Иван Кабуров, земеделец: Променливото време навън и липсата на трайна снежна покривка оказват негативно влияние върху зимните посеви

В началото на годината и в разгара на зимния сезон в област Пазарджик Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря със земеделският производител и арендатор Иван Кабуров, които отглежда големи площи със зърнени и зеленчукови култури за състоянието на продукцията , отражението на променливото време върху посевите и субсидирането в отрасъл „Растениевъдство“.

 

Фокус: Какво е състоянието на посевите към момента с оглед на променливото време и липсата на трайна снежна покривка?

Иван Кабуров: Променливото време навън и високите за сезона температури оказват негативно влияние върху зимните посеви, тъй като те са намират в процес на вегетация и се нуждаят от трайна снежна покривка.  Има вероятност високите температури да подлъжат растенията и те да влязат във фаза, която не е благоприятна за тяхното развитие и да не са подготвени да понесат по-високи температури. Има растения, които зимуват, след като отделят влагата си и се нуждаят от определени условия. При тях студовете биха били пагубни ,защото ще замръзнат. Ако падне сняг през февруари, той може да е пагубен също, защото посевите вече ще са над почвата. Рапицата е по-уязвима на променливото време през зимата. Всички други култури са по-устойчиви на зимните температури.

Фокус: Основната помощ, която идва от страна на държавата към земеделските производители е субсидирането. Получихте ли вече плащанията от Фонд „Земеделие“ за миналата и за настоящата година?

Иван Кабуров: Земеделските производители получиха в края на декември миналата година субсидиите си по Схема за единно плащане на площ, които са в размер на 19.60лв за декар. В края на годината са преведени и 80% от ваучерите за гориво от Фонд „Земеделие“ , с които се подпомагат селските стопани, като се очаква останалите 20% да бъдат изплатени до края на януари. Ваучерът за горива е на стойност от 0.40 лв за литър, като са допустими до 7 литра гориво за разход на 1 декар обработвана площ. Цената е различна за отделните видове култури. Ако земеделските стопанин е направил по-малък разход за гориво от предвидения, му се изпраща само изгореното гориво. Очакваме и субсидиите по т.н „зелени плащания“ също да бъдат преведени скоро.  Напомням, че стопаните трябва до края на този месец да декларират в НАП разходите си през изминалата стопанска година, като отчитането става с фактури.

Фокус: Какви проблеми съпътстваха вашата работа през изминалата стопанска година?

Иван Кабуров: Сушата в Пазарджишко принуди полски зайци и фазани да разрушават напоителни системи на земеделски площи. Животните пробиват със зъби маркучите от капковото напояване, за да пият прясна вода. Тази година има и повече лалугери по полето, които обаче не нанасят сериозни щети. За щастие спря и нашествието от полски мишки, които преди години атакуваха зърнените посеви. Най-често обект на посегателсдтво от страна на полските обитатели са житните и бобовите култури.

Фокус: Усеща ли се преориентация на земеделските стопани към нов вид култури или преминаване към биологично земеделие?

Иван Кабуров: Все повече местни земеделски стопани в Пазарджишко се ориентират към отглеждането на тритикале и царевица за зелена маса, с която да захранват централите за биогаз в региона. Акцентът е върху производството на царевица за получаването на този вид продукт, защото тя е най-евтината култура като източник на суровина за него. „Среден добив от 4-5 тона силажна маса от декар е нормален резултат. Пет тона добив е икономически изгоден за влагане в конвейера за производство на биогаз и е реално постижимо. Добивите от царевица се съхраняват в халета, тя ферментира и се получава силаж, след това се предава на централите, които произвеждат биогаз, благодарение на налични там бактерии. Получава се електричество, от което се получава зелена енергия. Този биогаз се произвежда в Пещера и около Пловдив. Това са скъпи съоръжения, чиито изграждане струва над 6 млн. евро и трябва да има постоянна налична суровина.

Албена ЖИЛЕКОВА