Иван Стоилов, директор на Първо ОУ ,,Кочо Мавродиев‘‘ – Петрич: Нашето училище е единственото в България, което носи името на Кочо Мавродиев

Иван Стоилов,  директор на Първо основно училище ,,Кочо Мавродиев‘‘ – Петрич в интервю за Радио ,,Фокус‘‘-Пирин.

 

Фокус: Каква е историята на училището, което ръководите?

Иван Стоилов: Първо основно училище ,,Кочо Мавродиев‘‘ е с богати традиции в областта на образованието. Патрон на учебното заведение е  Кочо Мавродиев -учителят на Петрич, който идва в нашия град през 1882 година.  Новатор по природа, той има големи заслуги за развитието на образованието в Петрич. Въвежда родителските срещи, ученическите екскурзии с познавателна цел, днешните зелени училища. Всеки час започва и завършва с патриотични песни. Това кара децата да се гордеят с нашата родина. Нашето училище е единственото в България, което носи името ,,Кочо Мавродиев“. То е открито като клон на началните училища „Отец Паисий“ и „Св. св. Кирил и Методий“. През учебната 1930-1931 година става самостоятелно с отделно управление. Първите учители , които обучават 221 деца са Александър Кюркчиев, Гоце Динев, Манчо Манчев, Юлия Стоянова,  Щерияна Благоева.Още от началото  до днес ръководството и икономическият колектив работят за усъвършенстване доброто име на училището.Нашата цел е да накараме нашите ученици да се чувстват добре при нас и да получат качествено образование.

Фокус: Към днешна дата колко ученици се обучават в училището?

Иван Стоилов: 540 деца се обучават при нас до момента.

Фокус: Какво е състоянието на материалната ви база?

Иван Стоилов: Материалната ни база към момента е в процес  на модернизиране на интериора. Също така разполагаме с нова информационна техника за спомагане на учебния процес. Разполагаме с два компютърни кабинета, кабинет по музика, модерен физкултурен салон, стая за извънкласни дейности с библиотека, 14 класни стаи, фитнес на открито, голяма спортна площадка с алеи за отдих.Имаме нужда от 8 класни стаи, които са необходими, за да могат децата да се обучават целодневно.

Фокус:Работите ли по някакви проекти с национално или с европейско финансиране?

Иван Стоилов:Училището ни работи по проект ,,Твоят час“, в които през изминалата учебна година имахме общо 23 клуба.Те са за деца със обучителни затруднения и 13 клуба по интереси. Работили сме по национална програма  „ИКТ в образованието“ по проект ,,Квалификация на педагогическите специалисти“, проект ,,Успех“, проект ,,Инспектиране в системата на образованието“.  Приканваме учениците да се включват във всички общински мероприятия, в олимпиади и в спортни състояния. Имаме много призови места в различни състезания и конкурси. Стараем се да станем все по-добри в своята работа.

Фокус: Има ли още нещо важно за училището, което мислите, че ще бъде полезно за читателите и слушателите?

Иван Стоилов: През тази учебна година в училището работят 3 подготвителни групи, 17 паралелки от 1 до 7 клас, 7 групи целодневно обучение. Мисията ни е да изграждаме личности с добра ценностна система и качествено образование, да работим в името на нашите деца. За да бъдем най-добри  трябва да се подобри материалната база.Училището има нужда от саниране, обновяване на спорните площадки, които да бъдат оборудвани с модерна настилка. Искаме да оборудваме всички стаи с интерактивни дъски за обучение, за да може децата да получават още по-добро образование, което да отговаря на съвременните изисквания.

Ливия НИНОВА