Иван Гюров, Община Сандански: Община Сандански има подписани 11 договора за безвъзмездна финансова помощ по различни оперативни програми

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Иван Гюров, главен експерт „Проекти и програми“ в Община Сандански, в интервю за предаването „Магията на Свети Врач“ по Радио „Фокус“ Пирин, относно програмите и проектите, по които работи общината в момента

 

Фокус: Г-н Гюров, по какви европейски проекти и програми работи Община Сандански в момента?

Иван Гюров: Община Сандански към момента има подписани около 11 договора за безвъзмездна финансова помощ по различни оперативни програми – ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по инструмента за добросъседство България-Македония. Общата стойност на изпълняваните проекти на безвъзмездна финансова помощ е някъде около 11 млн. лв.

Фокус: Можете ли да ни кажете по-подробно какви точно са проектите?

Иван Гюров: Основната Оперативна програма „Региони в растеж“, която подпомага изпълнението на различни дейности в сферата на общините, по нея имаме 9 проекта, като основната част от тях са проекти за подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, като обществените сгради са изключително важни за град Сандански. Това са сградата на Дома на културата; една сграда, която е държавна собственост – на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; самата сграда на Общинска администрация-Сандански; и сградата на детска градина „Първи юни“. Освен това имаме подписани договори и за 15 многофамилни жилищни сгради, като това са сгради и къщи със средно между 2 и 30 собственика, като тази част от енергийната ефективност на жилищни сгради всъщност допълва и националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по която град Сандански и Община Сандански имат в процес на реализация 7 жилищни блокове. В допълнение имаме и един проект за подобряване и подкрепа за професионалните училища в България, като на територията на общината това е реконструкцията и модернизацията на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – едно важно училище, което ще има възможност да подобри своята среда за обучение и да получи нов облик в архитектурния ансамбъл на централната градска част. Важни проекти за нас са и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Това са сравнително малки проекти, но имат важно значение за социалния живот и за социалното включване на уязвими групи, хора с увреждания, групи, които имат проблем със заетостта – хора до 29-годишна възраст. Имаме един проект, който вече изпълняваме – това е проектът „Независим живот на гражданите на Община Сандански“, всъщност това е наследникът на бившите проекти „Личен асистент“ и „Социален асистент“, и най-общо в рамките му се предоставят интегрирани социални услуги. Всеки момент очакваме да се подпише договор, тъй като общината е одобрена и по проект „Активно включване“, по който също се дава подкрепа на уязвими групи, вече в аспекта да получат по-добра социална и икономическа интеграция в обществото и в социалния живот на Община Сандански. Подготвяме и проект, който пък ще насърчи и ще въвежда иновативни практики за младежка заетост. С важно значение за нас са и проектите с нашите партньори от съседните страни, както и транснационални проекти с други европейски страни, като към момента са подписани договори само по програмата „България-Македония“, където изпълняваме два проекта с Община Берово. Имаме подобряване на пътната инфраструктура в градския парк, който е паметник на градинското и парково изкуство; и възстановяване на характеристиките на един парков ансамбъл, който е водопад за водни огледала, с водни пътища, със специфична растителност, така че паркът в тази си част да бъде още по-красив и приветлив, както за гражданите, така и за туристите. Отново в рамките на същия проект ще бъде доставено и парково оборудване, което да подобри обслужването на парка и зелените площи в самия град и в съседни места на Община Сандански. Вторият проект „България-Македония“ е проект за подобряване на енергийната ефективност и реконструкция на една детска градина в село Дамяница, като партньорите ни са от Община Ново село, които също ще изпълняват проект за подобряване инфраструктурата на една детска градина. В бъдеще очакваме на 16 март в Благоевград да се одобрят окончателно проектите, които ще бъдат одобрени по програма „България-Гърция“, тъй като имаме доста подадени проектни предложения по различните приоритетни оси, очакваме и там да получим възможност да изпълняваме проекти, съвместно с наши гръцки партньори и с български партньори в различни сфери. Очаква се отново да бъдат одобрени и проектите по програма „Балканите-Средиземноморие“, тъй като тези дни в Кипър съвместният секретариат обсъжда вече окончателния списък с проектите, които ще бъдат одобрени. Така че очакваме да има все още добри новини в сферата на изпълнение на проекти с външно финансиране, основно европейско. Важна програма е и програмата за развитие на селските райони, тъй като и там в момента е в крайна фаза на оценяване подадените проектни предложения на общините. Ще видим какви ще са резултатите, тъй като тези проекти са с важно значение за селата в общината. Много важни проекти предстоят в сферата на околната среда по ОП „Околна среда“, където се готви проект за компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на отпадъците в оригиналната система за управление на отпадъците, която освен Община Сандански  обхваща и общините Кресна и Струмяни. Този проект е с възлово значение за намаляване на количеството отпадъци, които се депонират в регионалното депо и в контекста на подготовката на цялата система за управление на отпадъците за бъдещата кръгова икономика, която ще дойде в страните от Европейския съюз в следващия планов период от 2021 до 2028 година. С няколко думи това е основната рамка на проектите, които изпълняваме в Община Сандански.

Фокус: До кога трябва да бъдат завършени проектите?

Иван Гюров: Проектите съответно са съобразени с подписването на съответния договор за безвъзмездна финансова помощ и срокът за тяхното изпълнение. Първите проекти ще бъдат приключени в края на сегашната календарна година, тоест в края на 2017 година вече ще имаме първите 1-2 проекта, които ще бъдат завършени и ще бъдат видими за гражданите. През следващите години 2018, 2017 и 2020 ще продължи поетапното изпълнение на отделните проекти, тоест там, където сега още кандидатстваме изпълнението и окончателното приключване на проектите може да приключи през 2020 година. Изпълняваните проекти допринасят за подобряване на облика на нашите градове и села и всъщност гражданите трябва да помнят, че те само допълват средствата, които отделя държавния бюджет за тази цел.

Натали СТЕФАНОВА