Иво Димов, кмет на Димитровград: Има съществени промени в механизмите за предоставяне не европейско финансиране през новия планов период

Иво Димов, кмет на Община Димитровград и зам.-председател на УС на НСОРБ, в интервю за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Времето на изборните страсти отмина и дойде време за решаване на проблемите, това каза председателят на Народното събрание – Цвета Караянчева на среща с новоизбраните представители на местната власт, организирана от Националното сдружение на общините. Караянчева беше категорична, че взаимодействието между 44-то Народно събрание и сдружението на общините е активно и резултатно. Г-н Димов, какви бяха основните въпроси, които поставихте на вниманието на централната власт на тази среща, пък и тези, които тя постави на вашето внимание?

Иво Димов: Първа среща за новия мандат – 2019-2023 г., изключително ползотворна и винаги е било така, когато местната власт се среща с представители на изпълнителната власт – министри, зам.-министри, шефове на агенции. Темите, по които трябва да работим са изключително важни и доста сериозни, като започнем от отчисленията за такса „битови отпадъци“ – тема, която разбуни доста духове в последните месеци, през текущите проблеми свързани с общинските пътища, с ВиК сектора, процедурата по прехвърляне на язовирите от общините към държавата. Теми, които тепърва заедно с централната власт трябва да решаваме и то в спешен порядък.

Водещ: Вие поемате трети кметски мандат в Димитровград, имате достатъчно опит, за да ни кажете – чуват ли се проблемите, не въобще на общините и градовете, а на малките градове и нетолкова големи общини?

Иво Димов: Всяка община, всеки град е сам по себе си различен, с различни проблеми, но така или иначе всички ние, независимо кой е първи или трети мандат, сме призвани да решаваме проблемите на хората. Тук смея да твърдя, че в този мандат сме изправени пред съществени промени в механизмите за предоставяне не европейско финансиране през новия планов период и заедно с колегите, заедно с централната власт трябва да мислим алтернативи за развитието на общините. За първи път ще говорим за комплексен ефект, за първи път ще говорим за междуобщинско сътрудничество, за модерно управление.  Теми, които ще стават все по-актуални, включително и възможността да включваме пряко мнението на хората във вземането на решения  по конкретни проблеми. Според мен, тук вече излизат на преден план понятия като „зелени политики“, „умни градове“ – хората вече не се впечатляват от това, че някой е асфалтирал няколко улици, оправил е паркове и междублокови пространства, разбира се, това е много важно, но ние трябва да мислим в перспектива за нашите градове поне 10 год. напред.

Водещ: Отново ще имате възможност да реализирате проекти през новия програмен период, но това ще се случва по по-различен начин?

Иво Димов: Абсолютно. Това, което ни предстои в новия програмен период е да правим общи проекти тоест няколко общини заедно да решаваме комплексни проблеми, които са свързани не само с конкретната община, а с целия регион.

Водещ: И това вероятно ще улесни съфинансирането на тези проекти, което нерядко е проблем за една отделна община?

Иво Димов: Това е нов подход, който дава възможност на повече от една община да мисли в перспектива.  Дали ще бъде успешен или неуспешен, дали общините ще могат заедно да изготвят проекти и да ги реализират, времето ще покаже. Методиката и концепцията за новия програмен период все още предстои да се утвърждава, така че ще видим какви ще бъдат критериите по оперативните програми в следващите една-две години.

Водещ: Кметовете често се сблъскват с нормативната база, която в една или друга посока понякога ги ограничава. Хората очакват от тях решаване на проблемите, без да се интересуват от законодателството. От тази гледна точка, диалогът ви със законодателната власт достатъчно ефективен ли е, търси ли се вашето мнение при изработването на един или друг законопроект?

Иво Димов: Именно това е ролята на Националното сдружение на общините и Управителния съвет, който текущо, ежемесечно разглежда различните законопроекти, дава становища и мнение по тях. И тук, мисля, че в последните 2-3 години взаимодействието ни с централната изпълнителна власт е на доста високо ниво. Ние имаме становища по важни теми – отстояваме ги, защитаваме ги, мотивираме ги, до голяма степен тези становища се вземат предвид и мисля, че това е правилният път, за да решаваме именно тези конкретни проблеми, защото ние най-добре знаем спецификата и материята около нас и начинът, по който тези проблеми трябва да се решават. Така че, аз благодаря на правителството и на министрите. Фактът, че половината Кабинет беше на този първи форум е достатъчно показателен, че Националното сдружение вече има необходимия авторитет пред централната власт и неговото становище, неговата дума се чува.

Водещ: 460 млн. лева повече предвижда бюджета за 2020 г. за общините – как, обаче те за разпределени между отделните общини?

Иво Димов: Да, бюджетът е увеличен. Разбира се, не толкова, колкото на нас ни се иска, но както се казва „пълно щастие няма“. Аз искам да благодаря за ползотворния диалог, който проведохме с министерството на финансите и с министър Горанов. Голяма част от тези средства са за сферата на образованието. Ние ги получаваме и преразпределяме в сферата на образованието.

Водещ: За повишаване на заплатите на учителите.

Иво Димов: Точно така. Но не мога да кажа, че има увеличение в изравнителната субсидия, която всяка една община получава. Ръст имаме и в капиталовата субсидия, така че, пътят според мен е правилен. Разбира се, всички ние кметовете на общини трябва да търсим алтернативни начини, за да може и сами да си помагаме, а не да разчитаме изцяло на държавата. Например  поддръжката на четвъртокласната  пътна мрежа е доста сериозна тема и тепърва предстои дебат по нея. Може би знаете, че близо 20 хил. километра е Републиканската пътна мрежа, също толкова е Общинската пътна мрежа, само че средствата са в съотношение 1 към 9. Тоест 9 пъти повече средства влизат за поддръжка на Републиканската пътна мрежа, а общините не разполагат с необходимия ресурс, за да поддържат своята четвъртокласна общинска пътна мрежа.

Водещ: Което е особено голяма проблем, особено за планинските общини през зимата.

Иво Димов: За всяка община е проблем, надявам се след влизането на тол-системата и нарастването на приходите от нея, да успеем да отвоюваме една малка част от тези средства да постъпва в общините за поддръжка на тази четвъртокласна пътна мрежа.

Водещ: Отдавна се говори за децентрализация на общинските бюджети, остава ли този въпрос на дневен ред? Има ли някакви стъпки в тази посока?

Иво Димов: Тепърва този дебат също ще бъде поставен, тепърва трябва да коментираме възможностите пред общините. Вижте, всички проблеми, които ние трябва да решаваме са свързани с финансова обезпеченост – няма как да решиш конкретни проблеми, без да имаш необходимите средства. Българските общини са до голяма степен зависими от държавата, а това за съжаление е факт, който трябва да бъде променен.

Водещ: Предвиждате ли повишение на местните данъци в Община Димитровград?

Иво Димов: Такса „битови отпадъци“ ще бъде повишена от следващата година, разбира се, ако общинският съвет приеме моето предложение. То е свързано основно с отчисленията от чл. 60 и 64, които от следващата година нарастват. Първоначалното предложение на Министерството на околната среда и водите беше наистина драстично – от 57 на 95 лв. успяхме да се договорим, ако мога така да кажа, с министър Димов за разсрочване, тоест постепенно увеличаване, но въпреки това разсрочване увеличението е факт макар и само с 20% първата, 20% втората 2021 г. и постигане на максималния размер, който беше предвиден през 2022 г. Моето предложение е да бъде вдигната само  такса „битови отпадъци“ без другите местни данъци да бъдат увеличавани.

Водещ: Кои ще бъдат основните ви приоритети, като кмет през следващите 4 години?

Иво Димов: Комплексни са подходите, по които работим и в пътната инфраструктура, и в образователната инфраструктура, в социалната сфера.  Разбира се, не на последно място е желанието ни да имаме силна икономика, защото само по този начин, осигурявайки нови работни места, ще можем да дадем възможност на младите хора да имат алтернатива и да остават по родните си места. Демографската криза, както във всеки средностатистически град в България, и при нас е факт.  Така че, проблемите, които ни предстои да решаваме не са никак малко, но се надявам с общи усилия, с подкрепата на Общинския съвет и на гражданското общество да намираме най-точните и правилни стъпки и да реализираме намеренията си.

Водещ: Вие участвахте в панела за местно икономическо развитие  със свой доклад, неговото мото беше „Помогни си сам, за да ти помогне и държавата“ дано да успеете да приложите този принцип.

Иво Димов: Много интересна беше презентацията на колегите от Норвежката асоциация, там наистина те показаха как са успели да решат конкретни проблеми, включително в деликатни области, като демографското развитие, за което говорих. Факт е настина, че трябва да имаме волята, желанието и силата и сами да си помогнем, викайки неволята, защото ако ти сам не се опиташ да си помогнеш трудно някой ще ти реши проблемите. Но това наистина е важно, защото в много от общините имаме възможност местни дадености да бъдат показвани или развивани. Националното сдружение на общините започна един съвместен проект с Норвежката асоциация, който дава възможност на общините да кандидатстват и да развиват тези дадености, които по една или друга причина не са успели да развият в годините. За Димитровград това е един уникален минерален извор в едно градче съвсем близо до Димитровград. Там водата като съставки се доближава изключително много до тази в Карлови Вари, един световен курорт, така че, ние се надяваме да спечелим финансиране и да успеем да развием този потенциал, който го имаме в момента.

Водещ: Още едно уточнение, г-н Димов – предстои ли Общинският съвет в Димитровград да гласува увеличението на таксата за битови отпадъци, или това вече е направено?

Иво Димов:  Следващата седмица в четвъртък е последното заседание на Общинския съвет за календарната 2019 г., на което ще има дебати и се надявам да получим активната подкрепа от Общинския съвет.

Водещ: С колко процента е предложението за увеличение тази година?

Иво Димов: 1 промил е за битовите абонати, за физическите лица и за фирмите, това в процентно изражение е около 18% увеличение. Отново казвам, това увеличение ще бъде запазено най-вероятно до края на този мандат, без да бъдат увеличавани другите налози – недвижими имоти и МПС. И това увеличение на такса „Битови отпадъци“, отново казвам е продиктувано единствено и само от необходимостта за увеличаване на отчисленията към регионалната инспекция. Предполагам, че други общини също ще предприемат този ход.  Община Димитровград миналата година дофинасира близо 700 хил. и при запазване на налога следващата 2020 г. това дофинансиране е близо милион и двеста, което за мащабите на нашият град и за бюджета, с който разполагаме, е доста сериозна сума. Тоест, ние трябва да отделим други средства, за да можем да дофинансираме тази дейност.

Росица АНГЕЛОВА