Избори 2017: Бойка Маринска, РБ: Отправихме към хората искрени и реални послания, които ще изпълним

В края на предизборната кампания, Радио „Фокус” – Пазарджик потърси за коментар водача на листата на Коалиция „Реформаторски блок – Глас народен” в 13 Пазарджишки МИР – Бойка Маринска

Фокус: Г-жо Маринска, в края на предизборната кампания въпросите, които си задават хората от региона са какво е направил кандидатът за депутат до сега и какви ангажименти поема за следващия мандат. Каква е вашата равносметка и ангажимент към хората от област Пазарджик?

Бойка Маринска: Още преди две години по време на предизборната кампания при срещите ми с хора, поех ангажименти, които смятах, че ще изпълня. Един от тях е, че Пазарджик ще има Спортно училище. Подкрепих тази инициатива, проведох много срещи. Това беше един проект, който се превърна в проблем, защото не намираше от години решение. Заповедта за откриване на Спортното училище е на министъра на образованието, а мотивите са, че училището се създава, поради необходимост от спортуване на децата и за постигане на високо спортно майсторство. Спортът в училище освен това е един от приоритетите на Реформаторския блок. Един друг ангажимент, който поех преди две години след среща с избиратели. Беше ми поставен въпроса какво бих могла да направа в Народното събрание, за да се спре практиката на назначаване на държавни служители без конкурс. Това беше първият законопроект, който внесох, когато станах народен представител. Текстовете се приеха почти с единодушие. С тях аз успях да спра тази опция за назначаване на държавни служители без конкурс. Другият ангажимент, който поех беше отново след въпрос поставен в една от общините в региона. Той беше за това как така са назначавани областни управители, заместник-министри със средно образование, когато за администрацията под тях се изисква задължително магистърска степен, тъй като са държавни служители. Това беше вторият законопроект, който внесох и с текстовете, на който се прие тази възможност – всички зам.-министри, областни управители и техните заместници да са с висше образование, което е справедливо. Друг поставен въпрос – за промените в Закона за местната администрация и процедурата за избор на омбудсман. За да се избере омбудсман в малка община, а и не само, се изисква квалифицирано мнозинство. По мое предложение бе променена процедурата – с обикновено мнозинство да бъде избиран, а с квалифицирано да бъде освобождаван. Другото изискване е общини с над 20 000 души да имат омбудсман. Проектът е внесен, стигна до комисия и мандатът беше прекратен. Ако бъда отново депутат ще продължа тази процедура. Другият проект, по който ще продължа работата си това е един нов закон за доброволчеството, който регламентира правилата на тази дейност. Направих много приемни. Това, което видях е, че хората търсят и изискват от кандидатите за народни представители ангажименти. Удовлетворена съм, че отново имах възможност да чуя, онова, което хората искат, дават предложения и това, с което аз съм се ангажирала. Другото, което  свърших в предишния  си мандат това са промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които са над 50. Учители от Пазарджик поставиха въпроса за Ресурсните центрове, тъй като в закона, внесен от ГЕРБ се предвиждаше тяхното закриване. След проведени срещи в цялата страна спасихме Ресурсните центрове като ги преобразувахме, но предметът им на дейност остана. За тези две години показах и доказах, че изпълнявам ангажиментите си. Ако отново бъда избрана, хората в мое лице ще видят своя народен представител.

Фокус: По време на предизборната кампания един от въпросите, които се дискутираше бе образованието. До сега този сектор беше на втори план, но част от политическите сили го превърнаха във водещ. Вие като експерт в сферата на образованието какво смятате, че трябва да се направи, за да се подобри неговото състояние?

Бойка Маринска: Смятам, че са необходими още реформи, а реформи се правят с пари. В тази връзка РБ е заложил 4,5% от БВП за образование, което в цифрово изражение е 1 млд. лв повече средства, отколкото сега. Образованието винаги е било приоритет на РБ, защото в тази предизборна кампания се оказа, че то е приоритет на всички партии изведнъж. Увеличаването на средствата за образование ще повиши и стандарта за ученик, а от тук и бюджетите на училищата, защото те се формират на база брой приети ученици, а те носят и средствата. Възпитанието на децата е задължение на семейството. Без подкрепата от страна на родителите е много трудно да се изградят личности. Трябва да се предприемат практически мерки за ангажиране на родителите към възпитателния и образователния процес в училище. Необходими са и мерки за ограничаване на агресията, защото ставаме свидетели на нещо страшно – агресия между ученици, агресия между учители и ученици. Обществото трябва да промени визията за образование. Трябва да подходим по по-различен начин към учителите – с малко повече респект и уважение. Много мерки трябва  да се предприемат, образованието е дългосрочна инвестиция. Политиците предпочитат до инвестират в саниране, в магистрали, където резултатите се виждат след година, по-ефектно е. Ние ще инвестираме в образованието, наистина ще видим резултатите след 20 години, но това е пътя.

Фокус: В края на предизборната кампания ще ви задам и въпрос, свързан с нейния ход. РБ-Глас народен отбелязаха сериозен ръст в подкрепата от страна на избирателите и това се случи именно по време на кампанията. С какво според Вас успяхте да спечелите избирателите?

Бойка Маринска: С искрени и реални послания. Ние не седнахме на масата на търга, нито пък се чувствахме като гости на сватба, за да наддаваме за двойни учителски заплати, тройно пенсии и така нататък. Хората повярваха на реалистичните обещания. Спечелихме ги с позитивизъм. Нашата кампания е с уважение към опонентите, ние не сме на война, а в едно състезание. Нека всеки да покаже качествата си, но да не лъже, защото на хората им омръзна толкова години да ги лъжат предизборно и след изборите нищо да не се случва. Спечелихме хората и с умереност в обещанията. Хората трябва да осъзнаят, че дясната партия, който ще влезе в парламента е РБ-Глас народен. Нека не разпиляват гласа си, нека го насочат там, където имат реален шанс да имат реално дясно представителство. На 26 март изместваме часовника с един час напред. Ще призова избирателите да гласуват така, че да не върнем България 70 години назад.

Ваня НИКОЛОВА