Ива Брусарска, Община Кюстендил: Общината участва с номинации в пет категории за вторите годишни награди на Министерство на туризма

Ива Брусарска, главен експерт „Маркетинг“ към отдел „Туризъм“ в Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус“ – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Брусарска, какво представляват Годишните награди на Министерство на туризма?

Ива Брусарска: Министерство на туризма организира за втора поредна година награди в сектора туризъм. Целта на конкурса е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез популяризиране на туристическите обекти и дестинации, повишаване на конкуренцията в туризма и качеството на туристическата услуга, стимулиране на въвеждане на иновативни практики, стимулиране на всички заинтересовани страни към активно участие в предоставяне и подобряване на туристически услуги. За целите на събитието са обособени 16 категории за конкурса в критерии за оценка във всяка от съответните категории има министерството, както и набор от количествени и качествени показатели и измерители са представени от общините.

Фокус: По какъв начин Община Кюстендил участва в тези номинации и категории”

Ива Брусарска: Община Кюстендил подаде заявление в края на месец септември за допускане до участие в 5 от категориите, като и петте са одобрени. От 21 ноември започна онлайн гласуването, като всеки желаещ да подкрепи града, може да го направи на сайта на Министерство на туризма. Община Кюстендил кандидатства в следните 5 категории: За туристическа атракция, където Кюстендил участва в конкурса със Средновековната църква „Свети Георги”, част от едноименния музеен комплекс. Датирането на църквата може да се отнесе към края на Х век и началото на ХI  и тя е национален паметник на културата с голяма археологическа, художествена, историческа стойност, като най – старата запазена средновековна църква в югозападна България. В тази категория за туристическа атракция участват още антични театри, крепости, археологически резервати и други обекти в други общини.

Фокус: Какви са другите категории?

Ива Брусарска: Друга категория е туристическо събитие, като това е категорията с най – много участници в конкурса. Наградата е предназначена за организатори на уникални туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време. Като такъв организатор Община Кюстендил ние кандидатстваме с Празника на черешата. Това е събитието, с което се явяваме, празникът е един от четирите официални общински празника, който е и своеобразна визитна картичка на града, заради черешовия плод и един от най – предпочитаните и най – посещаваните всяка година в края на месец юни. Третата категория е за туристическа дестинация, като тази категория е предназначена за туристическите дестинации, предлагащи общи туристически продукти или маршрути с обща стратегия, които могат да участват. Главно това са общини или групи от общини или организации, които имат споделен туристически продукт и общ маркетингов проект и визия. С оглед  на разнообразния туристически продукт, който Кюстендил и региона предлагат като балнеотуризма, спа – туризма, културен туризъм, религиозен туризъм, екотуризъм, планински, зимен, селски, ловен туризъм, фестивален туризъм, Община Кюстендил е абсолютен участник в тази дестинация.

Фокус: Какви са силните страни на Община Кюстендил в тази категория?

Ива Брусарска: Силните ни страни са важна транспортна артерия, географско положение, това са застъпените силни страни в нашата заявка, минералната вода, присъствие в списъка на стоте национални туристически обекта, разнообразна категоризация и леглова база, добре съхранена околна среда, наличие на културни и исторически паметници, важна точка за големи туристически маршрути, разнообразни населени места в региона с възможности за алтернативен туризъм. Последните две категории, в които Община Кюстендил участва са балнео община, както и културно – историческа община. Така участието на Община Кюстендил в балнео и спа категорията е логично предвид безспорните качества на минералната вода в града. ХХ – вековната му история като балнеоложки курорт, както и признанията и отличията на Кюстендил в това отношение. Най – скорошното от които на българския съюз по балнеология и СПА за най – бързо развиваща се СПА – дестинация. Културно – историческа община политиката за развитие на устойчив културно – исторически туризъм в общината е една от водещите в програмата за развитие на туризма, така че нямаше как Община Кюстендил да не участва в тази категория. Наличието на толкова много културни паметници и античната крепост „Хисарлъка“, средновековни църкви и къщи – музеи, регионалния исторически музей, художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора”, няма как да не обуславят участието ни в тази категория. Всеки желаещ може да подкрепи града ни на сайта на министерство на туризма.

Фокус: Докога продължава гласуването и кога ще станат ясни резултатите от това гласуване?

Ива Брусарска: До декември месец, когато резултатите ще бъдат обявени от министерството на туризма и на официална церемония ще бъдат връчени наградите.

Венцеслав ИЛЧЕВ