Иван Иванов, НИМХ-Варна: Развиваме система за изграждане на мрежа от закотвени метеорологични буйове по Черноморското крайбрежие

Иван Иванов, директор на Националния институт по метеорология и хидрология, Филиал – Варна в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-н Иванов, Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) работи по проект за изграждане на метеорологични буйове по българското Черноморие. Представете ни проекта?

Иван Иванов: Проекта е част от инфраструктурата, свързана с устойчиво развитие в областта на морските изследвания. И във Варна е създаден консорциум от 8 учреждения и научни институции, които имат своя физическа част за обработка. Обединени са в няколко научни направления, изследователски, по оперативни –обсервационни системи, изчислителни комплекси и лаборатории. Отделните институции си разработват своя част от общата инфраструктура, свързана както казах, с устойчивото развитие в областта на морските изследвания. Националния институт по метеорология и хидрология, Филиал Варна развива система, която е свързана с изграждане на мрежа от закотвени метеорологични буйове по Черноморското крайбрежие. И предназначението на тази мрежа, апаратура и на техника е да извършва измервания, инструментални измервания в морски условия, край брега, които доставят метеорологична информация и информация за състоянието на развълнуваността на морската повърхност, съответно морски течения, соленост, прозрачност и др. елементи. Това е част, която искаме да доизградим мониторинговата система, която е на сушата, от метеорологични, климатични, валежомерни станции, хидроложки, хидрогеоложки и да се пренесем малко в морски условия. Тъй като знаете, че морето и състоянието на морето е пряко свързано с метеорологичните условия. Така, че тука има едно преплитане на науката океанология и метеорология. Ние искаме да изследваме нашата част, която е свързана с влиянието на метеорологичните условия върху морето. И резултатите от текущите данни, от онлайн данните, които ще получаваме, служат за прогнозиране на времето, за моделиране на процесите, по специално на вятъра и вълнението на Черно море. И натрупаните бази данни ще служат за в бъдеще при изграждане на инфраструктурни обекти по крайбрежието. Тъй като всяко начинание, което започва да се изгражда по морето, е необходима база от данни върху, която да стъпят проектантите.

Фокус: До колкото ви разбирам освен цялостната идея за вашата дейност, вие е трябвало да развиете конкретно план и да има част, която е свързана с изграждането на самите буйове?

Иван Иванов: Точно така. Тази година беше насочено вниманието по-скоро към пред проучвателна дейност. Изработихме един анализ и проучване на европейските системи такива, по специално по Средиземноморието и Черно море – Турция, Гърция, Италия и проблемите, които създава подобен тип техника, недостатъците. И обосновахме необходимостта и ползите от изграждането на такава система. Значи, тази година се насочихме предимно към анализ и проучване, защото тази техника, която предстои да се купува е доста скъпа. Трябва да се разучи добре пазара, технологии, иновации, за да може да се приложи най-правилния подход и най-точната апаратура за случая, за да може да бъде по-дълготрайна и да може да дава по-дълго време резултати. И вече тепърва стъпвайки на тези знания, които имаме, се надяваме, че със следващо финансиране да се закупува техника, да се приводнява и да започват да текат данните.

Фокус: Кога започна проекта и каква е следващата стъпка?

Иван Иванов: Поначало, създаването на консорциума с институциите, които са от Варна, стана още през 2008 г. но след това държавата нямаше възможност да отдели такива средства. Имаше едно затишие и към 2016-2017 г. вече се заговори по-активно. И  миналата година се получи първото финансиране по план. Всички членове, които са участници, трябваше да получат по-сериозно финансиране, защото обикновено началните инвестиции са най-големи, когато се закупуват техника, строителство, подготовка и т.н. За да може след това да започнат да се трупат резултати в рамките на 5-6 до 7 години и след което да се анализират. Сега при тези обстоятелства, когато средствата постъпват частично така да се каже, страховете ни са свързани с това, че ако постъпват финанси капка по капка, реално докато мине целия период, това е опасност да се изгражда една инфраструктура през целия период, а всъщност тя е трябвало да работи от начало и да произведе съответната база данни.

Фокус: При вас се изисква цялата система да работи, за да може да ви подава нужната информация?

Иван Иванов: Точно така. Ако бъде на час по лъжичка, то не може да се купи съответния обхват на техниката, разработките да се приложат и това малко забавя нещата. Но това никой не го прави нарочно. Такива са възможностите. Такива консорциуми и структури има в цяла България по различни направления на науката. Тъй при нас говорим за морски изследвания, докато във вътрешността им всякакви други. И ще се опитаме с възможностите, които ни предоставя финансовия план, колкото можем да създадем структурата, да произвеждаме информация и да послужи за в бъдеще за изграждане на инфраструктура.

Фокус: Вие отговаряте за голяма част от Черноморието и предполагам, че е нужда правилната техника, за да се подава информация?

Иван Иванов: Да, и да добавя, че обслужваме търговското корабоплаване в западна част на Черно море. Всички кораби, които се намират на запад от 32 меридиан са в метеорологично отношение обслужвани към Филиал Варна. Така, че тази информация, тези буйове ще служат за различни цели – и за прогнозиране във връзка с корабоплаването, което е национална задача за държавите, които имат излаз на море – да излъчват по определени канали такава метеорологична информация и прогнози за времето. Така, че това е много важно предвид на все по-нарастващата необходимост от данни за правенето на възможно по-точни числени модели за процесите, които се развиват край морето.

Фокус: Благодаря Ви! Искате ли да добавите нещо?

Иван Иванов: Просто искам да добавя, че във Варна се намира филиала на НИМХ, който покрива почти 1/3 от страната и територията са разположени над 230 различни видове мониторингови станции и мрежи. Работят над 250 човека. Така, че тук е централата във Варна, където работят малко хора. Повечето виждат, че това е една метеорологична станция, но реално тук е центъра за цяла източна България и Варна и района трябва все пак да се гордее, че централната метеорологична служба има седалище именно тук във Варна и отговаря за цялата източна част на България и западната част на морето.

Фокус: Да разбирам, че много хора разчитат на вас да подавате информация за метеорологичната обстановка?

Иван Иванов: Точно така. Обменяме си денонощно информация с всички европейски и световни структури. Те получават нашата и ние получаваме тяхната. И денонощно се работи. Проблема е, че няма такъв вид специалисти вече. Това е затруднението. Даже според мен някой ден ще се намерят пари за техника, за апаратура, но няма да има кой да работи с нея.

Фокус: Ние виждаме съвсем малка част от вашата работа, много от нещата, за които отговарят различните специалисти остават зад кулисите…

Иван Иванов: Прогнозата за времето е върха на айсберга. И това е, да го наречем, 1/5 от дейността , която ние извършваме, защото прогнозата е част от работата ни. А пък мониторинговите системи и мрежи, там работят редица специалисти, защото прогнозата се прави на база на нещо. Работят в дъното инженери, физици, които създават тези модели. Дори някои казват: „Аз мога да вляза в телефона си и да видя какво е времето.“ Само, че тези модели, които дават резултати на телефона на хората, ги правят също метеоролози. А тези метеоролози тръгват от някъде също.

Бояна АТАНАСОВА