Иван Иванов, Бюро по труда – Видин: 13.47 % е равнището на бецработицата във Видинска област през месец април

13.47 % е равнището на бецработицата във Видинска област през месец април, каза на пресконфереция Иван Иванов, директор на Бюро по труда – Видин. Той посочи, че през месец април 2019 г.  регистрираните безработни в област Видин са 5096 (като за ДБТ – Видин са 2483, ДБТ – Кула 619, а за ДБТ – Белоградчик са 1994 регистрирани безработни лица). В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 205 лица или с 3.87 на сто.

През  април 2019 г. равнището на безработицата в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин е 8.65 % (като за община Видин е 7.46 %, за община Брегово е 25.69 % и за община Ново село – 14.19%. Отчита се намаление с 0,54 пункта в равнището на безработица спрямо предходния месец. Общия брой на регистрираните безработни в ДБТ – Видин са 2483 лица (като за община Видин са 1964 лица, за община Брегово са 398 лица и за община Ново село – 121 лица). Спрямо предходния месец се наблюдава намаление с 156 лица или 5.91 на сто. В ДБТ – Видин са регистрирани 267 младежи до 29-годишна възраст, което е 10.75 % от общия брой безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 17 лица или с 5.98 %. Регистрираните безработни жени са 1294 или 52.11 % от всички безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 56 лица или с 4.15 %. Продължително безработните лица  с над 1 година поддържана регистрация са 1093 лица или 44.02 % от всички безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 6 лица или с 0.55 %. Регистрирани са 145 безработни лица с намалена работоспособност, което е 5.84 % от общия брой безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 4 лица или с 2.68 %. Постъпилите на работа са 187 безработни лица.

Съотношението между предлагането на работна сила в района на ДБТ-Видин през април 2019 г. е 3:1. За едно свободно работно място през месеца се конкурират 3 регистрирани безработни лица. За предходния месец съотношението остава непроменено.