Иван Кабуров, земеделец:  През последните години намалява броят на хората, които обработват земеделска земя, увеличават се тези, които я отдават под наем

Фокус: В началото сме на аграрния сезон, какви мероприятия започнаха земеделските стопани?

Иван Кабуров: С началото на аграрния сезон започнаха и дейностите по подхранване на почвата на пролетните култури. Състоянието на есенниците не е много добро, тъй като нямаше достатъчно валежи през последните месеци на миналата година. Това накара пшеницата да покълне по-късно, към средата на месец декември. Посевите не успяха да братят навреме и не бяха подготвени за призимуване. Извършена е дълбоката оран на почвата. Времето сега позволява за подхранване на есениците и подготовка на почвата за засяването на пролетниците. След като температурата на почвата достигне 7-8 градуса смятаме да започнем засяването на слънчогледа и царевицата. Стопаните не бива да забравят и пролетните пръскания за плевели.

Фокус: Какви са проблемите, които срещат земеделците към момента?

Иван Кабуров: Основен проблем за селските стопани в началото на аграрния сезон е липсата на работна ръка и интерес към сезонната заетост. Въпреки че възнагражденията се увеличават, качеството на работа не се повишава. Повечето работници на полето са от малцинствата. С тях се работи трудно, защото не е лесно да бъдат накарани да работят съвестно, претендират за високо заплащане, но не покриват изискванията за работа. Често едно лице сформира група от сезонни работници и ги предлага на работодател. Започва обаче едно изнудване на земеделския производител с надниците, отговорниците за тях вземат определените надници, но дават на работниците значително по-малко. Част от тях се отказват, отиват на други места и целият аграрен сезон работодателите са заложници на техните капризи. По-голямата част от работниците, които са работили на полето през последните години, вече са се ориентирали към строителството в чужбина. Тези, които все още са в страната претендират за надници от по 35-40лв на ден, което е непосилно за земеделците.

Фокус: Има ли достатъчно налична земеделска техника в Пазарджишкия регион и какви са ангажиментите към нея?

Иван Кабуров: Ангажимент на земеделските стопани е да направят пълна проверка и профилактика на селскостопанската техника преди началото на аграрния сезон и преди започването на жътвата. Техниката трябва да е преминала преглед от страна на Контролно-техническата инспекция и да бъдат заверени годишните талони на машината. Стриктно трябва да се спазва изискването да има и наличен пожарогасител в тракторите и комбайните, както и други подръчни земеделски сечива. Спазват се и изискванията на регламентирано работно време на комбайнерите и трактористите. Съвременното поколение земеделска техника е оборудвана с климатик и се работи по-комфортно, като се вземат и по-чести почивки от водачите. Стопаните имат ангажимент и д9а осигуряват кисело мляко и газирана вода на шофьорите. Все пак това е сезонна работа и гледаме да експлоатираме техниката максимално, дори като се налага да разменяме водачи, за да отговорим на нуждите на работата.

Фокус: Има ли интерес към отдаване на земеделска земя под наем  и какви са цените на рентата?

Иван Кабуров: Ние като арендатори нямаме проблеми с реалните собственици или наследниците на земеделски земи. През последните години тенденцията е към намаляване на получаването на рентата в натура и замяната и с пари. Причината хората да не желаят да получават пшеница, царевица или ечемик е, че много от хората вече са продали животните си и разчитат да се снабдят с продукти от такъв произход от търговската мрежа и за това са им необходими пари. Според него през изминалия сезон  средната рента е около 35-40 лева за декар. В доста от селата, където няма конкуренция, рентата е по-ниска – около 20 лева на декар или около 80 кг пшеница. Тя се изплаща редовно на собствениците на земя или наследниците. През последните години намалява броя на хората, които предпочитат да я обработват,  а се увеличават тези, които я отдават под наем.

Албена ЖИЛЕКОВА