Иван Петров, ИМ – Петрич: Изложбата „Съкровищата на Хераклея Синтика“ ще покаже на посетителите, че „съкровищата“ не са само предмети, изработени от злато, сребро или скъпоценни камъни

Иван Петров, уредник в Исторически музей – Петрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод изложбата „Съкровищата на Хераклея Синтика“, която ще бъде открита в културната институция на 14 февруари.

Фокус: Г-н Петров, на 14 февруари Исторически музей – Петрич ще представи пред жителите и гостите на града много интересна постерна изложба. Да започнем с това каква е темата ѝ?

Иван Петров: Изложбата, която ще представим е озаглавена „Съкровищата на Хераклея Синтика“. Идеята ни е да покажем синтезирано и популярно определена част от историята на античния град, като съчетаем разнообразен илюстрован материал с текст, който да обогати знанията на посетителите, относно различни аспекти от материалната  и духовна култура на Хераклея Синтика.

Фокус: Колко постера са включени в идейната Ви концпция?

Иван Петров: В изложбата са включени 12 постера, които обхващат най-значимите открития направени на обекта при проучванията му като акцентирахме не само върху откритията от изминалия сезон, но и от предишни.  Постерите дават любопитна информация за живота на хераклейците през близо десет вековното съществуване на града.

Фокус: Кои са най-важните съкровища, които сметнахте, че трябва да бъдат представени пред публиката?

Иван Петров: Тук искам да акцентираме върху думата съкровища. Обикновено хората си представят ценни или редки предмети изработени от злато, сребро или скъпоценни камъни. С изложбата целим да покажем на зрителя, че съкровищата могат да бъдат и друг вид, а именно изящните архитектурни паметници – прекрасна късноримска гражданска базилика, в която между другото е експонирана и откритата миналата година статуя на магистрат, раннохристиянска базилика, която е и най-старият сигурно датиран християнски храм на територията на цяла Югозападна България; разкритият през 2018 година форум на Хераклея Синтика и откритите на място финни коринтски капители, и водостоци със скулптурирани лъвски глави; уникални теракотени маски от II-III век използвани от актьорите по време на игра на сцената на театъра; много интересни глинени лампи с човешки изображения, повлияни от местните производители на теракотени маски и фигури; скулптурната пластика, където най-силно е застъпен култът към Артемида и Херакъл; откритите през миналата година статуя на Тиберий Клавдий Бакхий от 1-2 век както и женска глава на статуя, вероятно синхронна на мъжката статуя. Включени са и интересни екземпляри от монетната циркулация в Хераклея Синтика, като акцент е откритата бронзова монета, която е сечена от собствена монетарница в града. Не на последно място е и откритата през 2017 година римска златна верижка от 4 век, която най-вероятно е дело на майстори работили в самия Рим. Като цяло посланието към гостите и посетителите на изложбата е, че не всички съкровища са изработени от благороден метал.

Фокус: А защото избрахте точно датата 14 февруари, за да представите изложбата?

Иван Петров: По традиция, на тази дата, чрез изложба, се представя работата на българските археолози през изминалата година с най-интересните находки и богат илюстративен материал. По този начин не само представяме на публиката резултатите от труда им, но и отдаваме заслужено признание за всеотдайната работа на археолозите. От 2007 година на Хераклея Синтика се извършват редовни археологически проучвания и за този период екипът работещ на обекта продължава да ни разкрива забележителната антична архитектура, която се е запазила изключително добре, а също така, чрез откритите артефакти, ни разкриват и майсторството на хераклейците в обработката на камък, керамика и метали.

Фокус: За финал на нашият разговор защо Херакеля Синтика е важен обект за Исторически музей – Петрич?

Иван Петров: Античен град Хераклея Синтика на първо място е обект, който генерира огромен посетителски интерес. Това от своя страна предполага, че една такава изложба ще има значим успех от гледна точка на това, че гражданите на самия град Петрич, но и гостите му ще могат да видят в общинския център съкровищата, които са открити до този момент. Смятам, че това ще провокира и тяхното любопитство – да посетят самия обект. На второ място откритията през годините доказаха, че обектът е важен, но и много ценен от научна гледна точка, затова и трябва да се работи усилено в посока постоянното му популяризиране.

Ливия НИНОВА