Иво Димов, кмет на Димитровград: Подготвяме бизнес каталог, в който да представим Димитровград като привлекателна стратегическа дестинация

Иво Димов, кмет на Димитровград, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Отправяме се към Южна България, където се намира Община Димитровград. Кои са приоритетните сфери за развитие в Димитровград, какви проекти се изпълняват на територията на общината, ще научим в следващите минути от кмета Иво Димов? Кои са текущите проекти, над които работи Община Димитровград?

Иво Димов: Община Димитровград е особено активна, когато става въпрос за европейски средства. В момента работим главно по изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Димитровград попада в трета група с ресурс отблизо 18 милиона лева. Ние сме първата община в Южен Централен район, която е с два договора за безвъзмездна финансова помощ и в момента приключваме двата мащабни проекта по образователна инфраструктура и градска среда. Те са доста сериозни като ресурс и с тяхното изпълнение Общината ще надхвърли 60% от ресурса, който й беше предоставен. Същевременно работим и по ред други проекти, свързани с трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество. Много актуален е проектът ни, свързан с интелигентна медицина, така нареченият SMART MED, с който се очаква близо милион и половина да бъдат отделени в сферата на здравеопазването. Работим по проект, който е свързан с мониторинг на качеството на питейната вода, така нареченият проект „Aqua-lity“, от които половин милион са за община Димитровград. И по програма „Дунав“ – разработване на устойчиви планове за градска мобилност в партньорство с близо 12 други организации и общини. Един пилотен проект, с който успяхме да закупим 20 електрически велосипеди и те в момента се ползват от гражданите и гостите на Димитровград. И ред други проекти, свързани с околна среда, ОП „Развитие на човешките ресурси“. По „Околна среда“ проектът, който предстои да изпълним е свързан с качеството на атмосферния въздух. Близо 4000 домакинства ще се възползват от този проект и ще подменят начина си на отопление, подобрявайки качеството на атмосферния въздух. Печките, които са на твърдо гориво ще бъдат заменени с алтернативни начини на отопление – газ, пелети или пък климатици. Сериозен проект за близо 13,5 милиона.

Водещ: Как се грижите да задържите младите хора в Общината?

Иво Димов: Това е сериозен проблем, който предполагам стои пред всяка една средно голяма община, включително и в Димитровград. Стратегическата ни цел е обръщане на демографския тренд към ръст на населението и увеличаване броя на младите хора, които оставят в града след завършване на гимназия, както и привличане на хора от други градове, както и от чужбина. Димитровград си партнира с „Тракия Тех“, икономистите от „Индъстри Уоч“, с които имаме доста сериозни партньорски отношения. Решихме да направим бизнес каталог, в който да представим Димитровград като привлекателна стратегическа дестинация. За целта изготвихме заедно с тях икономически анализ, който съвсем скоро ще бъде предоставен пред всички, които имат желание и възможност да се запознаят с него. Изданието ще се базира върху основни изводи и констатации от изследване на бизнес средата, икономическото развитие на Общината. Докладът от изследването би трябвало да открои уникалните конкурентни предимства на града и региона като инвестиционна дестинация. Анализът е доста интересен. Той ще бъде изготвен съвместно със социологическа агенция „Ноема“ и ще обхване 10 основни пункта, в които ще се даде яснота върху качеството на живот в града ни, предимствата които предоставяме в сравнение с другите градове. Като идеята е такова изследване да бъде проведено и в други градове, за да имаме реална база за сравнение с другите населени места.

Водещ: Работите и по още една интересна общинска програма „Димитровград на младите“. Каква е целта на тази програма?

Иво Димов: Целта е да дадем възможност за реализация на съответни проекти, които се акумулират от младите хора в Димитровград и да им помогнем да осъществят тези проекти, като основната идея е да задържим младите хора и да направим, така че те да се чувстват по-удобно, по-уютно в нашия град. За всеки един кмет е ясно, че колкото и европейски средства да се усвояват, колкото и подобрения да се правят в инфраструктура, в пътища, в булеварди, най-важното е да има наистина хора, които да се ползват от тези услуги и да остават да живеят в родните си населени места, а не да имигрират към по-големите градове или в чужбина. Така че това отново е стъпка в тази посока.

Водещ: Каква е готовността, господин Димов, на училищата, детските градини в общината за зимния период?

Иво Димов: Готовността е на 100%. Ние довършихме основните строително-ремонтни дейности, които бяхме започнали през летния период. В момента се проверяват системите за отопление, както и регулярните доставки. От тази гледна точка нямаме абсолютно никакви притеснения за започването на зимния период.

Водещ: Кои са местата, които трябва да посетим в Община Димитровград?

Иво Димов: Димитровград е много интересен град, който е едва на 70 г. Най-младият град в Европа. Но същевременно е разположен върху земя, която има хилядолетна история, така че тук е съвкупност от история, която история е свързана с хилядолетни артефакти, както и със съвремието ни. Това, с което се гордеем всички ние димитровградчани е архитектурата. Така нареченият „сталински барок“, който е нещо наистина уникално. Една архитектура, която има в редица европейски градове като в Италия, в Австрия. Колонадите, които са пред Министерски съвет и ЦУМ също са една част от онази епоха. Димитровград като градоустройство е наистина уникален. Той е създаден с една едничка цел – да бъде в удобство, да бъде уютен за хората, с широки булеварди, с много зеленина, с много паркове, с много детски площадки. Така че всеки един, който е посетил нашия град, наистина е останал очарован от това, което е видял.

Йоланда ПЕЛОВА