Иво Димов, кмет Община Димитровград: Иновативни медицински прегледи за хората от малките населени места започват тази есен

Иво Димов, кмет Община Димитровград в интервю за дневния блок на Радио „Фокус“ по повод летните проекти в общината

 

Водещ: Г-н Димов, лятото е време за почивка, но работата по реализирането на различни проекти не спира. Община Димитровград работи по иновативен проект. Какво представлява той?

Иво Димов: Община Димитровград работи по няколко иновативни проекта, но само преди три дни, миналата седмица, стартирахме дейности по т.нар. проект „Смарт мед“ – интелигентна медицина, който проект е съвместно с партньори от Гърция по „Интеракт  – България-Гърция“ и представлява възможност да се обслужват малките населени места на територията на общината посредством апаратура, монтирана в специално оборудван бус и представлява работна станция за диагностика на пациенти, включително и  трудноподвижни. Специализираната медицинска апаратура включва телемедицински стетоскоп, монитор за витални показатели, 12-канален PC, базиран на ЕКГ апарат, ултразвукова коремна сонда, отоскоп. Отделно от това в болницата ще бъде монтиран и модерен рентгенов апарат. И това всичко е в система за видеоконферентни разговори, с необходимата компютърна и сървър конфигурация. В момента тече процедура по избор на медицински екипи, които ще използват тази техника за извършване на т.нар. диагностика. Този проект ще даде възможност на място, в малките населени места да се извършват медицински прегледи и ще има опция за провеждане на консултации както с личните лекари, така и ако се наложи със специалисти в по-големите болници, и то в реално време. Проектът е насочен единствено и само към това да се подпомагат хората в отдалечените населени места, да се предоставя необходимата качествена медицинска грижа за тях, защото доста от тях нямат възможност да посещават големите болници или пък да следят своето здраве ежедневно.  Проектът е изключително иновативен и по него работим вече, може би 2 години и половина, и реалните действия се надявам да започнат още тази есен, може би накрая на септември, след като бъдат осигурени необходимите екипи, които ще използват техниката.

Водещ: Тоест към края на годината малките населени места ще могат да се възползват от медицинската грижа и то с високотехнологична техника?

Иво Димов: Точно така. Още преди края на годината ще започнат рутинни прегледи. Осигурили сме на всяко едно малко населено място да има интернет пред кметството или на площада, или на специално подбрано място, техника ще остава на разположение на живущите възрастни хора колкото е необходимо.

Водещ: Предполагам, че това е съобразено с местната власт и с кметовете по места, които ще информират гражданите за това посещение?

Иво Димов: Разбира се. Предварително ще бъдат обявени датите, часа, на които ще имат възможност да се преглеждат. По време на проекта всички тези прегледи са абсолютно безплатни, тоест в рамките на 6 месеца ще имаме възможност да обхванем всички 26 населени места на територията на общината, и то многократно, след което вече ще се вземе решение как и  по какъв начин да продължи самият проект и той да има устойчивост. Може би тук е добре да споменем за още един иновативен проект, който следи качеството на водата на територията на общината. Проект „Куолити“ – отново иновативен проект, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция. Високотехнологично оборудване е инсталирано на пет отделни точки в общината и цели осъществяване на мониторинг на качеството на питейната вода. Измервателните станции, които вече са монтирани, съдържат следните компоненти: модул за измерване на pH, модул за измерване на окислително-редукционния потенциал на водата, модул за измерване на температура, на дебит, налягане, на остатъчен хлор, модул за контрол на потока на водата през измервателната клетка. Всички данни се предават през интернет и се визуализират в реално време на съответните PC центрове за наблюдение. Тоест отново с грижа за здравето на хората, този проект ще ни даде информация за качеството на питейната вода съответно на територията на общината. Общата стойност на този проект е близо 680 000 евро, от които 250 000 са парите, с които Община Димитровград осъществява дейностите по реализация на самия проект.

Водещ: Кога ще има информация в реално време за измерените стойности?

Иво Димов: Миналата седмица бяха монтирани, така че предполагам, че тази седмица вече ще имаме реални данни по всички тези параметри на питейната вода.

Водещ: А как гражданите ще могат да се информират за стойностите? Общината ли ще ги публикува в сайта си?

Иво Димов: Самите модули и  връзката с тях е разположена в специално оборудван център, който е на разположение на ВиК Димитровград, но ние периодично ще изнасяме информация относно качеството на водата.

Водещ: Сега е сезонът за ремонтите на учебните заведения. Има ли такива в общината, има ли нужда от такива, има ли вероятност от закъснение на учебния процес?

Иво Димов: Община Димитровград целенасочено в последните няколко години инвестира доста сериозни средства за подобряване на материалната база в училищата. Сериозните строително-ремонтни дейности на територията на училищата в общината бяха миналата година, когато по образователна инфраструктура на оперативна програма „Региони в растеж“ над 6,5 млн. лв. бяха инвестирани в 6-те училища, 6-те големи училища на територията на общината. Тогава наистина имаше доста напрежение, породено от факта дали ще успеем да приключим дейностите. Всичко беше благополучно. Учебният процес започна своевременно. Тази година текат козметични ремонти, със собствени средства, без да се влагат пари по оперативни програми. Няма опасност към този момент учебният процес да бъде блокиран или да закъснение. Така че надявам се това, което сме предвидили в рамките на тези летни месеци, да бъде изпълнено. Но отново казвам, училищата ни в момента, смея да твърдя, че като материална база като дворове, като възможности, са едни от най-добрите на територията на страната. Поканил съм министър Вълчев. Надявам се скоро време да ни бъде гост, за да се похвалим и да му покажем с каква материална база разполагаме.

Водещ: Има ли проекти, които обмисляте и по които да кандидатствате до края на годината по различни програми?

Иво Димов: Има доста проекти, които са ни отбелязани и в инвестиционната ни програма по оперативна програма „Региони в растеж“ и по програмите за трансгранично сътрудничество. Община Димитровград е една от активните общини когато става въпрос за реализиране на проекти с европейски средства. Предстоят ни два много важни проекта, свързани с културната инфраструктура. Миналата седмица подписах договора с „Фонд за устойчиво градско развитие“, който дава възможност общината да изпълни тези два проекта – единият е за общинския драматичен театър. Не знам дали знаете, но Димитровград е един от малкото градове, които имат своя собствена база, свой собствен общински театър, изцяло финансиран от бюджета на общината. Проектът е за близо 2 млн. лв. и ще даде възможност за цялостно обновяване на сградата на самия общински драматичен театър. И още един много сериозен проект за близо 4 млн. лв., който е свързан с една уникална сграда, един културен дом, който в годините беше доста изостанал като сграда, като възможности за реализация на конкретни дейности в него. Надявам се, при приключване на тези проекти, да имаме една алтернативна сцена, един комплекс от културни дейности, които да бъдат изпълнявани в тази сграда, този културен дом. Отделно от това кандидатстваме и по новия клон на програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция. Там имаме идея да подобрим достъпа в бизнес зоната в Димитровград, като направим рехабилитация на пътната инфраструктура, да подменим водопровод, бордюри, тротоари. Тази зона генерира доста сериозна търговска дейност, така че нашата цел е да подпомогнем бизнеса, като им предоставим по-добри условия за работа.

Елеонора ЧОЛАКОВА