Иван Сутев, Музей на мозайките: Поддръжката на археологическите резервати би следвало да бъде държавна политика

За дейността и финансовото състояние на Музея на мозайките в Девня, посещаемостта през изминалата година, както и за инициативите, които се предвиждат, Радио „Фокус“ – Варна разговаря с директора на музея Иван Сутев

 

Фокус: Г-н Сутев, какъв брой туристи посетиха музея през миналата година, повишава ли се посещаемостта през летния туристически сезон?

Иван Сутев: През миналия отчетен период, посещаемостта се увеличи почти двойно в сравнение с 2015 година. Това до голяма степен беше във връзка с честването на 30-та годишнината за музея, която беше тържествено отбелязана с възстановка на гладиаторски борби и на римски военни ритуали. По голямата посещаемост се появява когато има годишнина, честване или когато се провеждат археологически проучвания. През миналата година подновихме след дълго прекъсване археологически проучвания и това повиши интереса към нас и съответно се повиши посещаемостта. Другата важна причина е, че се разрешиха проблемите около руските туристи и започна да се повишава и техният брой. Все още е твърде малък , но тенденцията е към подобрение. В този момент все още преобладават българските туристи и то главно неорганизираните, от така наречения семеен туризъм, които посещават музея поради факта, че той е част от стоте национални туристически обекта.

Фокус: Разкажете повече за разкопките, които извършвате?

Иван Сутев: Продължаваме едно проучване на античната сграда  което започна през 2009 година и бе прекъснато. Обектът се намира западно от основната антична сграда с мозайки, върху която е разположен музея. Всъщност една улица на запад, от която сме проучили около 300 квадратни метра. Тази антична сграда е много по голяма и се надяваме през тази година да довършим проучването на тази част, която сме предвидили, защото голяма част се намира под сега съществуваща къща и е невъзможно обектът да се проучи изцяло. Финансирането беше частично от средства на Регионалния исторически музей във Варна, с който работим в тясно сътрудничество, частично и от община Девня.

Фокус: Какъв е бюджетът на музея, разполагате ли с достатъчно средства, за да  покривате наличните разходи?

Иван Сутев: Средствата никога не достигат. В сферата на културата те никога не са много. Разполагаме с един делегиран бюджет като всеки един музей, които е част от регистъра на музеите в министерството на културата. Този бюджет, разбира се, не е достатъчен, защото дейностите, които трябва да извършваме са много повече от това за което е осигурено в бюджета. Ние се намираме на един голям археологически резерват, чиято поддръжка и опазване не е по силите на един общински бюджет. Става дума за археологически резерват с площ над 700 декара, твърде голям и не по силите на община Девня и нейните възможности.  Поддръжката и опазването на археологическите резервати би следвало да бъде държавна политика , а средствата да не се осигуряват от малките общини.  Що се отнася до финансирането от Археологически музей – Варна, то беше за конкретните разкопки и е въпрос на добро отношение от страна на колегите от варненския музей.

Фокус: Какви действия ще предприемете, за да се подготвите за летния туристически сезон?

Иван Сутев:  Нашата задача е да подготвим музейната сграда и прилежащите й открити площи и ще разчитаме за това на помощта на общината, защото една голяма сграда с парк около нея изисква една голяма поддръжка. Евентуално ще инициираме заедно с общината различни мероприятия по време на майските празници, които ще имат за задача да популяризират нашето културно – историческо наследство и да привлекат повече туристи – имам предвид отново исторически въсзстановки, ден на откритите врати и други инициативи.

Фокус: Кое отличава музея, като културно-исторически обект, коя е най – забележителната мозайка, която посетителите могат да видят?

 Иван Сутев: Музеят е построен върху основите на антична сграда и експонира антични мозайки на мястото, където са открити от археолозите в стаите на античната къща. Сградата е от края на III – началото на IV век. Някои от подовете са покрити с красиви подови мозайки, които са изпълнени в 16 различни цвята и изобразяват сцени и герои от римската и древногръцката митология. Най – интересна и знакова е римска мозайка, изобразяваща отрязаната глава на Горгоната – Медуза поставена върху щита на богинята Атина Палада.

Тодор ВЪРБАНОВ