Иван Попов, ИА ОПНОИР: 3 млрд. лева ще бъде ресурсът на новата оперативна програма за наука и образование за периода 2021-2027 г.

Около 3 млрд. лева ще бъде ресурсът на новата оперативна програма за наука и образование за периода 2021-2027. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Той допълни, че в края на октомври е проведено първо заседание на тематичната работна група за подготовка на новата оперативна програма.

„За новата оперативна програма е предвиден значително по-голям ресурс, който е повече от два пъти по-голям в сравнение с настоящата програма. С европейското и националното съфинансиране плановете са програмата да бъде в размер на около 3 млрд. лева, по-голяма част от които ще бъдат средства от Европейски социален фонд. Предвиждаме програмата отново да е двуфондова, като Европейски фонд за регионално развитие продължи да финансира проекти в областта на науката. Това, което бихме искали да се случи, е една промяна в подхода за финансиране – научно-изследователската инфраструктура да бъде финансирана чрез стратегически подход на база стратегически определени инфраструктури в националната пътна карта за научна инфраструктура“, обясни Иван Попов.

Предвидена е също интернационализация на българската наука чрез мерки за подкрепа на синергията и допълващо финансиране за проекти, кандидатствали и получили одобрение по централно управляваната от Европейската комисия програма „Хоризонт Европа“, допълни Иван Попов. Ще бъдат финансирани и научно-изследователски проекти за приложни изследвания на конкурентен принцип. В областта на приобщаващото образование подкрепата ще бъде фокусирана към намаляване на преждевременно напусналите училище и активно приобщаване в предучилищното образование. Ще продължи подкрепата за подхода „Водено от общностите местно развитие“ в посока образователна интеграция, междуучилищни дейности и работа с родители, каза още Иван Попов.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА