Избори 2017: Ген. Михо Михов, „АБВ-Движение 21“: Пловдив трябва да използва еманацията на Българската армия на територията си, като носител на най-ценното в нашия народ

Ген. Михо Михов, водач на листата на Коалиция „АБВ-Движение 21“ в Пловдив-град и Ямбол, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за възможностите пред града, за разрешаването на проблемите със сигурността в страната и тези на Българската армия, както и за нетолерантността в предизборната кампания.

Фокус: Ген. Михов, вие сте водач на листата на Коалиция „АБВ-Движение 21“ в Пловдив-град. Как изглежда развитието на града във вашите лични амбиции и цели? Какво си поставяте като приоритети?
Ген. Михо Михов: Аз се радвам, че водя листата на тази коалиция в Пловдив-град, защото това е един световен град с 8-хилядна история. Той е съизмерим с град Троя. А пък в съвремието тук има 8 дипломатически представителства, което означава, че девизът на града „Древен и вечен“ се изпълнява от днешните и от някогашните му жители. Радвам се, че действително може да поработим в град, където се провеждат знаменателни фестивали като „Сцена на кръстопът“, „Златната ракла“ и „Нощта на музеите и галериите“. Като военен и като пилот от нашата авиация, аз се радвам, че точно тук през 1892 година, по време на първото българско изложение, е извършено първото въздухоплаване с балон от Васил Златаров. Нека да не забравяме и по-съвременните неща. През 2000-та година в Пловдив беше създадена бригадата Многонационални мирни сили за Югоизточна Европа и щабът тук изпълни отлично своите задължения. Това означава, че мисията ми в град Пловдив идва от древността. Пловдив ще бъде градът – културна столица на Европа през 2019 година. Това предизвиква някои притеснения по отношение на разхода, бюджетните средства, които са 23 милиона евро, отпуснати по една програма, и 81 милиона лева по друга. Надявам се, че нашите народни представители, заедно с Общинския съвет и с кмета на града, ще изразходват по най-целесъобразен начин тези средства, за да израсне Пловдив още повече не само в очите на своите жители, които го заслужават, но и в очите на европейските граждани.
Фокус: Вие провеждате много срещи с жителите на град Пловдив. Какви проблеми открояват те пред вас и какво искат да се направи, да се промени?
Ген. Михо Михов: Вярно е, че градът си има и своите проблеми. Нека да кажа, че градът, особено Общината, има задлъжнялост над 70 милиона лева. Недостойно и неправилно е, че почти всяка година несъбираемостта на данъците е около 15 милиона лева, а 5 милиона са само от наеми. Но това е едната страна, която изисква по-голям административен капацитет и по-тясна работа на централните органи – народното представителство с Общинския съвет, който не е малък. 51 са членовете на Общинския съвет и кметът би следвало по-сериозно да решава нуждите на града във връзка с тези финансови измерения и числа, които посочих. Ние трябва да си признаем, че екологичните проблеми на града си остават. Учудващо е защо електрифицирането на такава транспортна система, каквато са тролеите, е занемарено. Мисля, че наше участие във възобновяване на прегледите на договора за приватизация на това предприятие е нещо значимо и важно за гражданите на Пловдив. Трябва да се възстанови този транспорт, още повече че той има запазена инфраструктура, а неясността на собствеността и приватизационните хватки трябва да бъдат по-ясни на гражданите. Не на последно място трябва да споделя факта, че Пловдив е кръстопът на паневропейски транспортни коридори, които изискват централно вмешателство и оценки на ниво Европейски съюз и български парламент, за да може тези паневропейски коридори да преминат през града и да подобрят качеството на живот. Ако трябва да обобщя, целите на Коалиция „АБВ-Движение 21“, която е много по-широка и с много други представители на ляво и център политически формации, са да установим европейски стандарти за качество на живот в град Пловдив и областта, да поработим по-сериозно за превръщането на Пловдив в културна столица и чисто практически той да бъде и туристически център на България. Не последно място, което е важно за сигурността, утвърждаване и установяване на почтен, достъпен обществен ред за всички граждани и гости на града. Това изисква органите на сигурност не просто да стоят в канцелариите  или да са съсредоточени единствено на границата, а да утвърждават обществен ред, започвайки от пресичането на улиците, запазването на живота на гражданите, битовата и всякаква друга престъпност.
Фокус: Престъпността е основен проблем, откроен в Пловдив и областта, особено в малките населени места. Нека да погледнем по-мащабно на проблема със сигурността на гражданите както в Пловдив, така и в цяла България. Отново се заговори усилено за миграционен натиск, особено след като Турция заплаши да отвори границите си и безконтролно да пропусне десетки хиляди мигранти. Как ще коментирате? Има ли решение проблемът, свързан с гарантиране на сигурността в България?
Ген. Михо Михов: Проблемът за сигурността винаги се поставя на първо място. Това безпокойство у гражданите, къде прикрито и къде явно, не съществува само в Пловдив. Аз съм водач на листата и в Ямбол. Смея да кажа, че това е повсеместен страх. Доколкото жителите на Ямбол са и граница, близка с изгражданото съоръжение, установяването на натиск върху тях беше усетено от първа ръка, от първи порядък. Пловдив е един друг център и той би следвало да използва еманацията на Българската армия, като носител на най-ценното в нашия народ. В Пловдив са съсредоточени няколко съединения – 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, 4-ти Артилерийски полк в Асеновград, 3-та Авиационна база в Граф Игнатиево, 23-та Авиационна база – Крумово, а в самия град – 68 бригада Специални сили. Тук е съсредоточен почти 50 % от състава на Българската армия. Българската армия, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи имат възможността тук да направят интеграционния модел на двете министерства и системи за сигурност, така че сигурността и спокойствието на гражданите да бъде гарантирани и да бъде очевидно като показ дори и за европейските страни, които не успяха и все още не успяват да изградят система за сигурността. Както се вижда, с преминаването на Европа на няколко скорости неминуемо ще има и различно ниво на сигурността, независимо от общото ни участие в два съюза – НАТО и ЕС.
Фокус: Тук от голямо значение е стабилността на Българската армия. Но химера ли е тя в съвременна България или всъщност може да се похвалим с добре работеща армия?
Ген. Михо Михов: Не. Българската армия и Министерството на отбраната и в момента са на кръстопът. През 2004 година ние създадохме план,с който България беше приета в НАТО. Той предвиждаше 45-хилядна армия. Днес говорим за 37-40 000 въоръжени сили, което включва помощните, академичните и други среди, които обслужват армията и въоръжените сили като цяло. Химера е до определена степен в близките години Българската армия да се рестартира, ако ползваме този научен и технически термин, за да може тя да бъде попълнена с липсващите 5600 щатни военнослужещи, от които само 1000 са офицери. Това е предизвикателство към Националния военен университет и военните училища, за да попълнят армията с предани, достойни и високо подготвени офицерски кадри. Тоест, проблемът за Българската армия остава открит. Най-важното, за да бъдат попълнени тези места, е за в бъдеще бюджета на Министерство на отбраната и Българската армия да се гради не по списъчния наличен състав, а по щатния необходим състав, за да бъдат попълнени срочно. Аз ще работя в Парламента за възстановяването на Генералния щаб такъв, какъвто беше, като това важи и за другите оперативни и стратегически формирования. Във всички случай командващият войските, който е главнокомандващ по време на военна криза, трябва да бъде началникът на Генералния щаб и той да ръководи в мирни дни въоръжените сили, за да установи необходимата степен на боеспособност и бойна готовност.
Фокус: Сега ще си позволя да насоча внимание ви към предизборната кампания. Много социолози определиха началото й като агресивно. Как ще коментирате поведението на лидерите на основните партии? Как протича кампанията през вашия поглед?
Ген. Михо Михов: Аз наблюдавах няколко предизборни диспута, а в други участвах. Действително не считам, че е много агресивна политическата активност. Не е агресивна до такава степен, до каквато предполагах, че ще стане. Безспорен факт е, че има невъздържаност, нетолерантност в отношенията когато се водят диспутите. Смея да кажа, че в следващите дни най-вероятно това ще се ожесточава, но то няма да води до положителни оценки на гражданите към тези, които проявяват нервност, агресивност, безоснователна критичност и самохвалство, което винаги се улавя. Гражданинът не е чак толкова политически неграмотен, за да не разбере кой е качествения човек и кой е перспективен. Най-важното е да чуваме от политическите партии и от техните лидери, че те са готови да управляват 4 години, а не просто да чакат нови избори и дори да ги предсказват и прогнозират още преди да сме направили настоящите на 26 март. Лидерите засега не удовлетворяват избирателите. Лидер е онзи човек, който има последователи. Засега не виждам достатъчно такива личности, но ние трябва да ги намерим, защото непрекъснатото ни връщане към величие от миналото просто разсейва управлението. По този начин няма действително управление за бъдещето на България.
Фокус: Какво може да кажем за предизборните обещания на партиите. Реално изпълними ли са те по ваше мнение?
Ген. Михо Михов: Предизборните обещания са разписани в техните платформи. Аз предпочитам да не обещавам. Предпочитам да покажа онова, което знам и мога. Предпочитам да кажа какво представлява тази коалиция и дали е надеждна тя със своето ръководство. Предпочитам също да показвам, че познавам проблемите на града и областта, които би следвало след това да решим заедно. Моето лично намерение е да ги решаваме заедно с Общинския съвет. Ако бъдат избрани достатъчно народни представители от Коалиция „АБВ-Движение 21“, те да се хванат за ръка, да работят заедно с местната власт и да променят нещата, които гражданите виждат. Не е нужно само да обещаваме, трябва и да действаме.
Фокус: Смятате ли, че ще успеете на тези избори?
Ген. Михо Михов:
Смятам, че Коалиция „АБВ-Движение 21“, с широката подкрепа на лявоцентристките формации, би успяла и би била незаобиколим фактор в 44-то НС, какъвто беше в 43-то НС със своята парламентарна група от 11 народни представители. Надявам се да достигнем по-голямо число на представителност.
Фокус: Какво отличава Коалиция „АБВ-Движение 21“ от останалите партии и коалиции?
Ген. Михо Михов: Тя действително е алтернатива. Ние показваме, че в лявото политическо пространство не е само едната партия, която се обявява за единствена. Не би било добре тя да защитава от единия полюс крайно бедните, а в същото овреме да няма тези, които ще изведат страната към средната класа. Тази партия  вече не говори за работническа класа и селяни. Забравила е това, а ние не го забравяме. Затова нашата позиция като лявоцентристка формация е да бъдем алтернатива с разумност и почтеност при отношенията на целия спектър – ляво, дясно и прочие.
Фокус: Какво послание или препоръка бихте отправили към избирателите в град Пловдив?
Ген. Михо Михов: На избирателите на град Пловдив бих казал да са живи и здрави заедно със своите фамилии, да имат необходимия кураж да вярват в креативността на нашите представители, на нашата широка листа от 17 народни представители за Пловдив-град. Всеки един от тях е достоен да бъде народен представител. Ако подадат своя глас в бюлетината за № 8, те ще се убедят, че това е така.
Тони МИХАЙЛОВ