Иван Иванов, Бюро по труда – Видин: С 0,25 пункта се е увеличила безработицата в областта

С 0,25 пункта се е увеличила безработицата във Видинска област от началото на годината, каза на пресконференция Иван Иванов, директор на Бюрото по труда, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Общият брой на регистрираните безработни в област Видин е 5749 (като за Дирекция „Бюро по труда“ – Видин са 2818, Дирекция „Бюро по труда“ – Кула 668, а за Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик са 2263 регистрирани безработни лица). В сравнение с предходния месец броят им , се е увеличил с 93 лица или с 1.64 на сто. През месец януари  равнището на безработица в област Видин е 15.20 % (като за Дирекция „Бюро по труда“ – Видин е 9,81 %, за Дирекция „Бюро по труда“ – Кула е 23.55 %, а за Дирекция „Бюро по труда“   – Белоградчик е 36.07 %).

През месец януари . равнището на безработицата в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин е 9,81 % (като за община Видин е 8,68 %, за община Брегово е 26.34 % и за община Ново село – 14,89%). Отчита сеувеличение с 0,16 пункта в равнището на безработица спрямо предходния месец.

Общия брой на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин са 2818 лица (като за община Видин са 2283 лица, за община Брегово са 408 лица и за община Ново село – 127 лица). Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение с 45 лица или 1.62 на сто.

В Дирекция „Бюро по труда“ – Видин са регистрирани 307 младежи до 29-годишна възраст, което е 10.86 % от общия брой безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 1 лица или с 0.33 %.

Регистрираните безработни жени са 1422 или 50.46 % от всички безработни лица. В сравнение с предходния месец се отчита увеличение с 22 лица или 1.57 % спрямо общо регистрираните в ДБТ.

Продължително безработните лица в Дирекция „Бюро по труда“ -Видин с над 1 година поддържана регистрация са 1151 лица или 40.84 % от всички безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 47 лица или с 3.92 %.

Регистрирани са 180 безработни лица с намалена работоспособност, което е 6.39 % от общия брой безработни. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 7 лица или с 4.05 %.

Постъпилите на работа са 125 безработни лица.

Съотношението между предлагането на работна сила в района на Дирекция „Бюро по труда“ -Видин в началото на годината е 6:1. За едно свободно работно място през месеца се конкурират 6 регистрирани безработни лица. И за предходния месец съотношението е 6:1.

Анна ЛОЗАНОВА