Извършени са проверки за чистотата на речните корита и на пътищата в област Шумен и Търговище

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Приключиха извънредните проверки на шуменската екоинспекция на територията на областите Шумен и Търговище за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите територии  на реките. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Шумен. От извършените 15 проверки не са констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци и образуване на локални сметища по речните легла и прилежащите територии на реките. През същия период експертите провериха и за чистотата на уличните платна, местата за обществено ползване и общинската пътна мрежа във връзка със спазването на задълженията на кметовете по Закона за управление на отпадъците. Бяха установени замърсявания в 8 от проверените 12 общински администрации. Общините Омуртаг, Опака, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево получиха задължителни предписания, за изпълнението на които РИОСВ – Шумен ще извърши последващ контрол и при неизпълнение ще наложи санкции в размер от 2 000 до 20 000 лв.