Иво Николов, зам.- кмет на Община Благоевград: Очакваме през 2018 година да съберем над 10 милиона лева от данъци, а от такса битови отпадъци приходите да са около 5 200 000 лева

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Иво Иколов, зам.- кмет по финансите към Община Благоевград в инетрвю за Радио „Фокус“- Пирин. 

Фокус: Г-н Николов, стартира данъчната кампания в Благоевград. Разкажете при какви условия могат да заплатят задълженията си данъклопатците?

Иво Николов: От 11 януари започна кампанията по събиране на  местни данъци и такси. Беше извършено облагане на партидите на всички собственици на моторни превозни средства и недвижими имоти. Новите моменти по отношение на данъчните ставки нямат промяна в община Благоевград. Запазват се същите размери на данъчните задължения каквито бяха и през 2017 година. Няма промяна свързана с изменение на Закона за местни данъци по отношение на сроковете за плащане. Остават същите срокове и до 30 април ако се заплатят данъците се дължи 5% отстъпка. Плащането може да стане на две равни вноски- до 30 юни и до 30 октомври. Ако лицата не платят в срок съответните задължения, дължат сума съгласно законово определената лихва, която е 10 %. Практиката, която сме създали през годините е да се работи с удължено работно време- от 07,30 до 18,30 часа, без прекъсване. Новото, което е в интерес на данъкоплатците е въведаната възможност да се плаща чрез виртуален ПОС терминал, което означава, че всеки който разполага с интернет и устройство може да плати данъците си и да направи проверка на задължения си. Той може да плати от всяка точка където и да се намира, което е една добра възможност да се спестява време. Тези плащания са без такси и основното според мен е, че без да се посещава общината могат да се заплатят задълженията.

Фокус: Каква е приблизителната сума, която очаквате от данъци?

Иво Николов: Сумата, която е планирана да бъде събрана от данъци е малко над 10 милиона, а от такса битови отпадъци се очаква около 5 200 000 лева.

Фокус: Каква е ситуацията в края на 2017 година и началото на 2018 година с дължимите суми от данъкоплатци, които дълго не са плащали и успяхте ли да съберете поне част от тези задължения?

Иво Николов: Анализите показват, че около 70% от данъчнозадължените лица изплащат задълженията си в текущата година. За съжаление поради различни причини около 30% от собствениците не заплащат навреме своите задължения и същите преминават за следващата година, като несъбрани задължения, за което както споменах се дължат лихви,  а освен това се предприемат мерки за събирането им. Критериите в случая са недопускане на погасяване по давност. Ако пет години не са заплатени данъците се изготвя акт и ако съответните задължения не бъдат платени с така установените суми се предават на съдия изпълнител за образуване на изпълнително дело. Това са случаите, в които има опасност да бъдат погасени по давност. По този начин  се спира давността или другия критерии е когато сумите са в особено големи размери, тогава не се изчакват пет години. В случаите когато е пропуснат срока за внасянето се предприемат същите мерки, с оглед на това, че когато е по- голяма сумата не може неопределено време да се изчаква давността. През миналата година успяхме да съберем около 2 милиона допълнително от просрочени задължения, но както Ви споменах сме събрали за определен период от миналата година и от определени данъкоплатци, сега има други лица, които по различни причини не са си заплатили задълженията. Те не си плащат задълженията не толкова, че нямат възможност, а и поради редица други причини- отсъствие от страната. Надявам се с новите моменти на плащане те вече да заплащат задълженията си и от чужбина, а това ще допринесе до увеличаване събираемостта на данъци. Истина е, че на лица, които не са в страната им е трудно да си платят данъците.

Фокус: Какви са вашите съвети към данъкоплатците по време на данъчната кампания?

Иво Николов: Данъкоплатците трябва са плащат данъците своевременно, тъй като 10 % лихва не никак малко. В момента има банки, които отпускат заеми с много по- изгодна лихва. Едни допълнителни разходи, които са свързани с лихви или пък разноски свързани с  изпълнителни дела, утежняват много съответните лица и моят съвет е ако нямат достатъчно средства да внесат на части. Ако дължимите суми са в много голям размер да подадат една молба за отсрочване и разсрочване на самите задължения, така че да могат да плащат без да дължат допълнителни разноски свързани с евентуални заведени изпълнителни дела. Не е за подценяване и отстъпката от 5 % , която също намалява задълженията.

Лора КАЛЧЕВА