Иван Иванов, Дирекция „Бюро по труда“ – Видин: 5656 са регистрираните безработни лица в областта през декември 2018 г. 

През месец декември 2018 г. общият брой на регистрираните безработни в област Видин е 5656, като за Дирекция „Бюро по труда“- Видин са 2773, за Дирекцията в Кула – 658, а за Дирекцията в  Белоградчик са 2225 регистрирани безработни лица.Това каза на пресконференция Иван Иванов, директор на Дирекция „Бюро по труда“- Видин, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин.   В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 10 лица или с 0.18 на сто. През месеца равнището на безработица в област Видин е 14,95 %. Най-висока е безработицата регистрирана от Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик – 35,46%, Дирекцията в Кула регистрира безработица 23,20% и най-ниска е безработицата, регистрирана в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин – 9,66%.   В сравнение с предходния месец в показателя равнище на безработица се отчита спад с 0.03 пункта.

Регистрираните безработни жени в Дирекция „Бюро по труда“- Видин са 1400 или 50.49 % от всички безработни лица. В сравнение с предходния месец се отчита намаление с 14 лица или 0.99 % спрямо общо регистрираните. Продължително безработните лица  с над 1 година поддържана регистрация са 1198 лица или 43.20 % от всички безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 5 лица или с 0.42 %. Регистрирани са 173 безработни лица с намалена работоспособност, което е 6.24 % от общия брой безработни. Постъпилите на работа са 173 безработни лица.

Съотношението между предлагането на работна сила в района на Дирекция „Бюро по труда“ – Видин през декември 2018 г. е 6:1. За едно свободно работно място през месеца се конкурират 6 регистрирани безработни лица. И за предходния месец на 2018 г. съотношението е 5:1.

Анна ЛОЗАНОВА