Иван Муцевски: Програмата ни за квалификация включва обучения на учители и ученици и се надявам в рамките на една година да имаме европейски тип ученически съвети

 

Иван Муцевски – началник на РУО – Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”:  Г-н Муцевски,   Комисията по заетостта е обсъдила и е приела предложението Ви за план-прием в област Смолян за учебната 2017/2018 година, какво сочат данните от Доклада-анализ на Регионалното управление на образованието в Смолян?

Иван Муцевски: Предложеният план-прием беше приет без забележка от Комисията по заетост. Нещо повече, партньорите, които бяха там видяха, че планът е доста напрегнат, но изказаха доверие и е много важно да отбележим това, че представителите на работодателите бяха изключително удовлетворени, че въвеждаме нови специалности и дуално обучение за пръв път по тяхно предложение и отново декларираха подкрепата и благодариха за това, че сме приели всички техни предложения на работодателските организации в плана -прием. Ние базирахме нещата на изпълнението на миналата година. В плана за миналата година при най-голямата миграция за областта от всички години, които е имало, е изпълнен на 81% при 70% за страната, което е добро изпълнение. Когато направихме анализа се оказа, че всички деца, завършили осми клас миналата година са постъпили в девети клас. Тази година имаме по-тежка задача да намерим възможността на всички деца, завършващи седми клас, които са малко над 800 и всички деца, които завършват осми клас, които са около 400, разкриваме нови специалности, нови професии, разкриваме за пръв път дуално обучение в Професионалната гимназия по техника и технологии и всичко това е в рамките на възможното и традиционното като се надяваме единствено и най-вече на факта, че отново нашите ученици, нашето училище и семейната среда ще бъдат изключителния фактор да продължат обучението, за да изпълним този план прием.

„Фокус”: Колко профилирани паралелки се предвиждат да се сформират през учебната 2017/2018 г.?

Иван Муцевски: При седми клас в голяма степен се залага част от паралелките да бъдат с интензивно изучаване на чужд език, което е много важно за нашите деца, има планирани 42 паралелки, от които 13 са професионални и 29 са профилирани, вече непрофилирано образование в българската система няма да съществува. Само за завършващите осми клас по изключение ще го има. При седми клас отново тук имаме традиционно „Организация в хотелиерството”, „Ресторантьор”, „Минен техник”, „Промишлена електроника”, заедно с това имаме и дуални специалности. При завършване на осми клас вече преобладават професионалните паралелки.

„Фокус”:  В предходен наш разговор казахте, че тази  година предстои   Гимназията за преподаване на чужди езици „Иван Вазов”  да стане езикова гимназия, кога може да стане това?

Иван Муцевски: Това е въпрос на организация на Общината. В процедура е в момента, директорката е внесла навреме предложението. Извършили сме всички възможни консултации, включително и с водещи юристи. Предложението е внесено при кмета в Общината, трябва да мине едно решение пред общинския съвет и много се надявам, че до края на месеца бързо и укорено да го внесат, като отделно ние сме извършили нашите проверки и сме внесли достатъчно доказателства при кмета, ще ги доставим и на министъра, че ГПЧЕ „Иван Вазов” в Смолян отговаря на всички изисквания за по-високия етап езикова гимназия.  Надявам се, че Общината отговорно и навреме ще си свърши работата, това не изисква никакви пари, а добра воля и компетентност. Ако успее в началото на март, до края на март министърът е длъжен да се произнесе по бърза процедура. Ние се надяваме това да помогне за приема и да привлечем наши деца, които отиват сега навън да учат езиково обучение, защото, както казах, това е гарантирано по-високо и по-качествено ниво като диплома,  като престиж и като конкуренция за в бъдеще с такава диплома.

„Фокус”: Казахте, че за това не се изискват финансови средства, а воля и компетентност. Като споменахте финансови средства обаче, не мога да не ви попитам на този етап какво се случва с програмата „Твоят час”?

Иван Муцевски: Аз ще говоря от името на учителството и на децата като цяло в страната, защото след като всички ние в предишната програма много успешно успяхме да реализираме  много проекти, за около 500 млн. лв. тогава, изключително успешно и без забележки дадохме възможността на министерството за пръв път да бъде управляващ орган на Оперативна програма и аз казвам, че заслугата е най-вече на управляващите, но и на учителите, директорите, инспекторатите, които успяхме да реализираме безукорно предишната програма, която беше 540 млн., лв., като 500 млн. бяха за децата, за училище и 40 млн. за управление. Нарочно го казвам този факт и изчакахме с нетърпение две години най-после, защото си бяхме заслужили да започнем новата оперативна програма и да видим какво ще има отново в нея – 1 милиард и 300 милиона за училищата. За съжаление тя беше написана „на тъмно” и там всички са виновни за това, че тази оперативна програма първо от нея почти милиард няма да отидат нито при студентите, нито при научните работници, ще отиват при измислени извънучилищни центрове например: вместо 200 млн. да отидат в  загиналите и съсипани професионални училища, те ще  отидат в чисто измислени училищни центрове, което е едно протакане на парите и битката там е кой ще ги прибере парите. От този 1 милиард и 300 млн. лв.,  само 180 млн. бяха за училищата по проекта „Твоят час”, който трудно тръгна, закъсня и в момента е напълно блокиран, а при нас имаме над 4500 деца обхванати в „Твоя час”, които разчитаха на него за дейност и за развитие. За съжаление, пак казвам и тези 180 млн., от 1 милиард и 300 млн. може би ще бъдат прецакани и всички се оправдават и питат кой е виновен, всички са отговорни и виновни – първо за написаната „на тъмно” програма, второ – парите бяха насочени не към университетите към БАН и към училищата, а в някакви измислени центрове,  трето – в момента програмата върви на прецакване.

„Фокус”:  Г-н Муцевски,  с вас  сме разговаряли и за създаване на ученически съвети, които да станат членове на европейското бюро, започна ли вече създаването на такива съвети?

Иван Муцевски: Те се създават постепенно и ние акцентирахме на това, че трябва да работим за създаване на ученически съвети, такива, които да могат да станат членове на европейското бюро и е видимо, че децата могат много неща и трябва още да получават. Те трябва по европейски образец да получават достъп и миналия път го казах, че децата в 20 държави в Европа са получили достъп до 600 позиции от библиотеки, интернет и други, да защитават своите права по един модерен образец, неуправляван от възрастни, които са доста далече от интересите на децата. Ние започваме сега обучение и квалификации на хората, които да могат да подготвят децата по един различен начин. Започваме от март и април квалификационната програма, както за тях,  така и за млади хора. По проект за обучение една голяма група учители  до 35 години ще отидат във Великобритания в Центъра за обучение на човешките ресурси, а останалите млади учители ще обучаваме на място как да създадат новите учебни съвети. Тази година целенасочено ще провеждаме обучение, както навън, така и на територията на региона. Това включва програмата ни за квалификация, което няма да стане веднага, но се надявам в рамките на една година да имаме европейски тип ученически съвети, които да отстояват своите права и да подпомагат развитието на учениците като граждани.

„Фокус”:  Какви други обучения за учителите ще има?

Иван Муцевски: Ние залагахме досега на няколко обучения, които да обхванат по-голямата част от учителите. Има предвидена тема за начален етап. Ние така работим, за да може изцяло да повдигаме системата. Има тема за младите учители и ние сега от април нататък да се надяваме, че ще има средства, защото това се плаща от училищата, затова пък има заделени пари, че голяма част от нашите учители ще минат регионална квалификация. Точно това се залага в програмите, когато се пишат. Миналия път, когато разговаряхме казах, че 60 млн. лв. отидоха за квалификация по измислени теми като Интеграцията и Агресията. Включително голяма част от нашите учители минаха по теми, които нямаха никакво значение за нас, като при нас по друг начин се работи, затова сега се надявам този модел да се разчупи и да се започне да се дават пари за регионална квалификация, каквато е потребна, иначе ще си я финансираме ние, както и досега сме го правили.

„Фокус”: Г-н Муцевски, Вие държите много и на патриотичното възпитание на нашите ученици и не можем да не засегнем темата за Левски, тази година на 18 юли ще се честват 180 години от неговото рождение. Родопският драматичен театър създаде спектакъл по книгата на Светозар Казанджиев: „Последната изповед на Апостола”, която се гледа с интерес от учащите се,  какви други инициативи обаче предвиждате по повод тази година, обявена за година на Левски?

Иван Муцевски: Постановката, която постави Родопския драматичен театър по книгата на Светозар Казанджиев „Последната изповед на Апостола” не е конюнктурна, тя е знакова, че цялата културно образователна общност на град Смолян и на областта, има ценностна система и тази ценностна система е насочена към онова нещо, което само слънцето е по-високо от него – това са България и Левски. Те са синонимни знаци в нашето мислене и поведение. Във всички училища се отбеляза 144 години от гибелта на Левски. Тази година продължаваме с музея инициативи, насочени към 180-годишнината и това е големият конкурс, който залагаме и го насочваме освен към учениците, и към младите учители. Ще бъде издадено книжно тяло от добрите творби, което е голямо достойнство да попаднеш в книжно тяло, посветено на Апостола. Отделно ще имаме награди за учители до 35 години, където ги мотивираме да бъдат истински в ценностната система.  Сега, защото сме пред избори, ще кажа нека  за тях като учители най-голямата партия да е България. Във всички училища ще разучат една много близка и хубава песен: „Кажи ми, горо”, която е посветена на Апостола. Предстоят ни големите събития, защото ние смятаме за много важна рождената дата на Апостола и ние традиционно се събираме там малки и големи и тази година заедно с комитета „Васил Левски” много достойно ще посрещнем годишнината.

Даниела БОЙКОВА