излизат на лов, а останалите притежават билет, просто за да се членове и да притежават ловно оръжие.

Фокус: Какви са особеностите при лова на пернат дивеч?

Иван Василев: Той е много разнообразен за отделните местонахождения на населените места и регионите, според местообитанията на видовете пернат дивеч. Пъдпъкът, гургулицата, гривяка, гълъба и останалия разрешен пернат дивеч са много различни по местообитание. Пъдпъкът в повечето случаи е в т.нар. крайморски район; гривякът е там, където има по-значителни посеви; гургулицата също е в районите с посеви и най-вече в тези със слънчоглед. Пъдпъдъкът и водоплаващият пернат дивеч са в по-влажни зони, но той е разрешен от септември месец.

Фокус: Каква е процедурата, която трябва да следват ловците, за да бъдат допуснати до лов?

Иван Василев: Съгласно Закона за опазването на дивеча и неговият правилник за приложение, изискването е всеки ловец, който желае да отиде на лов, да се снабди с разрешително за лов, което се издава от председателите на ловните дружинки, а те съответно ги получават от специалиста от ловното сдружение, а ловното сдружение го получава от Държавното горско стопанство, като представи график за ловуване и съответното искане. Разрешителните за лов на пернат дивеч се издават от председателите на дружинките, като те са разрешителни за групово ловуване на отделна група и за индивидуално ловуване. Разрешителните за групово ловуване са еднократни за един излет, а индивидуалните разрешителни са за 1 месец. Изискването за тези разрешителни е да се попълват своевременно преди излета и да се попълват всички реквизити в самото разрешително, защото много често индивидуалните ловци не попълват всичко – дата, място и т.н., за което подлежат на съответните санкции, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча.

Фокус: Горе-долу от колко души се състои една ловна дружинка и как се прави разпределението, така че да не се стига до инциденти?

Иван Василев: Ловните дружинки са с различен брой ловци, в зависимост от територията на дружинката и площта. Има ловни дружинки, в които са по 40 души, а има и такива, които са с по 100-200 ловци. Всичко зависи от големината на ловната територия. В една ловна дружинка може да има няколко ловни групи, в зависимост от самите ловища, които са обособени.

Фокус: Какви мерки за безопасност трябва да предприемат ловците, за да не се наранят един друг по погрешка по време на лов?

Иван Василев: Самите мерки за безопасност са описани в Закона за лова и опазване на дивеча, а също така и в Закона за горивните вещества, оръжията и боеприпасите, където са строго регламентирани. Има и специално издадени указания от Националното сдружение на ловците и риболовците в България и в тази връзка се провеждат редовни инструктажи преди лова от отговорниците на групите. Ловните сдружения организират и провеждат ежегодно преди откриване на сезона инструктаж с председателите и ловните групи. Ние проведохме на 8 август точно такъв инструктаж, на който присъстваха представители на Полицията, Държавните горски стопанства и на противопожарните служби.

Фокус: Имаше ли инциденти през миналия сезон?

Иван Василев: Няма и не е нужно да се коментира това нещо. Умните хора казват: „Не дърпайте гущера за опашката“.

Фокус: Всяка година ловците от Вашето сдружение подхранват дивеча. На какъв етап от подхранването сте сега?

Иван Василев: Това е едно от основните задължения на всеки ловец, както и морално негово задължение, тъй като ако дивечът не се подхрани, няма да го има. Ако целогодишно не се подхранва дивечът, няма да има възможност той да се върти в местообитанията, затова всички ловци са предприели и имат грижа към ежеседмичното изнасяне на царевица и фураж в селскостопанските райони. Ако се интересувате за Благоевград – до момента са разхвърляни в ловните полета над 50 тона царевица. Предполагам, че положението е същото и в другите райони, тъй като това е една от основните грижи на всеки ловец.

Фокус: Тази година ще проведете ли традиционен ловен събор, който правите всяка година?

Иван Василев: Да, ще проведем на 16 септември.

Фокус: Пак ли ще е в парк „Бачиново“?

Иван Василев: Да, разбира се, както всяка година.

Фокус: А на какъв етап сте с подготовката на събора?

Иван Василев: За събори и за лов ние сме винаги готови. Единствено трябва да подготвим музиката.

Фокус: Имате ли очаквания за броя хора, които ще дойдат?

Иван Василев: Не може да се каже, тъй като всяка година е различно. Ние се съобразяваме с това, че избягваме да бъдат в активния летен сезон, за да не затрудняваме ловците и техните семейства и да има по-голямо присъствие.

Фокус: За финал на нашия разговор какво искате да пожелаете на Вашите колеги ловци за предстоящия сезон?

Иван Василев: Основно искам да пожелая много здраве на тях и на техните семейства и наслука през новия ловен сезон.

Натали СТЕФАНОВА