Иво Ташев, психолог: При хипноза някои феномени на човешката психика, като травмиращи събития могат да бъдат преодолени

Иво Ташев, психолог от Сандански, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Ташев, най-напред да ни разкажете повече за метода хипноза?

Иво Ташев: Методът хипноза е един от терапевтичните инструменти, с който работят все повече от съвременните психолози и психотерапевти. Това е научен метод и същността му е свързана с използване на нормалното състояние на човешкия мозък, което е Алфа и Тета ниво. При хипноза критичността на съзнанието пада и може да се работи с някои феномени на човешката психика, като травмиращи събития.

Фокус: Може ли всеки да „влиза“ под хипноза?

Иво Ташев: Това е въпрос, който интересува доста от поддаващите се на метода. При по-дълбоките нива на хипноза, при които се получават много добри резултати, лесно навлизат около 1/3 от хората. Около 60% успяват да се докоснат до средното ниво, а около 30%, тоест доста трудно успяват да се отпуснат. Хипнозата е естествено състояние на човешката психика и със съвместни усилия, както от психолога, така и от пациента –  човек може да навлезе в това състояние. Хипнозата е добър метод, с който може да се повлияват доста проблеми.

Фокус: Хипнозата крие ли рискове за хората, защото всички сме чували за спекулациите свързани с метода, като промяна на поведението, изтриване на съзнанието или внушаване на нещо?

Иво Ташев: Този въпрос е много важен да се спомене, защото тези спекулации за опасността от хипнозата са се появили от филми и книги. Там често се представя, че хипнозата е опасна, че с нея може да се промие съзнанието на човек, да му се внуши нещо, което не иска. За съжаление не може, защото ако можеше ние психотерапевтите щяхме да се решили доста проблеми. Не можем да внушим нещо на човек, което не желае. Сещам се за пример с мой клиент, който искаше да откаже цигарите и започнахме с хипноза. След първото посещение той продължаваше да си пуши и аз го попитах, дали наистина иска да спре цигарите? Тогава отговорът беше отрицателен и в такава ситуация аз повече няма какво да направя. Най-важното нещо при хипнозата, а и при който и да е друг метод, е желанието и мотивацията. Няма как да внушим на човек нещо, което не иска. Тук се сещам за интересен пример свързан с двете централи в началото на Студената война, когато се опитвали да използват внушения чрез хипноза. Тогава те разбират, че е невъзможно да се промие човешката психика и човек да върши нещо против воля си. Затова са продължили да използват естествения метод с пари и заплахи, който е бил по-ефективен при този случай. По този начин се доказва, че не е възможно да се внуши нещо, което човек не желае.

Фокус: Какви проблеми могат да се разрешат с хипноза?

Иво Ташев: Хипнозата е изключително полезна при зависимости. Методът може да бъде полезен за зависими от алкохол, наркотици, тютюнопушене, също така и при хранителни разстройства. Помага и при тревожните разстройства, паник атаки и депресивни състояния. Би било жалко ако не се използва този инструмент в психотерапията.

Фокус: Какво е хипнотичен транс?

Иво Ташев: Това е Алфа нивото, което се нарича още внушен сън или внушено състояние. Интересно е, че дори без никакви внушения и психотерапия, когато човек се научи да релаксира по този начин, това е здравословно, защото се възстановява психиката и отпуска тялото.

Фокус: Може ли да се каже, че мотивацията е в основата на психотерапията и от какво зависи тя при пациентите?

Иво Ташев: Много често нуждаещите се от психотерапия казват, че искат нещо, но това не е мотивация. Всеки би искал да има много пари или да е здрав, но искането е едно, а мотивацията да поемеш отговорност за живота си, да започнеш да правиш някакви стъпки е съвсем друго нещо. При мотивацията ключовата дума е промяна. Аз казвам на клиентите си, че мога да им помогна да минат през определени неща, но те сами трябва да направят стъпките. Важно е човек да е силно мотивиран да оздравее, да промени състоянието си или да излезе от кризата.

Денис НИКИФОРОВ