Иван Дуков, историк: Цар Иван Асен II е един от най-добрите дипломати и политици в цялата средновековна световна история

снимка: https://bulgarianhistory.org

Иван Дуков, историк и директор на Исторически музей-Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, по повод навършването на 788 години от славната победа на цар Иван Асен II при Клокотница и 800 години от провъзгласяването му за цар на българите.Фокус: Г-н Дуков, на 9 март се навършват 788 години от славната победа на цар Иван Асен II при Клокотница и 800 години от провъзгласяването му за цар на българите. Според историците и изследователите на българската история той е бил много добър дипломат и политик.
Иван Дуков: Цар Иван Асен II е един от най-добрите дипломати и политици в цялата средновековна световна история, ако погледнем по-мащабно. В учебниците по история може да се срещне само загатване за неоспоримите качества на цар Иван Асен II като политик и дипломат. Самият той като владетел успява да промени една хилядолетна традиция в управлението на държава, особено на балканска държава. Трябва да се уточни, че Иван Асен II не е цар само на българите. Той е типичен представител на една императорска институция, тъй като той управлява както българи, така и други народи. Благодарение на надписа на Асенова крепост, ние знаем, че крепостта е възстановена от цар Иван Асен II и свързваме името му с това на Асеновград. През 1934 година вече стария Станимака, старото градче, което днес се нарича Асеновград, придобива това име. Надписът на Асенова крепост гласи: „В лето 6739 (1231) индикт четвърти от Бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и други страни постави Алекси Севаста и изгради този град“. Ето това вече е формула, която показва, че той е владетел от ранга на императорите. Като владетел цар Иван Асен II е съизмерим с останалите големи личности в управлението на средновековна Европа.
Фокус: Как цар Иван Асен II се възкачва на престола , как той гради основите на своята вътрешна и външна политика?
Иван Дуков: Той е роден някъде около 1190 година. Във византийски извори се посочва, че е син на Иван Асен I, който заедно с брат си прави въстанието за възстановяването на българската държава и започват нейното управление. Знаем, че това не е първият опит за възстановяване на българската държава. Трябва да се каже, че по времето на цар Иван Асен втори тази държава, говорим за Второто българско царство, става наистина една голяма империя, която се разпростира почти изцяло върху Балканския полуостров – държава върху три морета. Иван Асен II се възкачва на престола през 1218 година  – преди осем века. Връща се от изгнание, което му е наложено, тъй като след възцаряването на Борил вероятно обстановката в столицата на Втората българска държава Търново е била неблагоприятна за наследниците на стария цар Иван Асен I.  Иван Асен II с брат си Александър са изведени като деца още в територии северно от Дунав. Но през 1218 година той успява да си възвърне властта, която му принадлежи като наследник на цар Иван Асен I. Възцарява се в едно доста смутно време. Има твърдения, основно в учебниците по история, че управлението на Борил е неуспешно. Съвременни изследователи като проф. Пламен Павлов и други не са много съгласни с това твърдение, тъй като управлението на цар Борил си има своите успехи. Но въпреки това, териториалните загуби в периода от 1207 до 1218 година се отразяват сериозно на българската държава. Тя е твърде млада за онова време като възстановена държава. Още в началото на своето управление, цар Иван Асен II успява дипломатически чрез династичен брак с Анна-Мария, дъщерята на Андраш II, да укрепи позициите си. Андраш II е унгарски крал, който иска да се завърне от кръстоносен поход и да премине през българките територии. Цар Иван Асен II успява да го убеди, че с този брак двете държави ще успеят да постигнат взаимно благоденствие. След като се жени за Анна-Мария, той придобива без никакви войни изгубените области Белград и Браничево. След това продължава укрепването на Второто българско царство.
По времето на Втората българска държава има много сериозен проблем на Балканите. Източната римска империя, позната ни като Византия, е завладяна от латинските рицари. Това се случва още през 1204 година, по времето на Калоян. Има Латинска империя, която се опитва да се утвърди като управляващ фактор в Източна Европа и Мала Азия. Разбитата Византия пък се самоуправлява на няколко по-малки част от наследници на старите византийски императорски династии. Епирското деспотство е една доста обширна средновековна държавна структура, която обаче няма много добре утвърден административен контрол върху териториите. Неин владетел е Теодор Комнин. Той самият, въпреки че има сключен мирен договор с цар Иван Асен II, вижда, че укрепването на българското царство би могло да застраши неговите позиции като владетел на Балканите и решава да реагира със сила,  с война  срещу българската държава. Тази война завършва с успех, въпреки численото превъзходство на епирската войска. На 9 март 1230 година при Клокотница нашият владетел успява да разбие армията на Теодор Комнин, като пленява него и семейството му. Цар Иван Асен II нарушава старите и още от дълбока древност варварски традиции да бъде пленена цялата войска и предадена в робство да бъдат увредени всички войници така, че вече да не са боеспособни  и да не могат да бъдат част от армия. Българският владетел проявява нечувана дотогава хуманност. Той нахранил и напоил войниците,  изпратил ги по родните им места. По този начин успява да привлече симпатиите на всички тези чужди за неговото време поданици.  Самите провинции, от които са били повечето от тези войници, искат доброволно да преминат към неговата власт. Това е нещо много интересно, защото виждате днес колко българи бягат от България, а пък за онова време чужди поданици да искат да бъдат под българско управление е било наистина много важен дипломатически успех за царя. Въпреки че води войни и срещу Латинската империя, и срещу Никея, която също е един от наследниците на разбитата по онова време Византийска империя, цар Иван Асен II избягва да прибързва с военните действия. Той е един от дипломатите, които основно чрез династични бракове или чрез други споразумения търси начини за решаване на конфликтите без да се стига до кръвопролития. Трябва да се каже още, цар Иван Асен II  успява да възстанови статута на българската църква, която дотогава, след завладяването от Византия, е архиепископия. През 1235 година той възстановява статута на църквата в ранг патриаршия. Цар Иван Асен II търси по всякакъв начин да реабилитира могъществото на държавата при предходни български владетели, като на първо място се стреми да избягва военни конфликти.
По отношение на неговият произход, той е потомък на българските владетели от Първото българско царство. По майчина линия той е наследник на една от дъщерите на Алусиан, който е син на Аарон, брат на Самуил.
Фокус: Цар Иван Асен II ли е най-силният владетел на Балканския полуостров след битката при Клокотница?
Иван Дуков: Да, след битката при Клокотница българската държава придобива и териториите на Епирското деспотство. Като владетел, цар ИВан Асен II реално става император, тъй като управлява, както и пише в надписа на Асенова крепост, българи, гърци и други народи. Тоест, той е владетел на повече от един народ и е един от факторите, който определя цялата европейска политика по онова време. След време негови наследници също ще бъдат в ключови моменти много важни фигури за промяната на историческото развитие на европейските държави. Цар Иван Асен II умира на 24 юни 1241 година, на Еньовден, вероятно от сърдечен удар. Със смъртта на цар Иван Асен II приключва един от големите политически възходи на българската държава като цяло. След това вече се появява монголо-татарското нашествие от североизток. Също така, постоянните военни действия, които се водят между Латинската империя, Никея и възстановеното от самия цар Иван Асен II Епирско деспотство доста разоряват благоденствието на населението на Балканския полуостров.
Фокус: По времето на цар Иван Асен II  има икономически и културен възход, нали така?
Иван Дуков:
Има, разбира се. Самият той е радетел за възстановяването и укрепването на българските манастири и крепости. Освен Асеновата крепост, той възстановява и други крепости. По онова време дипломацията е била основно насочена в посока на създаване на един по-спокоен живот за поданиците в държавата, която Иван Асен като владетел управлява. Както казах, той самият нарушава една изконна традиция да бъдат увредени победените войници. След битката при Клокотница през 1240 година, цар Иван Асен II не само ги изпраща, но и ги храни преди това Тук виждаме един опит да се даде пример от върха на управлението, на йерархията, към низината за това как трябва да се отнасяме един към друг като хора. Трябва да се отбележи също, че по време на управлението на цар Иван Асен II започва сечене на първите златни монети. Той е първият български владетел, за когото е известно, че сече монети със своя собствен лик, със своята титла и име. Има твърдения, които съотнасят подобни действия с предходни на цар Иван Асен II владетели, но за момента може да се каже, че той е първият български владетел, който извършва тази дейност.
Фокус: Цар Иван Асен II ли е последният могъщ български владетел?
Иван Дуков: Много е трудно да се категоризира само с една фигура могъществото на една държава или по-конкретно на българската държава, която е толкова древна и с толкова богата история. Цар Иван Асен II  е един от най-значимите български владетели.  След неговото управление имаме едно много тежко татарско нашествие, променя се рязко геополитическата ситуация. Неговият наследник Коломан I Асен е бил дете, едва седемгодишен. Той управлява само 5 години – от 1241 до 1246 година и е ликвидиран при заговор. Същата участ сполетява и неговия наследник Михаил Асен, въпреки че управлява 10 години след това. Започват междуособици и всичко това е свързано с много сериозна дипломатическа атака срещу нашите боляри. Появяват се условия за конспирации, заговори, за преврати. Така че, наистина може да се каже, че цар Иван Асен II е един от най-силните български владетели в цялата история, която днес ние припознаваме като история на Дунавска България. Но управлението на един Теодор Светослав изобщо не е по-маловажно от това на цар Иван Асен II. Всеки във веригата на нашето историческо развитие, който е успявал да съхрани не само границите на държавата, не само икономическите постижения, но и живота на своите поданици основно, би трябвало да получи своето признание.
Фокус: Трябва ли цар Иван Асен II да бъде пример за нашите политици, за съвременните управляващи?
Иван Дуков: Надявам се наистина да бъде пример за днешните политици и да се стигне дотам, че хора от съседните на нас държави да искат да се присъединят към България, както е било тогава, а не български граждани да бягат в други държави.
Тони МИХАЙЛОВ