Ивета Боянова, директор на дирекция „Местни приходи и такси“ в Община Перник: Предвиждат се увеличения в данъците за МПС и на Данък „Сгради“

 

 

Ивета Боянова – директор на Дирекция „Местни приходи и такси“, в интервю за седмичното предаване „Перничани-потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Следващият ни гост е Ивета Боянова – директор на Дирекция „Местни приходи и такси“, която ще ни разкаже за промените в системата през тази година. Добър ден, г-жо Боянова. Предвижда ли бюджетът за 2019 година повишение на местните данъци и такси?

Ивета Боянова: Добър ден. През 2019 година се предвиждат някои увеличения, тъй като в края на 2018 година имаше много промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от Народното събрание. И Утре от 10.00 часа, е общественото обсъждане на наредбата, след регистрирането на местните такси на Община Перник, на което обсъждане ще бъдат обсъдени новите данъци за автомобилите и за Данък „Сгради“ в определено населено място. Така че увеличения се предвиждат.

Водещ: Има ли яснота, колко ще бъдат тези повишения?

Ивета Боянова: Специално за повишенията в Данък „Сгради“ се очертава да има в едно населено място, тъй като законът е предвидил за всички, които са с решение на Министерски съвет номер 153 от 24 февруари 2012 година „Курортни селища в селища Република България“ да бъдат облагани с Данък „Сгради“ между 4,5 и 7 %. В този списък, ако мога така да го нарека, попада нашето населено място Рударци. Така че там има предложения за увеличение на данъка така, както е по закона с минималната ставка. А каква ще бъде тя? Вече това ще бъде решено от Общинския съвет. Относно автомобилите, там нещата са по-динамични и по-сложни, тъй като законодателят е предвидил въвеждането на нов компонент в изчислението на Данък МПС. Това ще рече, че освен имуществения данък, който за момента заплащаме всички, се появява и екологичният компонент. Така че Данък МПС за автомобилите до 3,5 тона вече ще се формира от имуществен и екологичен компонент, което ще доведе до повишение с 10 %, за някои автомобили до 30 % и при някои тежки МПС, цитирам по-точно камиони до 3,5 тона, може да има увеличение и до 100 %. Също ще бъде решено от Общински съвет.

Водещ: А какъв процент от хората ще бъдат засегнати от това увеличение на данъка на МПС?

Ивета Боянова: Бих казала абсолютно всички. При новите автомобили разбира се това ще бъде минимално увеличение. Докато при старите автомобили – над 20 години – ще бъде доста значително.

Водещ: Г-жо Боянова, как секторът оценява изминалата 2018 година?

Ивета Боянова: 2018 година за нас беше доста успешна. Успяхме да преизпълним заложения бюджет за 2018 година със 101 %. Оказва се, че можем да постигаме все по-добра събираемост, но въпреки всичко има още много, какво да се желае. Направили сме много повече актове от миналата година за установяване на задължения, с 45 % повече от миналата година. Събраните суми, които са с 2,5 милиона повече от предходната година. Това е една наистина много успешна година за нас. Но пак казвам, че резултатите не ни задоволяват. За тази 2019 година сме си заложили още много по-високи цели.

Симона ДИМИТРОВА