Избори 2017: Иван Аспарухов, АБВ: Трябва да имаме нормален икономически живот, който не страда от политическо опекунство и не са му нужни политически протекции

С Иван Аспарухов, водач на листите във Видин и Враца на Коалиция „АБВ – „Движение 21” разговоряме за икономическото развитие на регионите в страната и за това какво можем да очакваме от Европа на различни скорости

Радио „Фокус”: Какво място заемат във вашата програма проблемите на Северозапада?

Иван Аспарухов: Бедност, неравенство и липса на инвестиции за икономическо развитие – това са проблемите не само на Северозапада, но и на останалите 6 икономически региона в страната. Като функция на тези проблеми се явява демографския срив. В програмата, която направихме не само за Северозапада, но и за Странджа, за Родопите, за пограничните райони са степенувани приоритетите ни – икономическо развитие, развитие на човешките ресурси и привличане на допълнително човешки потенциал и на трето място е инфраструктурата. За да имаме всичко останало трябва да имаме някакъв нормален икономически живот, който не страда от политическо опекунство и не са му нужни политически протекции. За това трябва да се намеси държавата сериозно във всички сектори и целият държавен инструментариум трябва да създаде условия за спокойствие на бизнеса, за да може той да се развива по естествения път на икономическите закони.

Радио „Фокус”: Северозападна България изостава в сравнение с другите региони на страната. Какви решения предлагате?

Иван Аспарухов: Това е мантра, че Северозападът се различава от другите райони. Ако извадим някои икономически центрове, като София, Пловдив и Бургас, всичките 6 икономически района са на едно и също положение съгласно методиката на ЕС, с която се оценява икономическото състояние на регионите. Напоследък Северен централен икономически район не само е застигнал Северозападна България по икономическа изостаналост, но вече го и надминава. Икономическите мерки не трябва да бъдат насочени само към Северозапада, а да се прилагат във всички райони защото след много малко време и останалите 6 региона ще имат необходимост от тях. За това и нашата идея е да направим няколко неща – това е така наречения Инвестиционен фонд, който да не прилича на предните опити. В този Инвестиционен фонд да имат достъп не само общини, но и бизнес, който да потърси защита от държавата при инвестиции в икономическия сектор. Що се отнася до корупцията ние предлагаме създаването на единен орган за провеждане на обществени поръчки по електронен път.Поръчките над 100 000 лв трябва да се провеждат на друго ниво, за да бъдат достъпни за всички предприемачи, да бъдат коректни и при прозрачни условия.

Радио „Фокус”: А какво предлагате за земеделието?

Иван Аспарухов: Вижте какво се случва в земеделието, всички мълчат за това, че за три години са унищожеи на 380 000 лични земеделски стопанства, защото не се подпомага личния сектор в селското стопанство- нито на глава добитък, нито за земеделска продукция, особено зеленчукопроизводството. В тази посока политика трябва да бъде обърната, парите трябва да бъдат насочени към хората, които искат да се трудят и които могат да произвеждат дори и в личното си стопанство продукция. Това е проблемът в селското стопанство, ние едро земеделие вече имаме. Започват да се изграждат и огромни ферми, но не знам защо, след като цялостната политика е да произвеждаме все по-малко храни, а големите търговски вериги да внасят храни. Така се изсмуква и последния социален ресурс, който държавата отпуска под формата на пенсии и социални плащания, с които се пазаруват чужди стоки и този ресурс да отива в големите вериги и печалбите да отиват в други държави.

Радио „Фокус”: А какво може да очаква България, какво може да очакват регионите като Северозапада ако Европейския съюз тръгне на различни скорости?

Иван Аспарухов: Трябва да имаме нормална и балансирана регионална политика и да започнем да развиваме регионите си нормално. Едва тогава България може да има претенции към Европейския съюз и към развитието му на различни скорости. Как ще ударим по масата и няма да искаме Европа на различни скорости, след като имаме вътрешен дисбаланс между различните региони и не сме оправили нашите вътрешни работи, като възможност за икономическо развитие и ръст, възможност регионите да имат икономическа посока и облик. Страната ни има голяма възможност с Българското председателството на Европейския съюз в началото на 2018 г. да се представи достойно и чрез европейските медии да представи изискванията си пред Европа. Тези изисквания можем именно тогава да ги представим – по време на председателстването на комисии, на заседания на Европейския парламент, специализирани комисии.

Радио „Фокус”: На какви хора залагате в листите си?

Иван Аспарухов: Само на специалисти и на хора, доказали се в сферите, в които са работили. Но, не сме залагали на минала партийна принадлежност. Имаме хора с дясна ориентация, хора с лява ориентация и такива, които винаги са били в центъра. Залагаме на хора, които са разпознати в обществото. Имам възможността освен във Видин да водя листата и във Враца, но не сме заложили на количество, заложили сме на качество, на честни и свестни хора, които са разпознати на местно ниво.
Анна ЛОЗАНОВА