Иван Крайнов, зам.-председател на УС на ААРЗ „Олимпий Панов“: Артилеристите намират място до националните герои

На 5 и 6 септември ще се проведе Първият национален събор на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса. Поводът е навършването на 103 години от бляскавата победа на Трета българска армия при непосредственото участие на 4 Преславска дивизия и масираното участие на армейската артилерия, където за 36 часа е превзета силно укрепената Тутраканска крепост. Освободена е Южна Добруджа. Повече за събитието, мисията и целите на „Асоциацията“ разказва полковник Иван Крайнов, зам.-председател на УС на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса (ААРЗ) „Олимпий Панов“ в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Полковник Крайнов, какви са очакванията ви от Първия национален събор на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса?

Иван Крайнов: На този национален събор на „Асоциацията“, първия по рода си, ще се срещнем стари другари по оръжие и професионална принадлежност, ще споделим спомени и мисли за миналото, настоящето и бъдещето. Силно се надявам за силно присъствие на много от индивидуалните и колективни членове на „Асоциацията“ от цялата страна. Ще бъде интересно да чуем мненията на присъстващите, относно нашата дейност, дейността на организацията за укрепване на редиците и организационните структури, като родолюбива и надпартийна организация. Може би не по-малка важност за нас ще бъде да начертаем и задачите за нашата бъдеща дейност.

Водещ: Разкажете ни повече за дейността и мисията на асоциацията.

Иван Крайнов: По същество Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса е млада организация. Тя съществува като такава една от 28.08.2018 г. Създадена е на основата на клуба на ракетните войски и артилерията /РВ и А/, формиран по инициатива на група офицери, служили в ракетните войски и артилерията от 2004 г. Тази асоциация е сдружение на физически и юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Между другото регистрирана е в Агенцията по вписванията, съгласно закона с юридическите лица за нестопанска цел. Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса по своя характер е национална, родолюбива, независима и надпартийна организация и се изгражда на принципите на доброволност, демократичност и самоуправление за осъществяване на определена дейност в полза на обществото. Основна нишка в работата на нашата асоциация е грижата за преминалите в запаса военнослужещи, като основната ни цел е свързана с повишаване на техния социален статут в обществото и евентуално подпомагане за достойното им съществуване на ново им поприще в цивилния живот. Нашето сдружение има амбицията да обединява усилията на членовете, симпатизантите от цялата страна, независимо от тяхната възраст. Свързват ни общи, професионални и нравствени, както и социални, интелектуални и други интереси, а и много войнски спомени. Така ние ще бъдем по- разпознаваеми в обществото и ще си успяваме по-добре да реализираме нашите цели и интереси – да виждаме по-далеч и гласът ни да се чува достатъчно силно и ясно. Убедени сме, че силата и ефикасността на артилерийския залп, масираният огън и огневият ракетноартилерийски удар са несъизмеримо по-големи от тези на спорадичните изстрели и стрелби. В организационната си дейност Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса се ръководи по разработен годишен план пред годишно събрание на сдружението и такива месечни планове за дейността ни през годината. Това включва провеждане на месечни събрания с дискусии по проблеми и наболели теми от ежедневието, среща с представители на други родолюбиви организации, на специалисти от много отношения и в много направления. Освен това, те честват и годишнини на колеги, навършили кръгли такива, както и национални събития на национално ниво.

Водещ: Казахте, че Ви свързват общи войнски спомени, а как привличате съмишленици?

Иван Крайнов: Привличаме съмишлениците с персонални покани за организирани мероприятия на сдружението, правим и лични срещи. В публичното пространство обаче използваме възможностите за огласяване на дейността в средствата за масова информация. Срещите на ръководството на „Асоциацията“ с клубовете от различни градове на страната също дава резултати за привличането на нашите съмишленици. Освен това ние имаме електронна страница, уеб сайт, която поддържаме и в нея може да се проследи нашата дейност. Предвижда се да  направим публикации за резултатите от провеждани срещи и разговори и актуална информация. С поддържането на този уеб сайт Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“, ние се стремим да направим участието и живота на сдружението постоянно, бих казал, в реално време. И по този начин ние привличаме наши съмишленици и евентуално с рекламиране на нашата дейност.

Водещ: Трудно е да се разкаже, може би за всеки един етап от развитието на артилерията, но за какво обичате да говорите вие, какво е необходимо да знаят днешните подрастващи за героизма на българските артилеристи и приносът им за извоюване на победата нас врага?

Иван Крайнов: В исторически план, артилеристите намират място при националните герои, достатъчно е само да споменем за Боримечката  – първият артилерист на нова България. Да не забравяме и видният артилерист – ген. Владимир Вазов, създал отбранителна позиция при Дойран и сломил наставлението на войските на съглашението. Между другото в негова чест при честванията, 1936 г. на Дойранската епопея лорд Милн представя ген. Вазов с думите „Минава повелителят от Дойран“. В негова чест знамената са наведени наполовина. Примерите за достойните артилеристи не свършват с този случай, в съвременната наука се изучават и ще продължи да се изучават новостите, приложени от нашите артилеристи командири в използването и в бойно използване на артилерията, при превземането на Одринската крепост, която под влиянието на австрийските фортификатори, които са били изпълнител на този укрепен район в била непревземаема. Историята, обаче казва своята тежка дума и крепостта пада под настъпващите български войски. Необходимо условие е било в достатъчна степен на огнево поразяване на противника и невъзможността на оказване на каквато и да е съпротива след градушката от снаряди, това е в исторически план. С носталгия си спомняме времето на нашата младост, за безсънните нощи, за трепета от първите стрелби и резултатите от тях. Отговорността ни направи взискателни към себе си и подчинените ни, не предадохме веруюто на нашите първоучители. Немалка част от животите ни премина извън домовете и голяма част от войсковия живот понесоха и нашите семейства, но това е да си предан на професията и на клетвата, която си дал пред род и родина.

Водещ: Гордеем се със славното минало на артилерията и ракетните войски, какво обаче забравяме да правим днес?

Иван Крайнов: Според мен забравяме да отдадем полагащото се уважение и почит на служещите и служилите в ракетните войски и артилерията на Република България. На настоящия етап службата е много сложна, в предвид на кадровия недостиг и липсата на участие в полеви учения. Освен това се прилагат и нови прийоми в съвместяването на дейността на войските, съгласно ръководните документи на нацията. Аз ще цитирам фразата, че няма бивш военен, затова ние сме готови всеки един момент да окажем необходимата помощ и днес, според своите възможности, визирам специалистите от резерва и запаса, останали извън подготовката и възпитаването на бъдещите войскови командири, а има какво да се научи от тях.

Водещ: Тази година се навършиха 141 години от началото на Българската артилерия, защо днес ракетните войски и артилерията ни нямат предишната мощ?

Иван Крайнов: Ами много просто, огневата мощ се определя от броя на участващите в боя, сражението или операцията сили и средства, свидетели сме през последните 30 години на намаляване на числеността на армията, в това число и на бойните редици на ракетните войски и артилерията. Съкратени бяха ракетните войски и голяма част от артилерийските формирования, каква мощ може да имат ракетните войски, при положение, че разполагаме само с един дивизион от рекети от типа земя-земя. Аз съжалявам, но този въпрос е много сложен и ако се дискутира, рискувам да съм пристрастен, а това не е необходимо на този етап.

Водещ: Разбирам ви, какви цели си е поставило вашето сдружение?

Иван Крайнов: Целта на нашата „Асоциация“ е да работим активно за издигане престижа на рода войска –  ракетните войски и артилерията /РВ и А/в Българска армия и да формират чувството за родолюбие. В това направление провеждаме мероприятия за личностно развитие и за подобряване на социалния статус на своите членове и нашите членове за миролюбиво и военно възпитание с подрастващото поколение, като провеждаме срещи в училищата, споделяме опит с младежта и работим с хората от зрялата възраст. Една от целите ни е да съхраним нравствените ценности и идеали. Добродетели, които притежаваме искаме да предадем и на последователите ни, да подобрим престижа и бойните традиции на артилерията и на ракетните войски в Българската армия. Не на последно място е издигане на авторитета на организацията и привличането на наши нови членове и симпатизанти, не само от рода войска, която сме, а всички онези, които споделят нашите чувства, мнения и са съгласни с дейността, която извършваме.

Водещ: Предвиждате ли други събития до края на годината?

Иван Крайнов: Започваме провеждането на редовните ежемесечни събрания през месец октомври. Предвиждаме и чествания на юбиляри, навършили кръгли годишнини. Освен това ще отбележим Денят на сухопътните войски на 19.11.2019 г. По традиция провеждаме и коледни такива другарски срещи. Ще участваме и в мероприятия, които са свързани с национални празници, с участие на Националния събор на сухопътни войски, който ще се проведе септември месец, но за това може би малко по-късно ще говорим.

Водещ: Какво е за вас Асоциацията на артилеристите и ракетчиците?

Иван Крайнов: За мен асоциацията е един жив организъм, една възможност за реализиране и възможност за оказване на определена помощ на част от нашите колеги, които са в недобро здравословно състояние. Възможност да предадем част от нашите умения, нашите възможности на подрастващото поколение. „Асоциацията“ ни дава възможност да подобрим социалния статут на някои от колегите, като имаме възможност да  работим в направление и евентуално да се потърсят допълнителни работи като възнаграждение. Освен това животът на „Асоциацията“ е един жив организъм, който търпи своето развитие.

Йоланда ПЕЛОВА